Lieferungen - 92443-2021

23/02/2021    S37

Česko-Praha: Balíky programů a informační systémy

2021/S 037-092443

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 030-071992)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Národní identifikační číslo: 00007064
Poštovní adresa: Nad Štolou 936/3
Obec: Praha 7
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 170 34
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Kryštof Mencl
E-mail: krystof.mencl@mvcr.cz
Tel.: +420 974816580
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mvcr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová dohoda na pořizování produktů IBM

II.1.2)Hlavní kód CPV
48000000 Balíky programů a informační systémy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění rámcové dohody je nákup licencí a podpory k softwarovým produktům společnosti IBM a souvisejících služeb pro Centrálního zadavatele a pověřující zadavatele, a to konkrétně nákup:

1) licencí ke všem softwarovým produktům společnosti IBM zařazených do licenčního modelu IBM Passport Advantage;

2) podpory k novým i stávajícím softwarovým produktům společnosti IBM zařazených do licenčního modelu IBM Passport Advantage;

3) Pověřující zadavatelé jsou rovněž oprávněni požadovat plnění specifikovaná v odst, 3.1 v bodech 1) a 2) této ZD formou licenčního balíku IIPAASTA, a to za předpokladu, že budou splněny podmínky pro poskytnutí předmětného licenčního modelu stanovené společností IBM. IBM International Passport Advantage Agreement Special Terms Adendum (IIPAASTA);

4) Poskytování předprodejního poradenství a odborného poradenství ze strany vendora. Blíže viz ZD.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/02/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 030-071992

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 26/02/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 09/03/2021
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 26/02/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 09/03/2021
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: