Lieferungen - 92390-2021

23/02/2021    S37

Polen-Warschau: Computeranlagen und Zubehör

2021/S 037-092390

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 255-640168)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Nationale Identifikationsnummer: 000001258
Postanschrift: Banacha 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-097
Land: Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@mimuw.edu.pl
Telefon: +48 225544220
Fax: +48 225544700
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.mimuw.edu.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Referenznummer der Bekanntmachung: WMIM-371-02/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, zwanego dalej Sprzętem, na potrzeby Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Formularzu ofertowym w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych i każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia). Wszelkie postanowienia SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy we wszystkich częściach zamówienia na zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zawartych w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).

4. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem wznawianym. Wznowienia zamówienia, polegają na wykonywaniu po raz kolejny tych samych dostaw przewidzianych w pierwotnej umowie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 255-640168

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 19/02/2021
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 08/03/2021
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 19/02/2021
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 08/03/2021
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: