Lieferungen - 92453-2021

23/02/2021    S37

România-Râmnicu Sărat: Echipamente medicale

2021/S 037-092453

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 014-029469)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Municipal Râmnicu Sărat
Număr naţional de înregistrare: 4697653
Adresă: Str. Nicolae Bălcescu nr. 2
Localitate: Râmnicu Sărat
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 125300
Țară: România
E-mail: spitalrms@gmail.com
Telefon: +40 238562780
Fax: +40 238562780
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalrms.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare pentru achiziția de echipamente medicale, ATI, imagistică și laborator

Număr de referinţă: 4697653/42/2020
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, avand caracteristicile/specificatiile minime precizate in caietul de sarcini.Acord-cadru de furnizare pentru achizitia de echipamente medicale, ATI, imagistica si laborator, destinate pentru creşterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, avand caracteristicile/specificatiile minime precizate in caietul de sarcini.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 014-029469

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Lot nr.: 1, 2, 3
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 22/02/2021
A se citi:
Data: 01/03/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Lot nr.: 1, 2, 3
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 22/02/2021
A se citi:
Data: 01/03/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Lot nr.: 1, 2, 3
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 22/06/2021
A se citi:
Data: 01/07/2021
VII.2)Alte informații suplimentare: