Dienstleistungen - 93371-2021

23/02/2021    S37

Polen-Słupsk: Reparatur- und Wartungsdienste

2021/S 037-093371

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Hubalczyków 1
Ort: Słupsk
NUTS-Code: PL636 Słupski
Postleitzahl: 76-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Formela
E-Mail: zp@szpital.slupsk.pl
Telefon: +48 598460620
Fax: +48 598460621
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital.slupsk.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i codziennej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – 121/PN/2019

Referenznummer der Bekanntmachung: 121/PN/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79900000 Veschiedene Dienstleistungen für Unternehmen und andere Dienstleistungen
51000000 Installation (außer Software)
71315000 Haustechnik
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 023-051723

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i codziennej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – 121/PN/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
79900000 Veschiedene Dienstleistungen für Unternehmen und andere Dienstleistungen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczno-eksploatacyjna, konserwacja, naprawy i utrzymanie w ciągłym ruchu infrastruktury technicznej obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zlokalizowanych w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1, a także w Ustce przy ul. Adama Mickiewicza 12 polegająca w szczególności na:

1) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci pary technologicznej oraz kotłowni parowej jako rezerwowego zabezpieczenia produkcji pary technologicznej;

2) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci kotłowni wodnej, wymiennikowni kotłowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz CWU;

3) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i sieci zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

4) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;

5) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji systemów wentylacji mechanicznej, klimatyzacji lokalnej oraz urządzeń chłodniczych zainstalowanych w o obiektach Zamawiającego;

6) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji systemów chłodniczych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego;

7) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, naprawach w zakresie świadczenia usług stolarskich, szklarskich, ślusarskich, spawalniczych, malarskich, dekarskich, budowlanych, pomocniczych zabezpieczających i porządkowych;

8) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji w zakresie świadczenia usług utrzymania obiektów, terenów, urządzeń itp. zewnętrznych;

9) usługach w zakresie zachowania bezpieczeństwa użytkowania obiektów oraz zapobiegających wystąpieniu dalszych szkód powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekty budowlane;

10) usługach związanych z pracami wykonywanymi na zlecenie DET Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;

11) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji gazów medycznych;

12) świadczeniu usługi biodekontaminacji w komórkach organizacyjnych szpitala przy wykorzystaniu urządzenia Zamawiającego – VHP 1000ARD lub innego jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy;

13) świadczeniu usług transportu wewnętrznego;

14) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, napraw drzwi automatycznych;

15) usługach w zakresie zachowania bezpieczeństwa użytkowania obiektów i zapobiegających wystąpieniu szkód na skutek działania czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt.

2. Szczegóły zakres wymagań został określony w części IV SIWZ opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach do opisu, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 5 176 839.96 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp.k.
Postanschrift: ul. Marsa 56a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 04-242
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Niniejszy aneks został zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567).

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 5 176 839.96 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 5 217 352.96 PLN