Dienstleistungen - 93411-2021

23/02/2021    S37

România-Bucureşti: Servicii de sănătate

2021/S 037-093411

Anunţ de modificare

Modificare a unui contract/unei concesiuni în cursul perioadei sale de valabilitate

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Casa Națională de Pensii Publice
Număr naţional de înregistrare: 13574005
Adresă: Str. Latină nr. 2
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020793
Țară: România
Persoană de contact: Marilena Zlate
E-mail: savin.mitranescu@cnpp.ro
Telefon: +40 213162664
Fax: +40 213169281
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnpp.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de tratament balnear, cazare și masă pentru beneficiarii biletelor eliberate de Casa Națională de Pensii Publice în perioada 2020-2022

Număr de referinţă: 13574005_2020_PAAPD1122826
II.1.2)Cod CPV principal
85100000 Servicii de sănătate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lacu Sărat

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Sediul/locatia prestatorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei la momentul încheierii contractului:

Numar minim locuri acord-cadru = 4 290.

Numar maxim locuri acord-cadru = 12 870.

II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 32
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Anunţ de atribuire a contractului privind acest contract
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 187-451612

Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: 110/DB
Lot nr.: 15
Titlu:

Herculane

V.2)Atribuirea contractului/concesiunii
V.2.1)Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: Sind Tour Trading
Număr naţional de înregistrare: RO 26616528
Adresă: Str. Eugen Lovinescu nr. 36
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011275
Țară: România
E-mail: office@sindtour.ro
Telefon: +4 0213202097
Fax: +4 0213202096
Adresă internet: http://www.sindtour.ro
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (la momentul încheierii contractului;fără TVA)
Valoarea totală a achiziţiei: 8 786 833.60 RON

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Casa Națională de Pensii Publice, Direcția generală juridică și control
Adresă: Str. Latină nr. 8, sector 2
Localitate: București
Cod poștal: 020793
Țară: România
E-mail: lucian.ghenoiu@cnpp.ro
Telefon: +40 213162664
Fax: +40 213162664
Adresă internet: www.cnpp.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021

Secțiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii

VII.1)Descrierea achiziţiei după efectuarea modificărilor
VII.1.1)Cod CPV principal
85100000 Servicii de sănătate
VII.1.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
VII.1.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
VII.1.4)Descrierea achiziţiei publice:

15. Herculane:

— numar minim locuri acord-cadru = 13 310;

— numar maxim locuri acord-cadru = 39 930.

VII.1.5)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 32
VII.1.6)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului/concesiunii: 152 684 716.88 RON
VII.1.7)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: Sind Tour Trading
Număr naţional de înregistrare: RO 26616528
Adresă: Str. Eugen Lovinescu nr. 36
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011275
Țară: România
E-mail: office@sindtour.ro
Telefon: +4 0213202097
Fax: +4 0213202096
Adresă internet: http://www.sindtour.ro
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
VII.2)Informaţii privind modificările
VII.2.1)Descrierea modificărilor
Natura şi amploarea modificărilor (cu o menţiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):

Diminuare contract subsecvent nr. 110/DB/2.7.2020 prin actele aditionale nr. 233/DB/15.10.2020 si 319/DB/3.12.2020 prin diminuarea biletelor contractate si nevalorificate pe seriile 10-15, 17, 18 si anularea seriei 19 datorita lipsei cererii biletelor de tratament la casele judetene de pensii si valorificarea slaba a biletelor contractate.

VII.2.2)Motivele modificării
Necesitate a modificării survenită în urma unor circumstanţe pe care o autoritate/entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]
Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea şi justificarea naturii neprevăzute a acestor circumstanţe:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada. Descrierea motivelor: diminuare contract subsecvent nr. 110/DB/2.7.2020 prin actele aditionale nr. 233/DB/15.10.2020 si 319/DB/3.12.2020 prin diminuarea biletelor contractate si nevalorificate pe seriile 10-15, 17, 18 si anularea seriei 19 datorita lipsei cererii biletelor de tratament la casele judetene de pensii si valorificarea slaba a biletelor contractate. Majorarea pretului contractului este de: -24,5 % din pretul contractului initial.

VII.2.3)Creşterea preţului
Valoarea totală actualizată a contractului înainte de modificări (luând în considerare eventualele modificări ale contractului şi adaptări ale preţurilor efectuate anterior şi, în cazul Directivei 2014/23/UE, inflaţia medie în statul membru în cauză)
Valoare fără TVA: 154 837 362.24 RON
Valoarea totală a contractului după modificări
Valoare fără TVA: 152 684 716.88 RON