Services - 92505-2020

25/02/2020    S39

Suomi-Helsinki: Insinööripalvelut

2020/S 039-092505

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: PL 58200, Helsingin kaupunki
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00099
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kymp.hankinnat@hel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=278200&tpk=74136723-69fa-4d86-8d6e-cf580d377f57
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=278200&tpk=74136723-69fa-4d86-8d6e-cf580d377f57
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Liikennettä koskevat suunnittelu-, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71300000 Insinööripalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala (myöhemmin tilaaja) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka sisällä tullaan hankkimaan tilaajalle liikennettä koskevia suunnittelu-, tutkimus- ja asiantuntijapalveluita.

Dynaamisen hankintajärjestelmä on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

1. Liikenteen mallintaminen

2. Liikennejärjestelmäsuunnittelu

3. Liikenteen yleissuunnittelu

4. Liikenneturvallisuushankkeet

5. Liikennevalosuunnitelmien laadinta

6. Liikennelaskennat

7. Kyselytutkimukset.

Ehdokas voi jättää osallistumishakemuksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen.

Dynaamisen hankintajärjestelmän toimintamalli on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan rajoitetun menettelyn säännöksiä noudattaen. Toisessa vaiheessa tilaaja tekee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia siihen liittyneiden ehdokkaiden kesken.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 1: Liikenteen mallintaminen

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71300000 Insinööripalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen sisäiset kohdekohtaiset osallistumishakemukset ovat sallittuja.

Osa-alue sisältää liikennejärjestelmän, liikenteen ja liikenteen sujuvuuden tutkimista mallintamalla. Eri kulkumuotoja (autoliikenne, joukkoliikenne, pyöräliikenne, jalankulku ja muut liikkumismuodot) käsitellään erikseen ja kokonaisuutena.

Osa-alue sisältää seuraavat kohteet:

1.1 Liikenne-ennusteiden laatiminen

1.2 Toimivuustarkastelujen laatiminen.

Kohteet voivat sisältää liikenteen ja liikennejärjestelmän vaikutusten arviointia, liikennejärjestelmätason suunnittelua, joukkoliikenteen linjastosuunnittelua, hankearviointia, toimivuustarkasteluja, malleihin tulevien liikennevalojen ohjelmoinnin suunnittelua ja optimointia sekä saavutettavuusarviointia.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää sekä liikenne-ennusteiden että toimivuustarkastelujen tekemistä tai vain toista niistä.

Toimeksiannon tarkastelualue voi olla kokonaistarkastelu kaupunkitasoiselle alueelle tai suppeammalle rajatulle alueelle tehtävä tarkastelu. Toimeksianto voi sisältää eri vuosien ja vaihtoehtojen mallintamista, arviointia ja analysointia. Se voi myös sisältää käytettävien mallien kehittämistä ja kalibrointia.

Toimeksiantoihin voi liittyä vuorovaikutusta osallisiin, työpajoja tai muiden vuorovaikutusmenetelmien käyttöä ja tulosten raportointia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaaja voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 2: Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71300000 Insinööripalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen sisäiset kohdekohtaiset osallistumishakemukset ovat sallittuja.

Osa-alueeseen kuuluvat kaikkiin kulkumuotoihin (mm. kävely, pyöräliikenne, joukkoliikenne, jakeluliikenne, autoliikenne ja muut liikkumismuodot) liittyvät selvitykset. Eri kulkumuotoja voidaan käsitellä erikseen ja/tai kokonaisuutena.

Osa-alueeseen kuuluu myös saavutettavuusarviointia, toimivuustarkasteluja sekä malleihin tulevien liikennevalojen ohjelmoinnin suunnittelua ja optimointia.

Osa-alue sisältää seuraavat kohteet:

2.1 Liikenteen ja liikennejärjestelmän vaikutusten arviointi

2.2 Hankearviointi

2.3 Liikennejärjestelmätason suunnittelu

2.4 Joukkoliikenteen linjastosuunnittelu

2.5 Strategisten suunnitelmien, ohjelmien ja esiselvitysten laatiminen, kuten verkollisten suunnitelmien laatiminen ja vertailu

2.6 Auto- ja pyöräpysäköinnin kehittäminen (palvelua hankitaan 1.6.2020 alkaen)

2.7 Citylogistiikan kehittäminen.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää yhden tai useamman kohteen.

Toimeksiannon tarkastelu voi olla kokonaistarkastelu kaupunkitasoiselle alueelle tai suppeammalle rajatulle alueelle tehtävä tarkastelu. Toimeksiantoihin voi liittyä vuorovaikutusta osallisiin, työpajoja tai muiden vuorovaikutusmenetelmien käyttöä ja tulosten raportointia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 220 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaaja voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 3: Liikenteen yleissuunnittelu

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71300000 Insinööripalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen sisäiset kohdekohtaiset osallistumishakemukset ovat sallittuja.

Osa-alue käsittää vaihtelevan kokoisia hankkeita. Osa-alueen toimeksiannossa laaditaan liikennehankkeen yleissuunnitelma tai sen osasuunnitelmia, jossa määritellään yleispiirteisesti hankkeen suunnitteluperiaatteet, katu- ja liikennejärjestelyt sekä arvioidaan hankkeen vaikutuksia, kustannuksia ja toteutettavuutta.

Osa-alue sisältää seuraavat kohteet eri kulkutapojen liikenneratkaisuiden osalta:

3.1 Pyöräliikenne

3.2 Joukkoliikenne

3.3 Autoliikenne

3.4 Jalankulku

3.5 Muut kulkumuodot

Osa-alueeseen voi kuulua myös yleissuunnitelmaa tarkentavia tarkasteluita seuraavista kohteista:

3.6 Ratatekniikka (raitiotie, metro ja rautatie)

3.7 Kunnallistekniikka

3.8 Hankkeen kustannusarvion laadinta

3.9 Taitorakenteet

3.10 Geotekniikka

3.11 Yleissuunnitelman hankearviointi ja liikennemallinnus

3.12 Yleissuunnitelman liikenneratkaisujen toimivuustarkastelut.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää yhden tai useamman kohteen.

Toimeksiannon tarkastelualue voi olla kokonaistarkastelu kaupunkitasoiselle alueelle tai suppeammalle rajatulle alueelle tehtävä tarkastelu. Toimeksiantoihin voi liittyä vuorovaikutusta osallisiin, työpajoja tai muiden vuorovaikutusmenetelmien käyttöä ja tulosten raportointia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaaja voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 4: Liikenneturvallisuushankkeet

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71300000 Insinööripalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen sisäiset kohdekohtaiset osallistumishakemukset ovat sallittuja.

Osa-alueessa huomioidaan kaikki tie- ja raideliikenteen liikkumismuodot ja niitä käsitellään yhdessä tai erikseen.

Osa-alueeseen kuuluvat seuraavat kohteet:

4.1 Liikenneturvallisuuden kokonaistarkastelut

4.2 Suppeammat, rajatulle alueelle tehtävät liikenneturvallisuussuunnitelmat

4.3 Liikenneturvallisuuden suunnitteluperiaatteiden, kehittämisohjelmien ja ohjeistuksien laatiminen.

Toimeksiantoihin voi kuulua myös toimenpiteiden kustannusten arviointia sekä priorisointia. Toimeksiantoihin voi kuulua myös maastokäyntejä, joihin sisältyy esim. havainnointia, inventointia tai videokuvauksia.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää yhden tai useamman kohteen.

Toimeksiannon tarkastelu voi olla kokonaistarkastelu kaupunkitasoiselle alueelle tai suppeammalle rajatulle alueelle tehtävä tarkastelu. Toimeksiantoihin voi liittyä vuorovaikutusta osallisiin, työpajoja tai muiden vuorovaikutusmenetelmien käyttöä ja tulosten raportointia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 100 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaaja voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 5: Liikennevalosuunnitelmien laadinta

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71300000 Insinööripalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on liikennevalosuunnitelmien laadinta. Laadittavien suunnitelmadokumenttien perusteella laitevalmistajan on voitava ohjelmoida liikennevalojen ohjauskojeet. Kaikki suunnitelmadokumentit toimitetaan vakiomuotoisina sähköisinä.

Osa-alue sisältää liikennevalojen liikenneteknisen toiminnan suunnittelun kokonaisuudessaan sisältäen mm:

- Ajoituskaavioiden laatiminen

- Ohjelmanvalinta-aikataulun laatiminen

- Vaihtoaikataulukon laatiminen

- Opastinryhmätoimintojen suunnittelu

- Ilmaisinlogiikoiden toiminnan suunnittelu

- Yhteenkytkennän ja ajoitusten suunnittelu SYVARI-ohjelmointitavalla

- Joukkoliikenne-etuuksien ja palokunnan pakkoetuuksien suunnittelu

- Liikennevalojen asemapiirrosten laatiminen

- Osallistuminen maastossa liikennevalojen käyttöönottoon.

Toimeksianto voi tulla myös muilta kuin Helsingin kaupungilta. Kyseessä on tällöin kaupungin kadunrakennusurakka ja työn tilaajana toimii kaupungin kilpailuttama urakoitsija.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 50 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaaja voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 6: Liikennelaskennat

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71300000 Insinööripalvelut
79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen sisäiset kohdekohtaiset osallistumishakemukset ovat sallittuja.

Osa-alue sisältää seuraavat kohteet:

6.1 Moottoriajoneuvoliikenteen laskennat

6.2 Jalankulkulaskennat

6.3 Pyöräliikenteen laskennat

6.4 Matkustajalaskennat.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää yhden tai useamman kohteen.

Toimeksiannot voivat sisältää yksittäisiä kohteita (esim. risteys tai katu) tai laajempia alueellisia kokonaisuuksia (esim. asemaseudut- ja keskusta-alueet). Laskennat voivat olla kestoltaan lyhyitä (esim. muutama tunti tai vuorokausi) otoslaskentoja tai pitempiä jaksoja.

Liikennelaskentoja voidaan toteuttaa erilaisilla menetelmillä, esimerkiksi käsinlaskentana tai erilaisiin tekniikoihin perustuvilla laitteilla (mm. tutka, induktiosilmukka, letkulaskin, konenäkö, infrapuna). Toimeksiantojen laajuus ja vaatimustaso vaihtelevat toimeksiantokohtaisesti.

Toimeksianto voi sisältää työ- tai tutkimussuunnitelman laatimisen, tiedonkeruun ja tulosten analysoinnin ja raportoinnin, tai pelkästään jotkin edellä mainituista. Toimeksiantoon voi myös sisältyä aloituskokous, loppukokous ja tarpeellinen määrä välikokouksia tilaajan määrittelemässä sijainnissa.

Tulosten raportoinnin tapa riippuu tutkimuksen luonteesta. Tulokset on kuitenkin tuotettava siten, että niitä voidaan käsitellä Helsingin kaupungin käytössä olevilla ohjelmistoilla.

Aineisto ja tulokset tulee luovuttaa tilaajalle sähköisessä muodossa. Tilaaja määrittelee tiedostomuodon toimeksiantokohtaisesti. Luovutetusta tietoaineistosta tulee olla kuvaus, mitä se sisältää. Tilaaja määrittelee tulosten ulkoasun toimeksiantokohtaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 120 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaaja voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 7: Kyselytutkimukset

Osa nro: 7
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen sisäiset kohdekohtaiset osallistumishakemukset ovat sallittuja.

Osa-alue sisältää seuraavat kohteet:

7.1 Liikennettä koskevat mielipiteet

7.2 Liikkumistottumus- ja matkapäiväkirjatutkimukset.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää yhden tai useamman kohteen.

Liikkumistottumuksia ja liikenteeseen liittyviä mielipiteitä voidaan tutkia esimerkiksi erilaisilla kyselytutkimuksilla (puhelin-, tienvarsi- tai verkkokyselytutkimus).

Toimeksianto voi sisältää työ- tai tutkimussuunnitelman laatimisen, tiedonkeruun ja tulosten analysoinnin ja raportoinnin, tai pelkästään jotkin edellä mainituista. Toimeksiantoon voi myös sisältyä aloituskokous, loppukokous ja tarpeellinen määrä välikokouksia tilaajan määrittelemässä sijainnissa. Tulosten raportoinnin tapa riippuu tutkimuksen luonteesta. Tulokset on kuitenkin tuotettava siten, että niitä voidaan käsitellä Helsingin kaupungin käytössä olevilla ohjelmistoilla.

Aineisto ja tulokset tulee luovuttaa tilaajalle sähköisessä muodossa. Tilaaja määrittelee tiedostomuodon toimeksiantokohtaisesti. Luovutetusta tietoaineistosta tulee olla kuvaus, mitä se sisältää. Tilaaja määrittelee tulosten ulkoasun toimeksiantokohtaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 210 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaaja voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 21/02/2022
Paikallinen aika: 15:11
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/02/2020