Supplies - 92826-2022

21/02/2022    S36

Poland-Koziegłowy: Electricity

2022/S 036-092826

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 017-040157)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina i Miasto Koziegłowy
Postal address: Plac Moniuszki 14
Town: Koziegłowy
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-350
Country: Poland
Contact person: Przemysław Kołodziejczyk
E-mail: izp@kozieglowy.pl
Telephone: +48 343141219
Fax: +48 343141219
Internet address(es):
Main address: https://kozieglowy.bip.net.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Koziegłowy

Reference number: RIGK.271.01.2022
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

2. Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy i Miasta Koziegłowy na potrzeby:

2.1 Oświetlenie dróg, ulic i placów (wraz z oświetleniem świątecznym) na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy:

2.2 Budynki, lokale inne obiekty odbioru energii elektrycznej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, GMOPS w Koziegłowach, syrena OSP na budynku Urzędu GiM K-wy

3. Zakup energii elektrycznej do jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Koziegłowy na potrzeby jednostek oświatowych

4. Zakup energii elektrycznej do budynków, lokali i innych obiektów odbioru energii elektrycznej jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Koziegłowy na potrzeby Zespołu Usług Komunalnych.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/02/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 017-040157

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 36

Read:

od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 28/02/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 07/03/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 28/05/2022
Read:
Date: 04/06/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 28/02/2022
Local time: 10:10
Read:
Date: 07/03/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: