Byggentreprenader - 92685-2016

Visa förkortad version

19/03/2016    S56

Belgien-Bryssel: Anbudsinfordran nr 06A050/2015/M012 – ramavtal avseende arbeten med underhållstjänster inom området brandsäkerhet för Europaparlamentets byggnader i Bryssel

2016/S 056-092685

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 6.2.2016, 2016/S 026-041170)

Europaparlamentet, à l'attention de l'unité des contrats et marchés publics, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIEN. E-post: INLO.AO-Bru@ep.europa.eu

I stället för 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

23.3.2016 (17:00).

Skall det stå 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

7.4.2016 (17:00).