Dienstleistungen - 93365-2021

23/02/2021    S37

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 037-093365

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Mestna občina Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5874025000
Poštni naslov: Mestni trg 1
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Zoran Kalaković
E-naslov: zoran.kalakovic@ljubljana.si
Telefon: +386 13064408
Telefaks: +386 13064407
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.ljubljana.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava PZI za obnovo in izgradnjo centra Rog

Referenčna številka dokumenta: 430-191/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije PZI za obnovo in izgradnjo Centra Rog.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 508 300.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71220000 Storitve arhitekturnega projektiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije PZI za obnovo in izgradnjo Centra Rog.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji brez predhodne objave
  • Javno naročilo storitev bo oddano uspešnemu kandidatu ali enemu od uspešnih kandidatov po pravilih natečaja
Razlaga:

Za oddajo tega naročila se v skladu z b) točko četrtega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave. Podlaga za izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave je v izvedenem javnem, anonimnem urbanistično arhitekturnem natečaju »Ureditev območja tovarne Rog«.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum oddaje naročila:
17/02/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: Bax Studio Architecture S.l.p.
Poštni naslov: Calle Asturias 40 planta pr
Kraj: Barcelona
Šifra NUTS: ES ESPAÑA
Poštna številka: 08012
Država: Španija
Izvajalec/koncesionar bo MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Začetna ocenjena skupna vrednost javnega naročila/sklopa/koncesije: 390 600.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 508 300.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Javno naročilo/sklop/koncesija bo verjetno oddano/oddan/podeljena podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Vrednost brez DDV: 257 734.45 EUR
Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

Podizvajalec bo izvedel načrte konstrukcij, inštalacij, krajinske arhitekture, priključkov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Mestna občina Ljubljana
Poštni naslov: Mestni trg 1
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/02/2021