Lieferungen - 92290-2021

23/02/2021    S37

România-Pitești: Reactivi de laborator

2021/S 037-092290

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul de Pediatrie Pitești
Număr naţional de înregistrare: 4318075
Adresă: Str. Dacia nr. 1
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110414
Țară: România
Persoană de contact: Gabriel Bortosu
E-mail: aprovizionare@pediatriepitesti.ro
Telefon: +40 248220800
Fax: +40 248213850
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.pediatriepitesti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate spitalicească
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Reactivi de laborator – 12 loturi

Număr de referinţă: 4318075_2020_PAAPD1134586
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Reactivi de laborator – 12 loturi.

— lot 1 – pachet de reactivi compatibili sau echivalenti cu analizorul automat de bacteriologie Vitek 2 Compact;

— lot 2 – pachet de reactivi seruri aglutinare;

— lot 3 – pachet de reactivi compatibili sau echivalenti cu analizorul automat de coagulare Thromobyser Compact X;

— lot 4 – pachet de reactivi compatibili sau echivalenti cu analizorul automat de urini Labumat 2 – Urised 3;

— lot 5 – pachet de reactivi compatibili sau echivalenti cu analizorul automat de biochimie BS 600;

— lot 6 – pachet de reactivi compatibili sau echivalenti cu analizorul automat de hematologie Mindray BC 5390 CRP;

— lot 7 – geloza simpla – placi gata turnate;

— lot 8 – reactivi tratare apa centrata termica;

— lot 9 – pachet de reactivi compatibil cu analizorul automat de proteina C reactiva Lifotronic PA-600 – CPU;

— lot 10 – pachet reactivi compatibili cu linia de micrometoda cu cititor integrat, ID Diamed aflata in dotarea sectiei ATI;

— lot 11 – pachet de reactivi compatibili sau echivalenti cu analizorul urini Dirui H 50;

— lot 12 – test rapid G6 PD.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

Termenul-limita in care autoritatea contractante va raspunde solicitarilor de clarificari in mod clar si complet – in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 742 965.39 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 8 - Reactivi tratare apa Centrata Termica

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 8 - Reactivi tratare apa Centrata Termica conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 3- PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE COAGULARE THROMOBYSER Compact X

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 3- PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE COAGULARE THROMOBYSER Compact X - conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 7 Geloza simpla - placi gata turnate

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 7 Geloza simpla - placi gata turnate conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 5 - PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE BIOCHIMIE BS 600

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 5 - PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE BIOCHIMIE BS 600 conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 4- PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE URINI LABUMAT 2- URISED 3

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 4- PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE URINI LABUMAT 2- URISED 3 conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 1- PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE BACTERIOLOGIE VITEK 2 COMPACT

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 1- PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE BACTERIOLOGIE VITEK 2 COMPACT conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2- PACHET DE REACTIVI SERURI AGLUTINARE

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 2- PACHET DE REACTIVI SERURI AGLUTINARE conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 11 - PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL URINI DIRUI H 50 conform caiet de sarcini

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 11 - PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL URINI DIRUI H 50 conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 12 TEST RAPID G6 PD

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 12 TEST RAPID G6 PD conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 10 Pachet reactivi compatibili cu linia de micrometoda cu cititor integrat, ID DIAMED aflata in dotarea sectiei ATI

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 10 Pachet reactivi compatibili cu linia de micrometoda cu cititor integrat, ID DIAMED aflata in dotarea sectiei ATI conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 6 - - PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE HEMATOLOGIE MINDRAY BC 5390 CRP

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 6 - - PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE HEMATOLOGIE MINDRAY BC 5390 CRP conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 9 Pachet de reactivi COMPATIBIL CU ANALIZORUL AUTOMAT DE PROTEINA C REACTIVA LIFOTRONIC PA -600 – CPU

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 9 Pachet de reactivi COMPATIBIL CU ANALIZORUL AUTOMAT DE PROTEINA C REACTIVA LIFOTRONIC PA -600 – CPU conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 064-152392
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 13
Lot nr.: 7
Titlu:

LOT 7 Geloza simpla - placi gata turnate

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIOMAXIMA CLINICAL S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 28399247
Adresă: Strada Onciul Dimitrie, Nr. 21C
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400449
Țară: România
E-mail: office@biomaxima.ro
Telefon: +40 371187339
Fax: +40 372871792
Adresă internet: www.biomaxima.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 795.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 83
Lot nr.: 10
Titlu:

LOT 10 Pachet reactivi compatibili cu linia de micrometoda cu cititor integrat, ID DIAMED aflata in dotarea sectiei ATI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DIALAB SOLUTIONS
Număr naţional de înregistrare: RO 23818271
Adresă: Strada Albac, Nr. 11, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011607
Țară: România
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Telefon: +40 213322534
Fax: +40 213322292
Adresă internet: www.dialab.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 236 620.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2
Lot nr.: 10
Titlu:

LOT 10 Pachet reactivi compatibili cu linia de micrometoda cu cititor integrat, ID DIAMED aflata in dotarea sectiei ATI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DIALAB SOLUTIONS
Număr naţional de înregistrare: RO 23818271
Adresă: Strada Albac, Nr. 11, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011607
Țară: România
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Telefon: +40 213322534
Fax: +40 213322292
Adresă internet: www.dialab.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 236 620.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 464.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 983
Lot nr.: 3
Titlu:

LOT 3- PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE COAGULARE THROMOBYSER Compact X

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CLINI-LAB
Număr naţional de înregistrare: RO 3102218
Adresă: Strada STR. RODNEI, Nr. 15
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540342
Țară: România
E-mail: oferte@clinilab.ro
Telefon: +40 265218784 / 218785
Fax: +40 265218407
Adresă internet: www.clinilab.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 576 156.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 56 392.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 972
Lot nr.: 1
Titlu:

LOT 1- PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE BACTERIOLOGIE VITEK 2 COMPACT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDICLIM S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6300279
Adresă: Strada Basarab Matei, Nr. 47
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030671
Țară: România
E-mail: elicitatie@mediclim.ro
Telefon: +40 213225998
Fax: +40 213200660
Adresă internet: www.mediclim.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 852 560.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 846 760.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 846 760.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 975
Lot nr.: 4
Titlu:

LOT 4- PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE URINI LABUMAT 2- URISED 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CLINI-LAB
Număr naţional de înregistrare: RO 3102218
Adresă: Strada STR. RODNEI, Nr. 15
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540342
Țară: România
E-mail: oferte@clinilab.ro
Telefon: +40 265218784 / 218785
Fax: +40 265218407
Adresă internet: www.clinilab.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 214 620.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 214 620.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 214 620.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 973
Lot nr.: 2
Titlu:

LOT 2- PACHET DE REACTIVI SERURI AGLUTINARE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DIALAB SOLUTIONS
Număr naţional de înregistrare: RO 23818271
Adresă: Strada Albac, Nr. 11, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011607
Țară: România
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Telefon: +40 213322534
Fax: +40 213322292
Adresă internet: www.dialab.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 20 566.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 19 924.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 19 924.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 979
Lot nr.: 9
Titlu:

LOT 9 Pachet de reactivi COMPATIBIL CU ANALIZORUL AUTOMAT DE PROTEINA C REACTIVA LIFOTRONIC PA -600 – CPU

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ANA CONCEPT
Număr naţional de înregistrare: 36232117
Adresă: Strada Dorneasca, Nr. 11, Sector: 5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 051715
Țară: România
E-mail: office@anaconcept.ro
Telefon: +40 752134403
Fax: +40 314265358
Adresă internet: www.anaconcept.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 420 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 420 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 420 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 974
Lot nr.: 3
Titlu:

LOT 3- PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE COAGULARE THROMOBYSER Compact X

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CLINI-LAB
Număr naţional de înregistrare: RO 3102218
Adresă: Strada STR. RODNEI, Nr. 15
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540342
Țară: România
E-mail: oferte@clinilab.ro
Telefon: +40 265218784 / 218785
Fax: +40 265218407
Adresă internet: www.clinilab.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 576 156.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 451 784.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 451 784.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 978
Lot nr.: 7
Titlu:

LOT 7 Geloza simpla - placi gata turnate

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ZAZYRO GRUP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO15315929
Adresă: Strada Postăvarul, Nr. 4, Sector: 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032424
Țară: România
E-mail: office@zazyro.ro
Telefon: +40 213302950
Fax: +40 213302950
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIVARIA GRUP S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 13833576
Adresă: Strada Eroilor, Nr. 2D
Localitate: Hunedoara
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 331138
Țară: România
E-mail: office@bivaria.ro
Telefon: +40 254740680
Fax: +40 354882657
Adresă internet: www.bivaria.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIOMAXIMA CLINICAL S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 28399247
Adresă: Strada Onciul Dimitrie, Nr. 21C
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400449
Țară: România
E-mail: office@biomaxima.ro
Telefon: +40 371187339
Fax: +40 372871792
Adresă internet: www.biomaxima.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 6 800.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 7 600.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 976
Lot nr.: 5
Titlu:

LOT 5 - PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE BIOCHIMIE BS 600

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIVARIA GRUP S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 13833576
Adresă: Strada Eroilor, Nr. 2D
Localitate: Hunedoara
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 331138
Țară: România
E-mail: office@bivaria.ro
Telefon: +40 254740680
Fax: +40 354882657
Adresă internet: www.bivaria.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 667 238.44 RON
Oferta cea mai scăzută: 667 238.44 RON / Cea mai ridicată ofertă: 667 238.44 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 977
Lot nr.: 6
Titlu:

LOT 6 - - PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE HEMATOLOGIE MINDRAY BC 5390 CRP

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIVARIA GRUP S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 13833576
Adresă: Strada Eroilor, Nr. 2D
Localitate: Hunedoara
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 331138
Țară: România
E-mail: office@bivaria.ro
Telefon: +40 254740680
Fax: +40 354882657
Adresă internet: www.bivaria.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 919 517.42 RON
Oferta cea mai scăzută: 919 517.42 RON / Cea mai ridicată ofertă: 919 517.42 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 980
Lot nr.: 10
Titlu:

LOT 10 Pachet reactivi compatibili cu linia de micrometoda cu cititor integrat, ID DIAMED aflata in dotarea sectiei ATI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DIALAB SOLUTIONS
Număr naţional de înregistrare: RO 23818271
Adresă: Strada Albac, Nr. 11, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011607
Țară: România
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Telefon: +40 213322534
Fax: +40 213322292
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 236 620.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 200 200.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 200 200.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 985
Lot nr.: 5
Titlu:

LOT 5 - PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE BIOCHIMIE BS 600

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIVARIA GRUP S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 13833576
Adresă: Strada Eroilor, Nr. 2D
Localitate: Hunedoara
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 331138
Țară: România
E-mail: office@bivaria.ro
Telefon: +40 254740680
Fax: +40 354882657
Adresă internet: www.bivaria.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 667 238.44 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 134 947.51 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 986
Lot nr.: 6
Titlu:

LOT 6 - - PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE HEMATOLOGIE MINDRAY BC 5390 CRP

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIVARIA GRUP S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 13833576
Adresă: Strada Eroilor, Nr. 2D
Localitate: Hunedoara
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 331138
Țară: România
E-mail: office@bivaria.ro
Telefon: +40 254740680
Fax: +40 354882657
Adresă internet: www.bivaria.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 919 517.42 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 235 422.88 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 981
Lot nr.: 1
Titlu:

LOT 1- PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE BACTERIOLOGIE VITEK 2 COMPACT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDICLIM S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6300279
Adresă: Strada Basarab Matei, Nr. 47
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030671
Țară: România
E-mail: elicitatie@mediclim.ro
Telefon: +40 213225998
Fax: +40 213200660
Adresă internet: www.mediclim.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 852 560.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 173 141.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 987
Lot nr.: 7
Titlu:

LOT 7 Geloza simpla - placi gata turnate

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIVARIA GRUP S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 13833576
Adresă: Strada Eroilor, Nr. 2D
Localitate: Hunedoara
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 331138
Țară: România
E-mail: office@bivaria.ro
Telefon: +40 254740680
Fax: +40 354882657
Adresă internet: www.bivaria.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 850.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 989
Lot nr.: 10
Titlu:

LOT 10 Pachet reactivi compatibili cu linia de micrometoda cu cititor integrat, ID DIAMED aflata in dotarea sectiei ATI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DIALAB SOLUTIONS
Număr naţional de înregistrare: RO 23818271
Adresă: Strada Albac, Nr. 11, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011607
Țară: România
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Telefon: +40 213322534
Fax: +40 213322292
Adresă internet: www.dialab.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 236 620.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 44 650.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 984
Lot nr.: 4
Titlu:

LOT 4- PACHET DE REACTIVI COMPATIBILI SAU ECHIVALENTI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE URINI LABUMAT 2- URISED 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CLINI-LAB
Număr naţional de înregistrare: RO 3102218
Adresă: Strada STR. RODNEI, Nr. 15
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540342
Țară: România
E-mail: oferte@clinilab.ro
Telefon: +40 265218784 / 218785
Fax: +40 265218407
Adresă internet: www.clinilab.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 214 620.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 63 834.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 982
Lot nr.: 2
Titlu:

LOT 2- PACHET DE REACTIVI SERURI AGLUTINARE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DIALAB SOLUTIONS
Număr naţional de înregistrare: RO 23818271
Adresă: Strada Albac, Nr. 11, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011607
Țară: România
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Telefon: +40 213322534
Fax: +40 213322292
Adresă internet: www.dialab.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 20 566.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 269.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 988
Lot nr.: 9
Titlu:

LOT 9 Pachet de reactivi COMPATIBIL CU ANALIZORUL AUTOMAT DE PROTEINA C REACTIVA LIFOTRONIC PA -600 – CPU

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ANA CONCEPT
Număr naţional de înregistrare: 36232117
Adresă: Strada Dorneasca, Nr. 11, Sector: 5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 051715
Țară: România
E-mail: office@anaconcept.ro
Telefon: +40 752134403
Fax: +40 314265358
Adresă internet: www.anaconcept.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 420 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 28 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021