Dienstleistungen - 93414-2021

23/02/2021    S37

Finnland-Hämeenlinna: Verpflegungsdienste

2021/S 037-093414

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Hämeenlinnan kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0146921-4
Postanschrift: PL 84
Ort: Hämeenlinna
NUTS-Code: FI1C2 Kanta-Häme
Postleitzahl: FI-13101
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Aapo Korte
E-Mail: aapo.korte@hameenlinna.fi
Telefon: +358 504643637
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.hameenlinna.fi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=334266&tpk=a4321554-50c7-422f-a364-d21df6ea7570
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=334266&tpk=a4321554-50c7-422f-a364-d21df6ea7570
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut / Kalvola ja Renko

Referenznummer der Bekanntmachung: HML/169/02.08.02/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
55520000 Verpflegungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hämeenlinnan kaupunki (jatkossa myös hankintayksikkö / tilaaja) pyytää tarjoustanne Kalvolan ja Rengon alueiden ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Sopimuskumppaniksi valitaan yksi (1) tarjoaja.

Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissaan antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Hankinnan ennakoitu kalenterivuosittainen arvonlisäveroton arvo on noin 1,0—1,2 milj. EUR. Vuoden 2019 toteuman sekä tarjouspyynnössä olevien maksimihintojen ja arvioitujen määrien perusteella ateriapalveluiden osuuden arvioidaan olevan yli puolet hankinnan ennakoidusta arvosta. Kyseessä ovat arviot, jotka eivät sido hankintayksikköä.

Hankintayksikkö tekee tilauksia hankintatarpeen ilmetessä ja määrärahojensa puitteissa. Hankinta ei sisällä määräostovelvoitetta hankintayksikölle.

Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska palvelut Kalvolan ja Rengon alueilla muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden mm. synergiahyödyn sekä sopimuksen hallinnan ja valvonnan takia.

Hankinnassa ovat optioina optiokausi ja Hämeenlinnan kaupungin tytäryhteisöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinnassa on myös muita optioita, jotka on ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Huom.:

Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1—2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 9 600 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55500000 Kantinen- und Verpflegungsdienste
55523100 Auslieferung von Schulmahlzeiten
55524000 Verpflegungsdienste für Schulen
55523000 Verpflegungsdienste für sonstige Unternehmen oder andere Einrichtungen
55520000 Verpflegungsdienste
55510000 Dienstleistungen von Kantinen
15894000 Verarbeitete Lebensmittel
90910000 Reinigungsdienste
90919300 Reinigung von Schulen
90919200 Büroreinigung
90919000 Büro-, Schul- und Büroausstattungsreinigung
90911000 Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
98341140 Hausmeisterdienste
98300000 Diverse Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C2 Kanta-Häme
Hauptort der Ausführung:

Kalvola ja Renko.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan tavoitteet

Ateriapalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen maistuva ja ravitseva ruoka siten, että ruokailijat saadaan syömään hyvin ja hävikkiä on mahdollisimman vähän. Ruokailijat, esimerkiksi ikäihmiset, saavat välillä syödä toiveruokiaan.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen toimiva ja riittävä palvelu.

Tavoitteena on, että palvelua tuottavan henkilöstön perehdytykseen ja työmotivaatioon panostetaan. Henkilöstön vähäinen vaihtuvuus on suositeltavaa. Lisäksi korostetaan terveyttä edistäviä ravitsemussuosituksia ja Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman tavoitteita.

Hankinnalla tavoitellaan tarjouspyyntöasiakirjoissa eriteltyä vaikuttavuutta, kustannustehokkaasti tuotettavia palveluita ja taloudellisia säästöjä tilaajalle. Tavoitteena on kumpaakin sopijapuolta hyödyttävä sopimuskausi, jonka aikana sekä tilaaja että palveluntuottaja toimivat hyvän kumppanuuden hengessä. Sopimuskaudella palveluita voidaan yhteisesti sopien kehittää ja tehdä tarvittaessa myös lyhytaikaisia kokeiluja.

Hankinnassa olevat maksimihinnat ovat perusteltuja siksi, että hankintayksikkö ei joudu hyväksymään liian kalliita tarjouksia. Tavoitteena on kuitenkin saada edullisempia tarjouksia kuin maksimihinnat, koska hankinnan tavoitteina ovat mm. kustannustehokkaasti tuotettavat palvelut ja taloudelliset säästöt tilaajalle.

Tutustumiskierrokset

Tarjoajia varten järjestetään tutustumiskierrokset Kalvolaan ja Renkoon, joissa kierretään tarjouksen tekemisen kannalta keskeiset kohteet. Tutustumiskierroksille saa osallistua korkeintaan kaksi (2) henkilöä / tarjoaja, ja niille osallistuminen ei ole edellytys tarjouksen tekemiselle. Tutustumiskierrokset järjestetään koronarajoitusten ja -suositusten puitteissa, joten hankintayksikkö pidättää oikeuden tehdä muutoksia kierroksia koskien hankintailmoituksen julkaisun jälkeen. Edellytyksenä tutustumiskierroksille on kasvomaskin käyttö; sairaana tutustumiskierroksille ei saa osallistua. Osassa kohteista käydään vain aulatiloissa ja vältetään niitä tiloja, joissa on toimintaa.

Tutustumiskierros Rengossa järjestetään aamupäivällä 2.3.2021. Kierros alkaa Rengon kirjastosta (Rengonraitti 7, FI-14300 Renko) klo 9.00. Rengon tutustumiskierrokselle osallistuvien henkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet tulee ilmoittaa 28.2.2021 mennessä Rengon kierros -otsikoidulla viestillä osoitteisiin elina.kunnasmaa@hameenlinna.fi ja pasi.korte@hameenlinna.fi Rengon tutustumiskierros on aikataulutettu seuraavasti:

— klo 9.00 Rengon kirjasto

— klo 9.30 Rengon terveysasema

— klo 10.00 Rengon koulu ja päiväkoti sekä päiväkodin keittiö

— klo 10.45 Rengon paloasema.

Tutustumiskierros Kalvolassa järjestetään iltapäivällä 3.3.2021. Kierros alkaa Hukarin nuorisotalolta (Iittalantie 211, FI-14500 Iittala) klo 13.30. Kalvolan tutustumiskierrokselle osallistuvien henkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet tulee ilmoittaa 28.2.2021 mennessä Kalvolan kierros -otsikoidulla viestillä osoitteisiin elina.kunnasmaa@hameenlinna.fi ja pasi.korte@hameenlinna.fi Kalvolan tutustumiskierros on aikataulutettu seuraavasti:

— klo 13.30 Hukarin nuorisotalo

— klo 14.00 Iittalan koulu ja koulun keittiö

— klo 14.30 Iittalan päiväkoti ja päiväkodin keittiö

— klo 15.00 Iittalan hyvinvointikeskus Sauvola ja sen keittiö (kirjasto, terveysasema, ikäihmiset)

— klo 15.30 Kalvolan paloasema ja Nuhala.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 9 600 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sopimuskausi on neljä (4) vuotta + optio neljä (4) vuotta.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

On ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Hankintamenettelyn kulku on seuraava:

1. Hankintailmoituksen ja tarjouspyyntöasiakirjojen julkaisu

2. Vapaaehtoiset tutustumiskierrokset

3. Kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen

4. Tarjousten jättäminen määräaikaan mennessä

5. Tarjousten avaaminen

6. Mahdollisten tarkennusten pyytäminen tarjoajilta

7. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

8. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

9. Tarjousten vertailu

10. Hankintapäätös.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 24/03/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/48042/notice/65232

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: FI-00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021