Lieferungen - 92120-2021

23/02/2021    S37

Polen-Warschau: Computeranlagen und Zubehör

2021/S 037-092120

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Białołęka
Nationale Identifikationsnummer: 1525966300036
Postanschrift: ul. Modlińska 197
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-122
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Lubbe
E-Mail: BIALOLEKA.ZP@um.warszawa.pl
Telefon: +48 224438407
Fax: +48 223254166
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bialoleka.waw.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części

Referenznummer der Bekanntmachung: UD-II-WZP-271.56.2020.MLU.MRO/PNzAU-d
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa wyposażenia elektronicznego do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na 8 części, zgodnie z pkt 2 SIWZ

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek 34 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112”

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek 34 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia zawiera SIWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ odpowiednio dla każdej części) oraz wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w pkt 19 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 231”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 231”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia zawiera SIWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ odpowiednio dla każdej części) oraz wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w pkt 19 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 314”

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 314”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia zawiera SIWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ odpowiednio dla każdej części) oraz wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w pkt 19 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowej 21 a w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości!”

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowej 21 a w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia zawiera SIWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ odpowiednio dla każdej części) oraz wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w pkt 19 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344”

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, zawiera SIWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ odpowiednio dla każdej części) oraz wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w pkt 19 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356”

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, zawiera SIWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ odpowiednio dla każdej części) oraz wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w pkt 19 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 366 przy ul. Strumykowa 21 w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości!”

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 366 przy ul. Strumykowa 21 w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, zawiera SIWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ odpowiednio dla każdej części) oraz wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w pkt 19 SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 368 przy ul. Ostródzka 21 w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości”

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 368 przy ul. Ostródzka 21 w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia, zawiera SIWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ odpowiednio dla każdej części) oraz wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji jakości / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w pkt 19 SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 220-539754
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek 34 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 231”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 314”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowej 21 a w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości!”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 366 przy ul. Strumykowa 21 w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości!”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 368 przy ul. Ostródzka 21 w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dokumenty do oferty składane zgodnie z pkt 3 SIWZ. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w punkcie 12 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086, 288).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021