Dienstleistungen - 92823-2021

23/02/2021    S37

Latvija-Tukums: Atkritumu otrreizējās pārstrādes pakalpojumi

2021/S 037-092823

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”
Valsts reģistrācijas numurs: 40003525848
Pasta adrese: Rīgas iela 1
Pilsēta: Tukums
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-3101
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Sanita Limanska
E-pasts: sanita.limanska@piejuraatkritumi.lv
Tālrunis: +371 28465610
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.piejuraatkritumi.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1459
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51807
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/51807
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: Pašvaldību izveidota kapitālsabiedrība
I.5)Galvenā darbības joma
Vide

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

191212 klases un 191210 klases atkritumu nodošana

Atsauces numurs: SIA AAS "Piejūra" 2021/2
II.1.2)Galvenās CPV kods
90514000 Atkritumu otrreizējās pārstrādes pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

191212 klases atkritumu (atkritumi, kas sastāv no polimēriem ar piejaukumiem, ko var izmantot RDF ražošanai, un pārstrādājamiem polimēriem (PET, HDPE un metāliem) un 191210 klases atkritumu (sadedzināmie atkritumi RDF) nodošana šķirošanai un/vai pārstrādei.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 328 800.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90514000 Atkritumu otrreizējās pārstrādes pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Ventspils šoseja 61, Jūrmala, Latvija, LV-2011.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

191212 klases atkritumu (atkritumi, kas sastāv no polimēriem ar piejaukumiem, ko var izmantot RDF ražošanai, un pārstrādājamiem polimēriem (PET, HDPE un metāliem) un 191210 klases atkritumu (sadedzināmie atkritumi RDF) nodošana šķirošanai un/vai pārstrādei.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 328 800.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 17/04/2021
Beigu datums: 17/04/2022
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Pretendentam jābūt spēkā esošai Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atbilstoši teritoriālajai piederībai izdotas atļaujas A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai kopija, ar kuru atļauta 191212 klases atkritumu un 191210 klases atkritumu pieņemšana Pretendenta norādītajā pieņemšanas vietā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 26/03/2021
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 26/03/2021
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
18/02/2021