Lieferungen - 92426-2021

23/02/2021    S37

Česko-Olomouc: Obráběcí centra pro obrábění kovů

2021/S 037-092426

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 025-058800)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Olomoucký kraj
Národní identifikační číslo: 60609460
Poštovní adresa: Jeremenkova 1191/40a
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 779 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Martina Soudná
E-mail: m.soudna@olkraj.cz
Tel.: +420 585508281
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.olkraj.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Pořízení strojního vybavení pro SŠ řemesel a OU Lipová - lázně“ - CNC krytová frézka na kovy

Spisové číslo: KÚOK/14250/2021/OKŘ/358
II.1.2)Hlavní kód CPV
42638000 Obráběcí centra pro obrábění kovů
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC krytované frézky na kovy, které jednodušší stolní typy CNC frézek neopracují. Dále je předmětem nutná instalace, zprovoznění a zaškolení na CNC krytové frézce na kovy.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/02/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 025-058800

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 10/03/2021
Místní čas: 08:00
Má být:
Datum: 11/03/2021
Místní čas: 08:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 10/03/2021
Místní čas: 08:01
Má být:
Datum: 11/03/2021
Místní čas: 08:01
VII.2)Další dodatečné informace: