Palvelut - 93243-2019

27/02/2019    S41

Suomi-Espoo: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2019/S 041-093243

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0101263-6
Postiosoite: PL 6200 (Tekniikantie 15, 5. krs)
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 02070
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Rakennepäällikkö Vesa Pyy
Sähköpostiosoite: tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi
Puhelin: +358 504661418

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.espoo.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/espoo
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/espoo
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila, uudisrakennus ja peruskorjaus, pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Viitenumero: 3687/02.08.00.00/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kilpailutus koskee pää- ja arkkitehtisuunnittelua siihen sisältyvine muine tehtävineen, jäljempänä tarjouspyynnössä ja liitteissä tarkemmin määritellyllä tavalla. Suunnittelun kohteena on Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennus ja peruskorjaushanke hankesuunnitelmassa ja liitteissä kuvatulla tavalla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennushankkeen toteutuspaikka on Espoon kaupunki, kiinteistötunnus 49-85-24-1.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos pyytää tarjoustanne pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Suunnittelutarjouksen tulee sisältää koko tontin, sen pihojen ja viheralueiden maisema-arkkitehtuurisuunnittelun. Lisäksi pyydetään tarjousta optiona irtokalustesuunnittelusta.

Tarjoajan tulee esittää suunnitteluryhmän avainhenkilöt, jotka ovat vähintään:

– pääsuunnittelija

– rakennussuunnittelusta vastaava suunnittelija, arkkitehti, myöh. rakennussuunnittelija (ARK)

– kaksi (2) projektiarkkitehtia, avaintehtäviä suorittavat arkkitehdit, mm. vaatimustilakorttien laadintaan. Tilaaja kilpailuttaa erikseen:

– rakennesuunnittelijan

– rakennusfysikaalisen suunnittelijan

– sähkö- ja telesuunnittelijan

– LVIA-suunnittelijan

– geosuunnittelijan (Kaupunkitekniikan keskus / geotekniikka hankkii)

– keittiösuunnittelijan

– akustiikkasuunnittelijan

– sisustussuunnittelijan

– paloteknisen suunnittelijan

– tietomallikoordinaattorin

– kosteuden- ja puhtaudenhallintakoordinaattorin

– turvallisuuskoordinaattorin.

Rakennushanke toteutetaan kokonaisurakkana tai jaettuna urakkana, jossa monitoiminen ulkoliikuntakenttä kilpailutetaan optiona. Rakennushankkeen laajuus ja lisätiedot hankesuunnitelman mukaan. Hankkeen autopaikat, leikkipihat ym. toiminnot sijoitetaan koulun tontille.

Hankkeen suunnittelu tehdään tietomallintamalla, jolloin suunnittelun osapuolilta edellytetään tietomalliosaamista tietomalliohjeistuksessa vaaditun tasoisena.

Hankkeen alustava aikataulu hankesuunnitelman mukaan.

Hankintaan liittyvät asiakirjat tarjouspyynnön ja liitteiden mukaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 78
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. kohta ESPD.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintalain (1397/2016) 92 §:ssä tarkoitetulta yhteenliittymältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Mikäli tarjous tehdään työyhteenliittymän (ryhmittymän) nimissä, tulee tarjouksessa ilmoittaa työyhteenliittymän vastuullinen osapuoli. Vastuullinen osapuoli allekirjoittaa sopimuksen kaikkien työyhteenliittymän osapuolien puolesta ja vastaa sopimuksen vastuista ja velvotteista kaikkien työyhteenliittymän osapuolten puolesta (tai nimissä). Kaikki työyhteenliittymän osapuolet tulee nimetä tarjouksessa ja kaikki pyydetyt tiedot ja selvitykset on annettava jokaisesta työyhteenliittymän osapuolesta sekä työyhteenliittymän keskinäisistä sitoumuksista.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/03/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 02/04/2019
Paikallinen aika: 16:00
Paikka:

Tarjoukset arvioidaan kilpailtuksen jälkeen tilaajan sisäisessä tilaisuudessa.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/02/2019