Lieferungen - 92407-2021

23/02/2021    S37

Česko-Hradec Králové: Pracovní nákladní vozidla se zařízením pro manipulaci

2021/S 037-092407

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 010-016769)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
Národní identifikační číslo: 42196451
Poštovní adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 500 08
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. František Hloušek
E-mail: zakazky@lesycr.cz
Tel.: +420 956999245
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.lesycr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://eveza.cz/profil-zadavatele/lesy-ceske-republiky-sp/17

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávky odvozních souprav (vozidla N3) s příslušenstvím

Spisové číslo: 099/2020/122
II.1.2)Hlavní kód CPV
42415210 Pracovní nákladní vozidla se zařízením pro manipulaci
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmět plnění této veřejné zakázky jsou zejména:

i. dodávky nových odvozních souprav,

ii. dodávky nového příslušenství odvozních souprav, vč. jeho nástavby, hydraulického nakládacího jeřábu, drapáku atd., resp. odborné montáže příslušenství na odvozní soupravu (dále jen „montáž“), a

iii. záruční servis.

Předmětem plnění jsou dále další služby vymezené v Rámcové dohodě.

Blíže viz zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/02/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 010-016769

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 15/03/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 16/03/2021
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 15/03/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 16/03/2021
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Zadavatel prodloužil na základě podaného vysvětlení zadávací dokumentace lhůtu pro doručení nabídek.