Lieferungen - 92086-2021

23/02/2021    S37

Finnland-Jyväskylä: Kraftfahrzeuge

2021/S 037-092086

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jyväskylän kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0174666-4
Postanschrift: Kilpisenkatu 1
Ort: Jyväskylä
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
Postleitzahl: FI-40100
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Joona Kankainen
E-Mail: hankinnat@jyvaskyla.fi
Telefon: +358 142660000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.jyvaskyla.fi
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Työmaa-ajoneuvojen ja työkoneiden hankinta Jyväskylän kaupungille

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34100000 Kraftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena ovat seuraavat työmaa-ajoneuvo- ja työkonetyypit:

1. Kuorma-autot

2. Kaivinkoneet

3. Pyöräkuormaajat

4. Taajamatraktorit

5. Pick-up autot

6. Vihertyökoneet

7. Liikuntapaikkojen työkoneet.

Hankinta sisältää ajoneuvot ja koneet jai niihin liittyvät lisävarusteet sekä palvelut.

Hankinnat kohdistuvat Altek Aluetekniikka -liikelaitokselle, Kaupunkirakenteen toimialalle ja Liikuntapalveluille.

Puitejärjestelyyn osallistuminen ei velvoita ehdokasta tarjoamaan puitejärjestelyyn kuuluvissa kevennetyissä kilpailutuksissa. Huomattavaa on kuitenkin se, että edellä kuvatut ajoneuvo- ja työkonehankinnat tehdään vain puitejärjestelyyn hyväksytyiltä ehdokkailta niissä tuoteryhmissä, jotka ovat johtaneet puitesopimuksen solmimiseen ehdokkaiden kanssa.

Puitejärjestely, jonka aikana osapuolet voivat solmia ajoneuvo- ja työkonesopimuksia, on voimassa neljä (4) vuotta ensimmäisen puitejärjestelyyn kuuluvan sopijapuolten välisen puitesopimuksen astuttua voimaan.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 6 500 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kuorma-autot

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34100000 Kraftfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kuorma-autojen hankinta käsittää eri tyyppisten kuorma-autojen hankinnan

Jyväskylän kaupungin tarpeeseen, esim. kunnossapitotehtäviin varustellut kuormaautot.

Ajoneuvoja tullaan käyttämään myös kevennteyissä kilpailutuksissa eritellyillä

Tilaajan omistamilla työlaitteilla, esim. hydraulisella hiekoituslaiteistolla.

Kuorma-autojen ennakoitu käyttötarkoitus:

Maansiirtoauto talvihoitovarustuksella

— Ensisijainen tehtävä: Teiden kunnossapitotehtävät kaupunki alueella (auraus etuauralla ja alusterällä, hiekoitus, lumen kuljetus). Muu käyttötarkoitus: Maansiirto

Nosturiauto vaihtolavalaitteistolla ja talvihoitovarustuksella

— Ensisijainen tehtävä: Teiden kunnossapitotehtävät kaupunki alueella (auraus etuauralla ja alusterällä, hiekoitus, lumen kuljetus)

— Vaihtolavatyöt, maansiirto ja nosturityöt

Nosturiauto talvihoitovarustuksella

— Ensisijainen tehtävä: Teiden kunnossapitotehtävät kaupunki alueella (auraus etuauralla ja alusterällä, hiekoitus, lumen kuljetus),

— Kappaletavara, pienet ainesmassat ja nosturityöt

Liikennemerkkiauto

— Ensisijainen tehtävä: Liikennemerkkien, liikennevalojen asennus- ja huoltotehtävät

— kevytperävaunun käyttö

Kaksivarusteinen kunnossapitoauto

— Ensisijainen tehtävä: Teiden ja pihojen kunnossapitotehtävät (hiekoitus, auraus alusterällä, imuharjaus)

— kaivojen puhdistustyö imuletkulla, kohdepesut painepesurilla ja hiekoitus lautaslevittimellä

Kuorma-autoja voidaan hankkia käytettävissä olevilla rahoitusmalleilla, esim. huoltoleasing, rahoitusleasing tai suoraosto kaupungin omalla rahoituksella.

Hankinnat voivat sisältää käytettävyysastevaatimuksen. Ajoneuvon käytettävyysaste määritellään kevennetyissä kilpailutuksissa.

Tuoteryhmän ajoneuvosopimukset voivat sisältää huoltopalveluja. Hankittavat huoltopalvelut määritellään kevennetyissä kilpailutuksissa.

Arvioitu hankintatarve sopimuskaudella on 10 ajoneuvoa.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Perusajoneuvon käytettävyyskoe / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: käytettävyysastesitoumus / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Huolto- ja korjaussopimus / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Melutaso (dB) / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Kokonaispäästöt (hiilimonoksidi- (CO), hiilivety- (HC), typenoksidi- (NOx), pienhiukkaspäästöt (PM) ja hiilidioksidipäästöt (CO2)) / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Takuu / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Toimitusaika / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Muu yksilöitävä laatutekijä / Gewichtung: 0
Preis - Gewichtung: 70-100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Hankinnan kohteesta riippuen mahdolliset ajoneuvoissa käytettävät työlaitteet / lisävarusteet sekä ajoneuvojen lunastaminen jäännösarvoa vastaan. Tilaaja voi tilata myyjältä digipiirturin lataus- ja tietojen tallennuspalvelua. Palveluun sisältyy myös tietojen toimittaminen niitä pyytäville viranomaisille. Lisähankintoina voi olla myös mm. käyttöraportointi- ja etädiagnoosijärjestelmiä.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kaivinkoneet

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43200000 Erdbewegungs- und Erdaushubmaschinen sowie zugehörige Teile
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kaivinkoneiden hankinta käsittää kaivinkoneiden hankinnan Jyväskylän kaupungin tarpeeseen. Kaivinkoneiden ensisijainen tehtävä: uudis- ja saneerauskohteet kunnallisteknisissä töissä, alueiden hoidon tehtävät kesä- ja talvikaudella.

Rakennuskohteissa käytetään pääasiassa 3D-koneohjausta.

Koneita tullaan käyttämään myös kevennteyissä kilpailutuksissa eritellyillä tilaajan omistamilla työlaitteilla, esim. rumpujyrsimellä.

Kaivinkoneita voidaan hankkia käytettävissä olevilla rahoitusmalleilla, esim. huoltoleasingrahoitusleasing tai suoraosto kaupungin omalla rahoituksella.

Hankinnat voivat sisältää käytettävyysastevaatimuksen. Ajoneuvon käytettävyysaste määritellään kevennetyissä kilpailutuksissa.

Tuoteryhmän ajoneuvosopimukset voivat sisältää huoltopalveluja. Hankittavat huoltopalvelut määritellään kevennetyissä kilpailutuksissa.

Arvioitu hankintatarve sopimuskaudella on yksi (1) pyöräalustainen kaivinkone koneluokassa KKHp 19-21.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Perusajoneuvon käytettävyyskoe / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Käytettävyysastesitoumus / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Huolto- ja korjaussopimus / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Melutaso (dB) / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Kokonaispäästöt (hiilimonoksidi- (CO), hiilivety- (HC), typenoksidi- (NOx), pienhiukkaspäästöt (PM) ja hiilidioksidipäästöt (CO2)) / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Takuu / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Toimitusaika / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Muu yksilöitävä laatutekijä / Gewichtung: 0
Preis - Gewichtung: 70-100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Hankinnan kohteesta riippuen mahdolliset ajoneuvoissa käytettävät työlaitteet / lisävarusteet sekä ajoneuvojen lunastaminen jäännösarvoa vastaan.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pyöräkuormaajat

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43200000 Erdbewegungs- und Erdaushubmaschinen sowie zugehörige Teile
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pyöräkuormaajien hankinta käsittää pyöräkuormaajien hankinnan Jyväskylän kaupungin tarpeeseen. Konetta käytetään kunnossapito ja- kuormaustöihin Jyväskylän kaupungin alueella. Koneen ominaisuudet tulee olla riittävät lumenkuormaukseen.

Koneita tullaan käyttämään myös kevennteyissä kilpailutuksissa eritellyillä tilaajan omistamilla työlaitteilla, esim. Arctic Machine AM 2500 -lumenkuormaajalla.

Pyöräkuormaajia voidaan hankkia käytettävissä olevilla rahoitusmalleilla, esim. huoltoleasing, rahoitusleasing tai suoraosto kaupungin omalla rahoituksella.

Hankinnat voivat sisältää käytettävyysastevaatimuksen. Ajoneuvon kläytettävyysaste määritellään kevennetyissä kilpailutuksissa.

Tuoteryhmän ajoneuvosopimukset voivat sisältää huoltopalveluja. Hankittavat huoltopalvelut määritellään kevennetyissä kilpailutuksissa.

Arvioitu hankintatarve sopimuskaudella on kaksi (2) konetta.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Perusajoneuvon käytettävyyskoe / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Käytettävyysastesitoumus / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Huolto- ja korjaussopimus / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Melutaso (dB) / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Kokonaispäästöt (hiilimonoksidi- (CO), hiilivety- (HC), typenoksidi- (NOx), pienhiukkaspäästöt (PM) ja hiilidioksidipäästöt (CO2)) / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Takuu / Gewichtung: 0
Preis - Gewichtung: 70-100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Hankinnan kohteesta riippuen mahdolliset ajoneuvoissa käytettävät työlaitteet / lisävarusteet sekä ajoneuvojen lunastaminen jäännösarvoa vastaan.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Taajamatraktorit

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43200000 Erdbewegungs- und Erdaushubmaschinen sowie zugehörige Teile
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Taajamatraktorien hankinta käsittää taajamatraktorien hankinnan Jyväskylän kaupungin tarpeeseen. Koneita käytetään talvi ja- kesä kunnossapitotöihin.

Koneita tullaan käyttämään myös kevennteyissä kilpailutuksissa eritellyillä tilaajan omistamilla työlaitteilla, esim. nivelauravarustuksella.

Taajamatraktoreita voidaan hankkia käytettävissä olevilla rahoitusmalleilla, esim. huoltoleasingrahoitusleasing tai suoraosto kaupungin omalla rahoituksella.

Hankinnat voivat sisältää käytettävyysastevaatimuksen. Ajoneuvon käytettävyysaste määritellään kevennetyissä kilpailutuksissa.

Tuoteryhmän ajoneuvosopimukset voivat sisältää huoltopalveluja. Hankittavat huoltopalvelut määritellään kevennetyissä kilpailutuksissa.

Arvioitu hankintatarve sopimuskaudella on neljä (4) konetta.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Perusajoneuvon käytettävyyskoe / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Käytettävyysastesitoumus / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Huolto- ja korjaussopimus / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Melutaso (dB) / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Kokonaispäästöt (hiilimonoksidi- (CO), hiilivety- (HC), typenoksidi- (NOx), pienhiukkaspäästöt (PM) ja hiilidioksidipäästöt (CO2)) / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Takuu / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Toimitusaika / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Muu yksilöitävä laatutekijä / Gewichtung: 0
Preis - Gewichtung: 70-100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Hankinnan kohteesta riippuen mahdolliset ajoneuvoissa käytettävät työlaitteet / lisävarusteet sekä ajoneuvojen lunastaminen jäännösarvoa vastaan.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pick-up autot

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34100000 Kraftfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinta käsittää kunnossapitovarustuksella olevien pick-up tyyppisten ajoneuvojen hankinnan Jyväskylän kaupungin tarpeeseen. Ajoneuvoja tullaan käyttämään talvisin erilaisissa talvihoito-töissä (auraus, hiekoitus yms.) sekä kesäisin erilaisissa kesähoitotöissä (mm. katujen, puistojen hoito- ja kunnossapitotehtävissä).

Ajoneuvoja tullaan käyttämään myös kevennteyissä kilpailutuksissa eritellyillä tilaajan omistamilla työlaitteilla, esim. nivelauravarustuksella.

Pick-up ajoneuvoja voidaan hankkia käytettävissä olevilla rahoitusmalleilla, esim. huoltoleasing, rahoitusleasing tai suoraosto kaupungin omalla rahoituksella.

Hankinnoissa ei tulla todennäköisesti vaatimaan käytettävyysastevaatimuksia.

Tuoteryhmän ajoneuvosopimukset voivat sisältää huoltopalveluja. Hankittavat huoltopalvelut määritellään kevennetyissä kilpailutuksissa.

Arvioitu hankintamäärä sopimuskaudella on kuusi (6) ajoneuvoa.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Perusajoneuvon käytettävyyskoe / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Melutaso (dB) / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Kokonaispäästöt (hiilimonoksidi- (CO), hiilivety- (HC), typenoksidi- (NOx), pienhiukkaspäästöt (PM) ja hiilidioksidipäästöt (CO2)) / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Takuu / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Toimitusaika / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Käytettävyysastesitoumus / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Huolto- ja korjaussopimus / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Muu yksilöitävä laatutekijä / Gewichtung: 0
Preis - Gewichtung: 70-100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Hankinnan kohteesta riippuen mahdolliset ajoneuvoissa käytettävät työlaitteet / lisävarusteet sekä ajoneuvojen lunastaminen jäännösarvoa vastaan.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vihertyökoneet

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16000000 Landwirtschaftsmaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinta käsittää vihertyökoneiden hankinnan Jyväskylän kaupungin tarpeeseen.

Koneita tullaan käyttämään erilaisissa kesähoitotöissä (mm. katujen, puistojen ja kenttien hoito- ja kunnossapitotehtävissä).

Vihertyökoneita hankintaan suoraostoilla kaupungin omalla rahoituksella.

Hankinnoissa ei tulla käyttämään käytettävyysastevaatimuksia eikä huoltopalveluja.

Arvioitu hankintamäärä sopimuskaudella on 4—10 konetta.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Perusajoneuvon käytettävyyskoe / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Melutaso (dB) / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Kokonaispäästöt (hiilimonoksidi- (CO), hiilivety- (HC), typenoksidi- (NOx), pienhiukkaspäästöt (PM) ja hiilidioksidipäästöt (CO2)) / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Takuu / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Toimitusaika / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Muu yksilöitävä laatutekijä / Gewichtung: 0
Preis - Gewichtung: 70-100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Lisähankintamahdollisuutena on mahdolliset koneissa käytettävät lisälaitteet.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Liikuntapaikkojen työkoneet

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16000000 Landwirtschaftsmaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinta käsittää liikuntapaikoilla käytettävien työkoneiden hankinnan Jyväskylän kaupungin tarpeeseen. Koneita tullaan käyttämään erilaisissa hoitotöissä (mm. latujen, käytävien ja kenttien hoito- ja kunnossapitotehtävissä).

Liikuntapaikkakoneita voidaan hankkia käytettävissä olevilla rahoitusmalleilla, esim. huoltoleasing, rahoitusleasing tai suoraosto kaupungin omalla rahoituksella.

Hankinnoissa ei tulla todennäköisesti vaatimaan käytettävyysastevaatimuksia.

Tuoteryhmän ajoneuvosopimukset voivat sisältää huoltopalveluja. Hankittavat huoltopalvelut määritellään kevennetyissä kilpailutuksissa.

Arvioitu hankintatarve sopimuskaudella on neljä (4) konetta.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Perusajoneuvon käytettävyyskoe / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Melutaso (dB) / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Kokonaispäästöt (hiilimonoksidi- (CO), hiilivety- (HC), typenoksidi- (NOx), pienhiukkaspäästöt (PM) ja hiilidioksidipäästöt (CO2)) / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Takuu / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: toimitusaika / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Käytettävyysastesitoumus / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Huolto- ja korjaussopimus / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Muu yksilöitävä laatutekijä / Gewichtung: 0
Preis - Gewichtung: 70-100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Hankinnan kohteesta riippuen mahdolliset ajoneuvoissa käytettävät työlaitteet / lisävarusteet sekä ajoneuvojen lunastaminen jäännösarvoa vastaan.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 103-249233
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kuorma-autot

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Scania Suomi Oy
Nationale Identifikationsnummer: 0202014-4
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Suomen Kalustoratkaisut Oy
Nationale Identifikationsnummer: FI26871947
Postanschrift: Kumitehtaankatu 5
Ort: Kerava
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: FI-04260
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Volvo Finland Ab
Nationale Identifikationsnummer: FI09880227
Postanschrift: Kuormaajantie 8
Ort: Jyväskylä
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
Postleitzahl: FI-40321
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Pajakulma Oy
Nationale Identifikationsnummer: 0154583-8
Postanschrift: Arvionkatu 4
Ort: Tampere
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
Postleitzahl: FI-33840
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 000 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Kaivinkoneet

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Volvo Construction Equipment Finland Oy
Nationale Identifikationsnummer: 1768363-7
Postanschrift: Kärkikuja 2
Ort: Vantaa
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: FI-01740
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Mateko Oy
Nationale Identifikationsnummer: FI10691618
Postanschrift: Turkkirata 31
Ort: Pirkkala
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
Postleitzahl: FI-33960
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Rotator Oy
Nationale Identifikationsnummer: FI09434446
Postanschrift: Tuottotie 4
Ort: Pirkkala
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
Postleitzahl: FI-33961
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 400 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 400 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Pyöräkuormaajat

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Suomen Kalustoratkaisut Oy
Nationale Identifikationsnummer: FI26871947
Postanschrift: Kumitehtaankatu 5
Ort: Kerava
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: FI-04260
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Volvo Construction Equipment Finland Oy
Nationale Identifikationsnummer: 1768363-7
Postanschrift: Kärkikuja 2
Ort: Vantaa
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: FI-01740
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Mateko Oy
Nationale Identifikationsnummer: FI10691618
Postanschrift: Turkkirata 31
Ort: Pirkkala
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
Postleitzahl: FI-33960
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Rotator Oy
Nationale Identifikationsnummer: FI09434446
Postanschrift: Tuottotie 4
Ort: Pirkkala
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
Postleitzahl: FI-33961
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 600 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 600 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Taajamatraktorit

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Suomen Kalustoratkaisut Oy
Nationale Identifikationsnummer: FI26871947
Postanschrift: Kumitehtaankatu 5
Ort: Kerava
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: FI-04260
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Volvo Construction Equipment Finland Oy
Nationale Identifikationsnummer: 1768363-7
Postanschrift: Kärkikuja 2
Ort: Vantaa
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: FI-01740
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Mateko Oy
Nationale Identifikationsnummer: FI10691618
Postanschrift: Turkkirata 31
Ort: Pirkkala
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
Postleitzahl: FI-33960
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 800 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 800 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Pick-up autot

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Käyttöauto Oy Jyväskylä
Nationale Identifikationsnummer: 0653423-0
Postanschrift: Leipomonkuja 7
Ort: Jyväskylä
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
Postleitzahl: FI-40320
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: O.K. Auto Oy
Nationale Identifikationsnummer: FI01743308
Postanschrift: Kuormaajantie 5
Ort: Jyväskylä
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
Postleitzahl: FI-40320
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 500 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 500 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: FI-00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021