Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 92492-2017

11/03/2017    S50

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások

2017/S 050-092492

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Éva, ügyvezető
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Telefon: +36 12200300
Fax: +36 12200300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajánlatkérő
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Biztonsági szolgáltatások ellátása a „2017-es úszó-világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan.

II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Biztonsági szolgáltatások ellátása a „2017-es úszó-világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 096 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Dagály Úszóaréna és környéke,Hajós Uszoda és környéke,Batthyány téri High Diving helyszín,Városligeti Műjégpálya – szinkronúszás,Balatonfüred – nyíltvízi úszás helyszíne,Hotelek,kiegészítő helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Ajánlattevő elsődleges feladata a rendezvények biztonságos lebonyolítása során a létesítményekbe történő kontrollált beléptetés, a területeken belüli elhelyezkedés és mozgás, illetve a rendezvényekből fakadó ideiglenes kialakítások okozta, a normál üzemtől történő eltérésekből fakadó biztonsági tényezők figyelembevétele és alkalmazása.

A kiválasztásra kerülő biztonsági szolgálat számára a következő feladatok kerülnek kijelölésre:

— Alapvető vagyonvédelmi feladatok, kihelyezett értéktárgyak és eszközök őrzése,

— Biztonsági beléptetés biztonságtechnikai eszközökkel,

— A szolgáltatáshoz kapcsolódó URH kommunikációs rendszer kiépítése,

— A szolgáltatáshoz kapcsolódó megfigyelőrendszer kiépítése és üzemeltetése,

— Jegybeléptetés informatikai eszközökkel, tájékoztatás, útbaigazítás,

— Sportbiztonság elvek alapján történő beléptetés, szurkolók kezelése,

— Akkreditációs zónák ellenőrzése informatikai eszközzel és élőerővel,

— Parkoltatás, parkolási jogosultságok ellenőrzése, területzárás, forgalom terelés.

A kiválasztásra kerülő biztonsági szolgálat működési kereteit a 2005. évi CXXXIII. törvény A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személyre vonatkozó szabályok 25-31§. paragrafusai szabják meg.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98.§ (2) bekezdés e) pontja alapján. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján a beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A jelen beszerzés a 2015. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzésnek, illetőleg közbeszerzési eljárásnak minősül.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98.§ (2) bekezdés e) pontja alapján.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„Biztonsági szolgáltatások ellátása a »2017-es úszó-világbajnokság« megrendezéséhez kapcsolódóan”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Valton-Sec Kft.
Postai cím: Fehérvári út 126-128.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: massanyi.peter@valton.h
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 100 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 096 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:

Az eljárás eredményes volt.

A nyertes ajánlattevő adószáma: VALTON-SEC Kft., 10977956-2-43.

1.Ajánlattevő neve: VALTON-SEC Kft. Ajánlattevő székhelye: 1111 Budapest, Fehérvári út 126-128. adószám: 10977956-2-43.

2.Ajánlattevő neve: Target Group Facility Management Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 202., adószám: 25176151-2-41.

3.Ajánlattevő neve: LFH Biztonsági Szolgálat Kft. Ajánlattevő székhelye: 2335 Taksony, Mező sor 26., adószám: 23828209-2-13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/03/2017