Lieferungen - 93592-2021

23/02/2021    S37

Polen-Bełchatów: Stromverteilerkabel

2021/S 037-093592

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 219-538733)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Postanschrift: ul. Węglowa 5
Ort: Bełchatów
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Zamolski
E-Mail: jaroslaw.zamolski@gkpge.pl
Telefon: +48 447377655
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pgegiek.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa górniczych przewodów elektrycznych oponowych średniego napięcia dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/GEK/GEK/PMR-KWB/04732/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31320000 Stromverteilerkabel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 219-538733

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 1
Anstatt:

Dostawa Przewodu OnGcrekgż-G (S) 3x95+3x50/3 mm2 6/10kV w ilości 13 000 metrów

muss es heißen:

Dostawa Przewodu OnGcrekgż-G (S) 3x95+3x50/3 mm2 6/10 kV w ilości 3 000 metrów

Abschnitt Nummer: III.1.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: punkt 1, podpunkt a)
Anstatt:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości dla:

a) część nr 1 zamówienia – 70 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy, 00/100);

b) część nr 2 zamówienia – 12 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy, 00/100);

c) część nr 3 zamówienia – 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące, 00/100).

Niewniesienie wadium w wymaganym terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium, znajdują się w pkt 13 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zawarte są w pkt 23 SIWZ.

muss es heißen:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości dla:

a) część nr 1 zamówienia – 17 500,00 PLN (słownie złotych: siedemnaście tysięcy pięćset, 00/100);

b) część nr 2 zamówienia – 12 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy, 00/100);

c) część nr 3 zamówienia – 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące, 00/100).

Niewniesienie wadium w wymaganym terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium, znajdują się w pkt 13 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zawarte są w pkt 23 SIWZ.

Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 2
Anstatt:
Tag: 30/04/2021
muss es heißen:
Tag: 30/06/2021
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: 3
Anstatt:
Tag: 30/04/2021
muss es heißen:
Tag: 30/06/2021
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: