Lieferungen - 92145-2021

23/02/2021    S37

Sverige-Jönköping: Läkemedel

2021/S 037-092145

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Jönköpings Län
Nationellt registreringsnummer: 232100-0057
Postadress: Box 1024
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 551 11
Land: Sverige
Kontaktperson: Karolina Mak
E-post: karolina.mak@rjl.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.rjl.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rekvisitionsläkemedel - Allmänna sortimentet 2021 (Sydöstra-J)

Referensnummer: RJL 2020/1999
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33600000 Läkemedel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Läkemedel, som beställs genom rekvisitionsförfarande och huvudsakligen administreras av sjukvårdspersonal inom Sydöstra sjukvårdsregionens regioner samt dess vårdentreprenörer. Läkemedel är en väsentlig del av hälso- och sjukvården. Regionerna inom Sydöstra sjukvårdsregionen har till uppgift att på ett betryggande sätt, så att patientsäkerhet och god kvalitet i vården tillgodoses, tillhandahålla kostnadseffektiva läkemedel för patient/klinik

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 51 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Läkemedel, som beställs genom rekvisitionsförfarande och huvudsakligen administreras av sjukvårdspersonal inom Sydöstra sjukvårdsregionens regioner samt dess vårdentreprenörer. Läkemedel är en väsentlig del av hälso- och sjukvården. Regionerna inom Sydöstra sjukvårdsregionen har till uppgift att på ett betryggande sätt, så att patientsäkerhet och god kvalitet i vården tillgodoses, tillhandahålla kostnadseffektiva läkemedel för patient/klinik

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 189-455812
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/11/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 15
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Baxter Medical AB
Nationellt registreringsnummer: 556171-0657
Postadress: Box 63
Ort: Kista
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 164 94
Land: Sverige
E-post: anbud_sverige@baxter.com
Internetadress: http://www.baxter.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 250 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 250 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/11/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 15
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Azanta AB
Nationellt registreringsnummer: 556767-2703
Postadress: Svärdvägen 3 B
Ort: Danderyd
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 182 33
Land: Sverige
E-post: eva.strand@azanta.com
Internetadress: http://www.azanta.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 425 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 250 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/11/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 15
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Takeda Pharma AB
Nationellt registreringsnummer: 556113-0302
Postadress: Vasagatan 7, 6 tr
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 111 20
Land: Sverige
E-post: Se-upphandlingar@takeda.com
Internetadress: http://www.nycomed.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 250 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 250 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/11/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 15
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Grunenthal Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556735-2066
Postadress: Gustav III:s Boulevard 34
Ort: Solna
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 169 73
Land: Sverige
E-post: lianna.geertsen@grunenthal.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 250 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 250 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/11/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 15
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Allergan Norden AB
Nationellt registreringsnummer: 556214-4724
Postadress: Strandbergsgatan 61
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 112 51
Land: Sverige
E-post: Lejon_Anne@Allergan.com
Internetadress: http://www.allergan.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 250 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 250 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/11/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 15
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Abcur AB
Nationellt registreringsnummer: 556701-3957
Postadress: Bergaliden 11
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 252 33
Land: Sverige
E-post: anna.nilsson@concordiarx.com
Internetadress: http://www.abcur.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 250 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 250 000.00 USD
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/11/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 15
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Leo Pharma Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556075-4318
Postadress: Box 404
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 201 24
Land: Sverige
E-post: mia.rosen@leo-pharma.com
Internetadress: http://www.leo.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 250 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 250 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/11/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 15
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Novartis Sverige Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556053-3092
Postadress: Box 1150
Ort: Täby
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 183 11
Land: Sverige
E-post: annika.buskas@novartis.com
Internetadress: http://www.novartis.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 250 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 250 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/11/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 15
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Mylan AB
Nationellt registreringsnummer: 556279-0344
Postadress: Box 23033
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 104 35
Land: Sverige
E-post: jenny.handelek@mylan.se
Internetadress: http://www.mylan.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 250 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 250 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/11/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 15
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: MIP Pharma GmbH
Nationellt registreringsnummer: 12778
Postadress: Kirkeler Str. 41
Ort: Blieskastel-Niederwuerzbach
Nuts-kod: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 66440
Land: Tyskland
E-post: katharina.grabner@mip-pharma.de
Internetadress: http://www.mip-pharma.de
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 250 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 250 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/11/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 15
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Accord Healthcare AB
Nationellt registreringsnummer: 556810-0258
Postadress: Frösundaviks Allé 1
Ort: Solna
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 169 70
Land: Sverige
E-post: asa_werner@accord-healthcare.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 250 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 250 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/11/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 15
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Otsuka Pharma Scandinavia AB
Nationellt registreringsnummer: 556615-8134
Postadress: Sveavägen 166
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 11346
Land: Sverige
E-post: jonatan.lundgren@otsuka.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 250 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 250 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/02/2021