Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 92012-2021

23/02/2021    S37

Sverige-Uppsala: Diverse livsmedel

2021/S 037-092012

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Uppsala
Nationellt registreringsnummer: 232100-0024
Postadress: Box 602
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 751 25
Land: Sverige
Kontaktperson: Åsa Bäckström
E-post: upphandling@regionuppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionuppsala.se/upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Patientkost, Livsmedel, Restaurang, Café och Catering vid Lasarettet i Enköping, Patientkost och livsmedel vid Tierps vårdcentrum

Referensnummer: UPPH2020-00357
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15800000 Diverse livsmedel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar patientkost, livsmedel, restaurang, café, kiosk och catering vid Lasarettet i Enköping. Patientkost och livsmedel till verksamheter vid Tierps vårdcentrum.

Patientkost och livsmedel upphandlas som ramavtal.

Drift av restaurang, café, kiosk och catering avtalas som tjänstekoncession.

Idag finns ett avtal med Compass Group FS Sweden AB för Enköpings Lasarett som löper ut 2021-01-15. Värdet beräknas uppgå till ca 5,5 mkr per år, samt med Sodexo AB för leveranser av patientkost till Tierps vårdcentrum som löper ut 2021-01-30. Värdet beräknas uppgå till ca 1 mkr per år.

Leveranserna ska ske successivt efter avrop under avtalsperioden. Region Uppsala har för avsikt att teckna avtal med en till två leverantör för leveransen.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Patientkost, Livsmedel, Restaurang, Café och Catering vid Lasarettet i Enköping,

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55300000 Restaurang- och serveringstjänster
55330000 Kafeteriaverksamhet
55500000 Matsalstjänster och catering
55520000 Catering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Enköping

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar patientkost, livsmedel, restaurang, café, kiosk och catering vid Lasarettet i Enköping.

Patientkost och livsmedel upphandlas som ramavtal.

Drift av restaurang, café, kiosk och catering avtalas som tjänstekoncession.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Patientkost och livsmedel till verksamheter vid Tierps vårdcentrum.

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55521200 Måltidsleveranser
60100000 Vägtransporter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tierp

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Patientkost och livsmedel till verksamheter vid Tierps vårdcentrum.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 245-606481
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen har avbrutits på grund av bristande konkurrens.

Visma annons: https://opic.com/id/aflsjyxpmu

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/02/2021