Dienstleistungen - 92760-2021

23/02/2021    S37

Tschechien-Brno: Dienstleistungen im Gartenbau

2021/S 037-092760

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
Nationale Identifikationsnummer: 44992785
Postanschrift: Vavřinecká 733/15
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 624 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Ing. Petr Zatloukal
E-Mail: zatloukal@grantpoint.cz
Telefon: +420 777595086
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.brno-komin.cz
Adresse des Beschafferprofils: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pokos travnatých ploch - Brno-Komín 2021

Referenznummer der Bekanntmachung: 18022021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Na základě této veřejné zakázky bude pro každou z částí VZ dle čl. 2.2 ZD uzavřena smlouva, na základě které bude vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady provádět na ve smlouvě (dle jednotlivých částí VZ) specifikovaných lokalitách zejména na území městské části Brno - Komín pokos travnatých ploch, výhrab listí a související péči o zeleň, přičemž podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu realizační smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 ZD (Obchodní a platební podmínky - viz čl. 6 ZD). Blíže viz čl. 3.3 ZD. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ" nebo rovněž jen „zákon") dělena na 2 části, a to:

— 1. část VZ s názvem části: Lokalita 1,

— 2. část VZ s názvem části: Lokalita 2.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 317 350.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lokalita 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Území městské části Brno - Komín, přičemž detailní specifikace je obsažena

V obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 ZD pro danou část č. 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Část č. 1 VZ s názvem „Lokalita 1“

Specifikace místa plnění a výměry pro danou část je obsažena v příloze č. 2 a) ZD.

Pokos travnatých ploch, výhrab listí a související péče o zeleň, přičemž podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu realizační smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 ZD (Obchodní a platební podmínky - viz čl. 6 ZD). Blíže viz čl. 3.3 ZD.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 750 410.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si u každé z částí 1 - 2 VZ vyhrazuje ve smyslu § 100 odst. 3 zákona možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb (dále jen „opční právo“), přičemž podmínky pro nové služby musí odpovídat podmínkám pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona, předpokládaná hodnota nových služeb u každé z částí VZ činí 30 % předpokládané hodnoty příslušné jednotlivé části VZ, tj.: Předpokládaná hodnota opčního práva pro 1. část VZ s názvem části: Lokalita 1 činí: 634 710 CZK bez DPH.

Předpokládaná doba a rozsah poskytnutí nových služeb dle § 100 odst. 3 zákona:

Rozsah nových služeb (opční právo) je vymezen 30 % předpokládané hodnoty příslušných jednotlivých části VZ a územím, na kterém je či v budoucnu bude zadavatel povinen pečovat o veřejnou zeleň.

Předpokládaná doba nových služeb bude při dodržení zákona odpovídat plnění na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou a možností smlouvu vypovědět bez udání důvodů, přičemž opční právo je koncipováno za účelem možnosti zadavatele reagovat na nárůst či modifikaci rozsahu území, na kterém je zadavatel povinen pečovat o veřejnou zeleň.

Opční právo dle čl. 4.2 ZD vyžaduje dohodu s dodavatelem předmětného plnění a nelze ze strany zadavatele bez dohody jednostranně vyžadovat, přičemž základ konkrétního nacenění opčního práva bude dán v souladu se zákonem poměrem odpovídající nabídkové ceny dle uzavřené smlouvy v dané části VZ a sesmluvněné výměry v dané části VZ násobeným nově požadovanou výměrou, přičemž mohou být současně zohledněna specifika nově požadovaného plnění v kontextu možností daných § 222 ZZVZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Předmět plnění zařazen u všech částí VZ do kategorie: „zahradnické služby“ - CPV 77300000-3, další předmět: „služby při údržbě pozemků“ - CPV 77314000-4.

Smlouva s termínem plnění na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Předpokládaná účinnost smlouvy je stanovena v čl. 2 ZD. Bližší specifikace je obsažena v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 ZD.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lokalita 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Území městské části Brno - Komín, přičemž detailní specifikace je obsažena

V obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 ZD pro danou část č. 2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Specifikace místa plnění a výměry pro danou část je obsažena v příloze č. 2 b) ZD.

Pokos travnatých ploch, výhrab listí a související péče o zeleň, přičemž podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu realizační smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 ZD (Obchodní a platební podmínky - viz čl. 6 ZD). Blíže viz čl. 3.3 ZD.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 566 940.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si u každé z částí 1 - 2 VZ vyhrazuje ve smyslu § 100 odst. 3 zákona možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb (dále jen „opční právo“), přičemž podmínky pro nové služby musí odpovídat podmínkám pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona, předpokládaná hodnota nových služeb u každé z částí VZ činí 30 % předpokládané hodnoty příslušné jednotlivé části VZ, tj.: Předpokládaná hodnota opčního práva pro 2. část VZ s názvem části: Lokalita 2 činí: 823 140 CZK bez DPH.

Předpokládaná doba a rozsah poskytnutí nových služeb dle § 100 odst. 3 zákona:

Rozsah nových služeb (opční právo) je vymezen 30 % předpokládané hodnoty příslušných jednotlivých části VZ a územím, na kterém je či v budoucnu bude zadavatel povinen pečovat o veřejnou zeleň.

Předpokládaná doba nových služeb bude při dodržení zákona odpovídat plnění na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou a možností smlouvu vypovědět bez udání důvodů, přičemž opční právo je koncipováno za účelem možnosti zadavatele reagovat na nárůst či modifikaci rozsahu území, na kterém je zadavatel povinen pečovat o veřejnou zeleň.

Opční právo dle čl. 4.2 ZD vyžaduje dohodu s dodavatelem předmětného plnění a nelze ze strany zadavatele bez dohody jednostranně vyžadovat, přičemž základ konkrétního nacenění opčního práva bude dán v souladu se zákonem poměrem odpovídající nabídkové ceny dle uzavřené smlouvy v dané části VZ a sesmluvněné výměry v dané části VZ násobeným nově požadovanou výměrou, přičemž mohou být současně zohledněna specifika nově požadovaného plnění v kontextu možností daných § 222 ZZVZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Předmět plnění zařazen u všech částí VZ do kategorie: „zahradnické služby“ - CPV 77300000-3, další předmět: „služby při údržbě pozemků“ - CPV 77314000-4.

Smlouva s termínem plnění na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Předpokládaná účinnost smlouvy je stanovena v čl. 2 ZD. Bližší specifikace je obsažena v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 ZD.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Základní způsobilost (§ 74 zákona). Účastníci prokážou základní způsobilost dle § 74 zákona předložením dokladů dle ust. § 75 odst. 1 zákona. Blíže viz ZD.

Profesní způsobilost (§ 77 zákona)

Účastníci prokážou splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 a 2 zákona, a to předložením těchto dokladů:

— Výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ve vztahu k České republice, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

— Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění v oboru: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zadavatel nepožaduje ekonomickou kvalifikaci ve smyslu § 78 zákona.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zadavatel nepožaduje ekonomickou kvalifikaci ve smyslu § 78 zákona.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 10:00
Ort:

Prostřednictvím elektronického nástroje - profil zadavatele (na adrese: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Nabídka bude předložena v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje - profilu zadavatele. Blíže viz ZD.

Vzhledem ke skutečnosti, že nabídky se podávají v elektronické formě, nebude probíhat veřejné otevírání nabídek.

Oprávněná osoba Mgr. Petr Zatloukal.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Nabídka bude předložena v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje - profilu zadavatele. Blíže viz ZD.

Vzhledem ke skutečnosti, že nabídky se podávají v elektronické formě, nebude probíhat veřejné otevírání nabídek.

Účastník musí být řádně registrovaným dodavatelem v elektronickém nástroji. Zadavatel upozorňuje účastníka, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému, který má 3 pracovní dny na akceptaci nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje.

Doba trvání zakázky v měsících dle bodu II.2.7) je na dobu neurčitou, přičemž údaje 48 bylo v tomto formuláři použito pouze pro nutnost uvedení konkrétní hodnoty pro validitu formuláře. Doba plnění je specifikována v čl. 8.1 ZD, přičemž je v každé z částí VZ samostatně sjednávána smlouva na dobu neurčitou s možností smlouvu vypovědět bez udání důvodů s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Předpokládaná účinnost smlouvy je stanovena v čl. 2 ZD. Bližší specifikace je obsažena v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 ZD.

Nabídky budou v jednotlivých částech VZ seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v CZK bez DPH za 1 rok poskytování předmětu plnění, kterou účastník uvede v čl. 4.1 návrhu realizační smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 ZD, od nejnižší po nejvyšší. Přičemž nejvhodnější nabídkou v jednotlivé části VZ bude ta s nejnižší nabídkovou cenou v CZK bez DPH pro danou část VZ.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Pokud není dále stanoveno výslovně jinak, platí shodně zadávací podmínky jednotlivě pro každou z uvedených částí VZ. Nabídky do jednotlivých částí VZ je třeba podat samostatně s označením dané části VZ.

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, *.pdf, *.jpeg, JPREG nebo *.gif. Je možné použít kompresi v ZIP archivu. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat účastníka. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li stanoveno zákonem či dále jinak, a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

Zadavatel ve smyslu § 97 ZZVZ umožňuje prohlídku místa plnění, přičemž nad rámec veřejné přístupnosti místa plnění je zadavatelem prohlídka místa plnění rovněž organizována, kdy zadavatel určuje následující dobu organizované prohlídky místa plnění:

Pro část č. 1 VZ: 4. 3. 2021 od 9:00 hodin, místo zahájení prohlídky: konečná trolejbusu č. 36 v městské části Brno-Komín).

Pro část č. 2 VZ: 4. 3. 2021 od 09:30 hodin, místo zahájení prohlídky: konečná trolejbusu č. 36 v městské části Brno-Komín).

Blíže viz ZD.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021