Dienstleistungen - 93382-2021

23/02/2021    S37

Tschechien-Prag: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2021/S 037-093382

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Městská část Praha - Šeberov
Nationale Identifikationsnummer: 00241717
Postanschrift: K Hrnčířům 160
Ort: Praha 4 - Šeberov
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 149 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec
E-Mail: petra.pychova@competconsult.cz
Telefon: +420 724365227
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.seberov.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-seberov

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Celoroční údržba Městské části Praha - Šeberov

Referenznummer der Bekanntmachung: CC/OŘ/MČŠeb1/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
77313000 Pflege von Parkanlagen
98350000 Dienstleistungen von öffentlichen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01 Praha
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je Městská část Praha - Šeberov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

— celoroční komplexní údržba travnatých ploch, keřových porostů a stromů,

— zimní údržba komunikací a chodníků pluhováním nebo posypem, vč. zajištění 24 hodinové zimní pohotovosti a monitoringu sněhu,

— celoroční čištění komunikací, chodníků a dalších ploch, vč. pravidelného monitoringu,

— údržbu a kontrola dětských hřišť a pískovišť,

— příležitostné údržbové práce.

Vše na území Městské části Praha - Šeberov. Cílem a smyslem komplexní údržby je zajištění čistoty a pořádku veřejných ploch, chodníků, komunikací a veřejné zeleně na území Městské části Praha - Šeberov.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 248-615641

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 001
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
18/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: MK3, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25043706
Postanschrift: Lesného 345
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 149 00
Land: Tschechien
E-Mail: info@mk3.cz
Telefon: +420 608773772
Internet-Adresse: www.mk3.cz
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 8 458 401.88 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Smlouva je uzavřena na dobu určitou 1 roku s automatickým prodlužováním vždy o 1 rok, pokud jedna ze smluvních stran nejpozději do 30. 7. předcházejícího kalendářního roku tuto smlouvu nevypoví.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01 Praha
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je Městská část Praha - Šeberov.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

— celoroční komplexní údržba travnatých ploch, keřových porostů a stromů,

— zimní údržba komunikací a chodníků pluhováním nebo posypem, vč. zajištění 24 hodinové zimní pohotovosti a monitoringu sněhu,

— celoroční čištění komunikací, chodníků a dalších ploch, vč. pravidelného monitoringu

— údržbu a kontrola dětských hřišť a pískovišť,

— příležitostné údržbové práce.

Vše na území Městské části Praha - Šeberov. Cílem a smyslem komplexní údržby je zajištění čistoty a pořádku veřejných ploch, chodníků, komunikací a veřejné zeleně na území Městské části Praha - Šeberov.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 381 823.65 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: MK3, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25043706
Postanschrift: Lesného 345
Ort: Praha 4
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 149 00
Land: Tschechien
E-Mail: info@mk3.cz
Telefon: +420 608773772
Internet-Adresse: www.mk3.cz
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Po uplynutí 12 měsíců trvání smlouvy byla ve smyslu zadávacích podmínek smlouva automaticky prodloužena o dalších 12 měsíců, přičemž s ohledem na výši inflace v roce 2020 ve výši 3,2 %, byly současně v souladu s inflační doložkou definovanou ve smlouvě (vyhrazenou změnou závazku) navýšeny jednotkové ceny. Dále byl upraven rozsah jednotlivých prací ve smyslu navýšení ploch údržby z důvodu vybudování nového parku a hřiště, vysázení nových stromů na nových plochách městské části, doplnění městského mobiliáře.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Jedná se o změnu smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž s ohledem na charakter provádění celoroční údržby ploch zeleně a komunikací v MČ Praha - Šeberov, je nežádoucí zadání dodatečných prací jinému subjektu nežli stávajícímu dodavateli. Zadavateli by se zvýšily náklady provedením výběrového řízení, dále by zadavatel musel koordinovat činnost vícero dodavatelů, kontrolovat dodržování plnění záručních lhůt, což pro něj představuje zvýšení administrativní a technické náročnosti při kontrole dodržování vícero smluv, přičemž i tyto činnosti zadavateli zvyšují ekonomické náklady na vlastní pracovníky. Pro zadavatele je tedy zcela nevýhodné měnit v tomto případě smluvní stranu.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 8 729 070.74 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 9 110 894.39 CZK