Lieferungen - 92441-2021

23/02/2021    S37

Sverige-Ulricehamn: Utrustning för industrikök

2021/S 037-092441

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 016-035720)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ulricehamns kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1579
Postadress: Höjdgatan 3
Ort: Ulricehamn
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 532 35
Land: Sverige
Kontaktperson: Johanna Skenning
E-post: johanna.skenning@ulricehamn.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ulricehamn.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Storköksmaskiner

Referensnummer: 20/108
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39314000 Utrustning för industrikök
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen ska omfattat ett fullt sortiment storköksutrustning för kommunens samtliga storkök inom förskola, skola och äldreomsorg.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/02/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 016-035720

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 22/02/2021
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 01/03/2021
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 23/02/2021
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 02/03/2021
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: