There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 92212-2022

21/02/2022    S36

Denmark-Horsens: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2022/S 036-092212

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fællesindkøb Midt
National registration number: 29189889
Postal address: Rådhustorvet 4
Town: Horsens
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8700
Country: Denmark
Contact person: Heidi Backmann Jensen
E-mail: hbaj@fikm.dk
Telephone: +45 76292025
Internet address(es):
Main address: https://fikm.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Hedensted Kommune
National registration number: 29 18 95 87
Postal address: Niels Espes vej 8
Town: Hedensted
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8722
Country: Denmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.hedensted.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Horsens Kommune
National registration number: 29 18 98 89
Postal address: Rådhustorvet 4
Town: Korsens
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8700
Country: Denmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internet address(es):
Main address: https://horsens.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Odder Kommune
National registration number: 32 26 43 28
Postal address: Rådhusgade 3
Town: Odder
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8300
Country: Denmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.odder.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Hjarnø Færgefart
National registration number: 69 88 54 54
Postal address: Hjarnø Havn
Town: Juelsminde
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 7130
Country: Denmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internet address(es):
Main address: http://xn--hjarnfrgefart-8fb2y.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Samn Forsyning ApS
National registration number: 38 22 25 89
Postal address: Alrøvej 11
Town: Horsens
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8700
Country: Denmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.samn.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Horsens Vand A/S
National registration number: 32 56 01 56
Postal address: Alrøvej 11
Town: Horsens
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8700
Country: Denmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.samn.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Odder Spildevand A/S
National registration number: 33 03 66 04
Postal address: Rude Havvej 9
Town: Odder
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8300
Country: Denmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.samn.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Hedensted Spildevand A/S
National registration number: 32 65 82 10
Postal address: Ørumvej 48
Town: Daugård
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8721
Country: Denmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.hspv.dk/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cfd5049d-c57e-41f6-abd8-3101863838b9/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cfd5049d-c57e-41f6-abd8-3101863838b9/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cfd5049d-c57e-41f6-abd8-3101863838b9/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Indkøb og levering af brændstof til Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Reference number: 88.00.00-P00-1-22
II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Udbuddet er opdelt i to delaftaler, som begge omfatter Hedensted, Horsens og Odder Kommuner. Delaftale 1 omfatter alle de brændstoffer der leveres til ordregivernes egne tankanlæg, for nuværende Diesel B7, Diesel B0, Benzin Blyfri 95, Fyringsolie, Marinediesel, Specialbenzin og additiver. Hjarnø Færgefart deltager på option på delaftale 1. Der forventes 1 leverandør på delaftalen. Delaftale 2 omfatter levering af Diesel B7 og Benzin Blyfri 95 på tankstationer via tankkort eller elektronisk løsning. Samn Forsyning (herunder Horsens Vand og Odder Spildevand) samt Hedensted Spildevand deltager på option p delaftale 2. Der forventes 3 leverandører på delaftalen.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 68 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Brændstof til egne tankanlæg

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09132000 Petrol
09130000 Petroleum and distillates
09134000 Gas oils
09135000 Fuel oils
09134100 Diesel oil
09135100 Heating oil
09134200 Diesel fuel
09134220 Diesel fuel (EN 590)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK042 Østjylland
Main site or place of performance:

Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

II.2.4)Description of the procurement:

Delaftale 1 omfatter alle de brændstoffer der leveres til ordregivernes egne tankanlæg, for nuværende Diesel B7, Diesel B0, Benzin Blyfri 95, Fyringsolie, Marinediesel, Specialbenzin og additiver. Hjarnø Færgefart deltager på option på delaftale 1. Der forventes 1 leverandør på delaftalen. Den forventede omsætning i volumen fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 48 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Diesel B7 og Benzin Blyfri 95 på tankstationer via tankkort eller elektronisk løsning

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09132000 Petrol
09132100 Unleaded petrol
09134220 Diesel fuel (EN 590)
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK042 Østjylland
Main site or place of performance:

Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

II.2.4)Description of the procurement:

Delaftale 2 omfatter levering af Diesel B7 og Benzin Blyfri 95 på tankstationer via tankkort eller elektronisk løsning. Samn Forsyning (herunder Horsens Vand og Odder Spildevand) samt Hedensted Spildevand deltager på option p delaftale 2. Der forventes 3 leverandører på delaftalen. Den forventede omsætning i volumen fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Der stilles ingen krav til økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: Sammenlignelige referencer. Ved sammenlignelige referencer forstås opgaver med levering af brændstoffer i væsentligt samme omfang. Det er uden betydning, om referencerne er til offentlige eller private virksomheder. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal have relevant erfaring i form af mindst to sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/03/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/03/2022
Local time: 12:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Den maksimale værdi for den samlede rammeaftale er 102.000.000 DKK.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/02/2022