Lieferungen - 92365-2021

23/02/2021    S37

Polen-Poznań: Varia

2021/S 037-092365

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 002-002405)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Długa 1/2
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 61-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Dambek
E-Mail: krzysztof.dambek@skpp.edu.pl
Telefon: +48 618549088
Fax: +48 618549088
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/skpp
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup (dostawa) produktów leczniczych – 413 pakietów

Referenznummer der Bekanntmachung: EZP/186/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33690000 Varia
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup (dostawa) produktów leczniczych – 413 pakietów. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 w dokumencie JEDZ elektronicznie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 002-002405

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 26/02/2021
Ortszeit: 08:30
muss es heißen:
Tag: 12/03/2021
Ortszeit: 08:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 26/02/2021
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 12/03/2021
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: