Byggentreprenader - 92685-2016

TIRubrikBelgien-Bryssel: Anbudsinfordran nr 06A050/2015/M012 – ramavtal avseende arbeten med underhållstjänster inom området brandsäkerhet för Europaparlamentets byggnader i Bryssel
NDMeddelandets publiceringsnummer92685-2016
PDPubliceringsdatum19/03/2016
OJEUT S56
TWUpphandlarens ortBRYSSEL
AUUpphandlarens officiella namnEuropaparlamentet
OLOriginalspråkFR
CYUpphandlarens landBE
AATyp av upphandlare5 - EU-institution/organ eller internationell organisation
HAEU-institution/EU-byråEuropaparlamentet
DSDokument skickat15/03/2016
DTSista inlämningsdag07/04/2016
NCTyp av kontrakt1 - Byggentreprenader
PRTyp av förfarande2 - Selektivt förfarande
TDMeddelandetyp2 - Ytterligare upplysningar
RPFörordning3 - EU-institution/organ eller internationell organisation
TYTyp av anbud3 - Anbud på en eller flera delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)35000000 - Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
50000000 - Reparation och underhåll