Varor - 92349-2021

23/02/2021    S37

Belgien-Gent: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

2021/S 037-092349

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universiteit Gent
Nationellt registreringsnummer: 0248.015.142_20859
Postadress: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Ort: Gent
Nuts-kod: BE234 Arr. Gent
Postnummer: 9000
Land: Belgien
E-post: aankoopbeleid@ugent.be
Internetadress(er):
Allmän adress: www.ugent.be
Upphandlarprofil: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401832
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Levering en installatie van een open mri systeem voor huisdieren

Referensnummer: Universiteit Gent-19OPE012-F03_0
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000 Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Deze opdracht betreft de levering, installatie en indienstelling van een CT-systeem voor veterinaire patiënten én het verwijderen van de bestaande installatie.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 537 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE234 Arr. Gent
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

De opdracht heeft betrekking op een nieuw (of refurbished) open MRI-systeem voor gebruik bij huisdieren (bijzondere dieren, gezelschapsdieren, paarden) met dedicated-coils voor deze dieren.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kwaliteit / Viktning: 50
Kvalitetskriterium - Namn: Service / Viktning: 10
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Zie bestek.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 157-381737
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

MRI

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/11/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Esaote
Ort: Maastricht
Nuts-kod: NL NEDERLAND
Land: Nederländerna
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 537 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Raad van State
Postadress: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-post: info@raadvst-consetat.be
Telefon: +32 22349611
Internetadress: http://www.raadvst-consetat.be/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/02/2021