Services - 93239-2020

25/02/2020    S39

Lietuva-Vilnius: Mokymo paslaugos

2020/S 039-093239

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: AB „Lietuvos geležinkeliai“
Nacionalinis registracijos Nr.: 110053842
Adresas: Mindaugo g. 12
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-03603
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Jolanta Jonikaitė
El. paštas: jolanta.jonikaite@litrail.lt
Telefonas: +370 61646042
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litrail.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: UAB „LG Keleiviams"
Adresas: Mindaugo g. 12
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-03603
Šalis: Lietuva
El. paštas: jolanta.jonikaite@litrail.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.traukiniobilietas.lt
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
Adresas: Mindaugo g. 12
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-03603
Šalis: Lietuva
El. paštas: jolanta.jonikaite@litrail.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://lginfrastruktura.lt/
I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartis apima bendrą pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=499755
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=499755&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Vadovavimo ir bendrųjų kompetencijų ugdymo paslaugos

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
80590000 Mokymo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Skelbimas skelbiamas dėl dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) sukūrimo.

DPS galiojimo laikotarpiu numatoma įgyti Lietuvos geležinkelių įmonių grupės vadovų ir darbuotojų mokymų paslaugas.

DPS skaidomas į kategorijas:

— 1 kategorija – vadovų mokymai,

— 2 kategorija – bendrųjų gebėjimų mokymai,

— 3 kategorija – vidinių lektorių ruošimo mokymai.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

1 kategorija – vadovų mokymai

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
80590000 Mokymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1 kategorija – vadovų mokymai: veiklos efektyvumo temomis, tokiomis kaip veiklos valdymas, finansiniai rodikliai, planavimas ir biudžeto valdymas ir panašiomis; veiklos vystymo temomis, tokiomis kaip paslaugos procesų valdymas, procesų automatizavimas ir skaitmenizavimas, saugos ir rizikų valdymas, pokyčių valdymas, efektyvus komunikavimas ir panašiomis; darbo su klientais temomis, tokiomis kaip derybų įgūdžių tobulinimas, klientų pasitenkinimo (NPS) didinimas, klientų pritraukimas ir išlaikymas ir panašiomis; darbo su komanda temomis, tokiomis kaip grįžtamasis ryšys, darbuotojų motyvacija, sudėtingų pokalbių valdymas, komandos formavimas ir panašiomis.

Konkretūs reikalavimai įsigyjamam pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.

II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

2 kategorija – bendrųjų gebėjimų mokymai

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
80590000 Mokymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

2 kategorija – bendrųjų gebėjimų mokymai, tokiomis temomis kaip laiko valdymas, emocinis intelektas, streso valdymas, kūrybiškas mąstymas, prezentavimo įgūdžių lavinimas, efektyvi komunikacija, įtakos darymas ir panašiomis.

Konkretūs reikalavimai įsigyjamam pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.

II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

3 kategorija – vidinių lektorių ruošimo mokymai

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
80590000 Mokymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

3 kategorija – vidinių lektorių ruošimo mokymai.

Konkretūs reikalavimai įsigyjamam pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.

II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas:

Tiekėjas paraiškoje turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) (žr. DPS dokumentų 2 priedą) ir DPS dokumentų 4 priede nurodytus dokumentus.

Detali nurodytų dokumentų pateikimo tvarka nustatyta DPS dokumentų 10.5–10.9 punktuose.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros forma
Ribotas konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį
IV.1.10)Procedūrai taikomų nacionalinių taisyklių nurodymas:
IV.1.11)Pagrindinės sutarties skyrimo procedūros ypatybės:

Viešasis pirkimas skirtas sukurti dinaminę pirkimo sistemą.

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas / Paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminas
Data: 20/02/2024
Vietos laikas: 00:00
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba

VI dalis: Papildoma informacija

VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LG) kartu su UAB „LG Keleiviams“, AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ bendrai atlieka viešąjį tarptautinį pirkimą taikydama DPS ir jos galiojimo laikotarpiu numato įgyti Lietuvos geležinkelių įmonių grupės vadovų ir darbuotojų mokymų paslaugas.

DPS galiojimo terminas – 4 metai. DPS galiojimo terminas gali būti trumpinamas – LG turi teisę nutraukti DPS galiojimą anksčiau šiame punkte nustatyto jos termino.

Tiekėjai gali teikti paraiškas per visą DPS galiojimą. Tiekėjai, kurių paraiškos atitiks DPS dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kuriems bus leista dalyvauti DPS, bus kviečiami teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo pagal LG poreikį.

LG pirmąjį kvietimą teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo DPS pagrindu išsiųs tik įvertinęs paraiškas, gautas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos. Kiti kvietimai dėl konkrečių pirkimų bus siunčiami ir vėliau paraiškas pateikusiems tiekėjams, kuriems, jas įvertinus, bus leista dalyvauti DPS.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40/1
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-01501
Šalis: Lietuva
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Tiekėjas DPS metu turi teisę ginčyti LG veiksmus ir (arba) sprendimus pateikiant pretenziją. Pretenzija teikiama laikantis šių reikalavimų:

1) pretenzija turi būti pateikta per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie LG priimtą sprendimą dienos arba LG pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

2) pretenzija teikiama faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugų teikėją ar kitą tinkamą vežėją.

Tiekėjas, nesutikęs su LG sprendimu arba jei LG per nustatytą terminą neišnagrinėjo jo pretenzijos, gali pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytais terminais ir tvarka.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/02/2020