Lieferungen - 92455-2021

23/02/2021    S37

Rumänien-Constanța: Schotter und Kleinschlag

2021/S 037-092455

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 015-030793)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: S.C. Confort Urban S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO1875349
Postanschrift: Str. Vârful cu Dor nr. 10
Ort: Constanța
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900035
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Laura Cobzaru
E-Mail: secratariat@conforturban-ct.ro
Telefon: +40 241672299
Fax: +40 241672299
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.conforturban-ct.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Piatră de carieră şi concasată

Referenznummer der Bekanntmachung: 1875349.2021.6
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
14212300 Schotter und Kleinschlag
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se doreste achizitionarea de piatra de cariera si concasata sort 0/63 mm, 22,4/63 mm, 63/90 mm, 63/180 mm, 8/16 mm şi 16/22,4 mm.

Este necesara achizitia acestor produse pentru executarea lucrarilor de infrastructura specifice din cadrul santierului de constructii si reparatii drumuri al S.C. Confort Urban S.R.L., aferente proiectelor noi ce vor fi demarate la solicitarea Primariei Municipiului Constanta.

Nr. de zile pana la care se pot sol clarif. inainte de data-limita de dep. a ofertelor/candidaturilor, va fi de: 20 de zile. AC va raspunde la sol. de clarificare/info. suplim. in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

AC are oblig. de a anula proced. de atrib. a contr. de achiz. pub./acord-cadru in urm. cazuri:

(a) Daca nu a fost dep. nicio of./solicit. de particip. sau daca nu a fost dep. nicio of. admisib.;

(b) Daca au fost dep. of. admisib. care nu pot fi compar. din cauza mod. neuniform de abord. a sol. teh. si/ori fin.;

(c) Daca incalc. ale prev. leg. afect. proced. de atrib. sau daca este imposib. incheierea contr.;

(d) CNSC sau instanta de judec. disp. modif./elim. unor specif. teh./cerinte din CS ori din alte doc. emise in leg. cu proced. de atrib. a. i. nu mai poate fi atins in mod coresp. scopul achiz., iar AC se afla in imposib. de a adopta mas. de remed., fara ca ac. sa afect. princip. achiz. pub.;

(e) Daca contr. nu poate fi incheiat cu ofert. a carui of. a fost stab. castig. din cauza fapt ca ofert. in cauza se afla intr-o sit. de forta maj. sau in imposib. fortuita de a exec. contr. si nu exista o of. clasata pe locul doi admisib.;

(f) AC isi rezerva dreptul de a solicita denuntarea unilaterala a contr. in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului pub., cu cond. notificarii contractantului cu cel putin cinci zile inainte de momentul denuntarii. In cazul incetarii contr. de catre AC, aceasta va plati doar prod. furnizate pana la data incetarii acestuia;

(g) Proced. de atrib. a contr. de achiz. pub. este inițiata sub incidența prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contr. de achiz. pub. este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie, semnarea contractului facandu-se cu respect. disp. ref. la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice;

(h) Avand in vedere dispozitiile Legii 98/2016 privind achiz. pub. si HG 395/2016, cu modif. si complet. ulterioare., AC preciz. ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achiz. vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie;

(i) În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, AC, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a anula proced. de atrib., in condit. in care nu exista o alta sursa de finantare, in conf. cu prev. art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016, cu modif. si complet. ulterioare, fiind impos. incheierea contr. de achiz. pub.;

(j) Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca AC nu poate fi consid. raspunz. pt. vreun prejudiciu in cazul anularii proced. de atrib., indiferent de natura acestuia si indiferent daca AC a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proced. accepta utiliz. condit. spec. de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga rasp. in rap. cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in sit. descrisa. Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensiva este de sase luni de la incheierea si publicarea raportului procedurii.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 015-030793

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Anstatt:
Tag: 24/02/2021
muss es heißen:
Tag: 01/03/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiții de deschidere a ofertelor
Anstatt:
Tag: 24/02/2021
muss es heißen:
Tag: 01/03/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Anstatt:
Tag: 24/08/2021
muss es heißen:
Tag: 01/09/2021
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: