Dienstleistungen - 93226-2021

23/02/2021    S37

Slovenija-Ig: Storitve urbanističnega planiranja

2021/S 037-093226

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Ig
Nacionalna identifikacijska številka: 5874769000
Poštni naslov: Govekarjeva cesta 6
Kraj: Ig
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1292
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Natalija Skok
E-naslov: natalija.skok@obcina-ig.si
Telefon: +386 12802316
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.obcina-ig.si/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskem redu Občine Ig OPN-3

II.1.2)Glavna koda CPV
71410000 Storitve urbanističnega planiranja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Javno naročilo zajema storitve izdelave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega reda Občine Ig OPN-3 ter nekaterih strokovnih podlag za Občino Ig.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu Projektna naloga, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71400000 Storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Javno naročilo zajema storitve izdelave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega reda Občine Ig OPN-3 ter nekaterih strokovnih podlag za Občino Ig.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu Projektna naloga, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Roki izvedbe po posameznih fazah in plačilna dinamika sta opredeljena na OBR-Vzorec pogodbe in v projektni nalogi. Predvideni roki za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta OPN-3 se usklajujejo s podzakonskimi akti, ki bodo objavljeni ter zahtevami NUP. Pri realizaciji terminskega plana sprejemanja OPN - 3 lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, vendar pa je skrajni rok, za sprejem OPN-3, december 2023.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2020/S 247-612679
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Občina Ig
Poštni naslov: Govekarjeva cesta 6
Kraj: Ig
Poštna številka: 1292
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/02/2021