Services - 93685-2021

23/02/2021    S37

Roumanie-Cluj-Napoca: Services de défrichement

2021/S 037-093685

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
Numéro national d'identification: RO14476722
Adresse postale: Str. Ilie Măcelaru nr. 28A, județ Cluj
Ville: Cluj-Napoca
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 400380
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ioana Mihaiela Oltean
Courriel: mihaiela.oltean@distributie-energie.ro
Téléphone: +40 264205435
Fax: +40 264205425
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.edtn.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Servicii de întreținere culoare de trecere a liniilor electrice aeriene 110 kV — MT-JT

Numéro de référence: 14476722-2018-XIII-01
II.1.2)Code CPV principal
77211300 Services de défrichement
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Prestatorul se obliga sa presteze „Servicii de intretinere a culoarelor de trecere a liniilor electrice aeriene 110 kV — MT-JT” din zone cu vegetatie arboricola in perioada/perioadele convenite, in conformitate cu obligatiile asumate prin contract si conform specificatiilor caietului de sarcini. Pentru cuantificarea cantitatilor ce se vor defrisa se utilizeaza unitatile de masura:

— „100 m2” reprezinta suprafata efectiva pe care se intervine pentru defrisare pentru serviciile de taiere arbori cu diametrul sub 10 cm;

— „Bucati” reprezinta serviciul de taiere bucati arbori cu diametrul peste 10 cm.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16.

Termenul-limita la care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare este a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, prevazuta in anuntul de participare publicat in SEAP.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 3 038 617.00 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot 1-Sucursala Cluj

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77211300 Services de défrichement
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Jud. Cluj

II.2.4)Description des prestations:

Efectuarea periodica/accidentala a lucrarilor de intretinere (defrisare a vegetatiei existente / crescute) in culoarul de protectie si siguranta a liniilor electrice aeriene

Valoarea estimata a acordului cadru este: minim 160.000 RON si maxim 920.000 lei

Cantitati estimate pentru acordul cadru: min 589 sute mp. si 2.220 buc, max. 3.384 sute mp si 12.763 buc.

Cantitati estimate pentru incheierea unui singur contract subsecvent: min 147 sute mp si 555 buc, max: 1.104 sute mp si 4.162 buc

Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 300.000 RON.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Timpul minim de interventie este de 2 ore. Timpul maxim de interventie este de 6 ore. Pentru un timp ofertat sub timpul minim de interventie, acesta nu va fi punctat suplimentar, punctajul maxim oferit va fi tot de 10 puncte. / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot 2-Sucursala Oradea

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77211300 Services de défrichement
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO111 Bihor
Lieu principal d'exécution:

Jud. Bihor

II.2.4)Description des prestations:

Efectuarea periodica/accidentala a lucrarilor de intretinere (defrisare a vegetatiei existente / crescute) in culoarul de protectie si siguranta a liniilor electrice aeriene:

Valoarea estimata a acordului cadru este: minim 120.000 RON si maxim 570.000 lei

Cantitati estimate pentru acordul cadru: min 441 sute mp. si 1.665 buc, max. 2.097 sute mp si 7.907 buc.

Cantitati estimate pentru incheierea unui singur contract subsecvent: min 110 sute mp si 416 buc, max: 736 sute mp si 2.775 buc

Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 200.000 RON.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Timpul minim de interventie este de 2 ore. Timpul maxim de interventie este de 6 ore. Pentru un timp ofertat sub timpul minim de interventie, acesta nu va fi punctat suplimentar, punctajul maxim oferit va fi tot de 10 puncte. / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot 6-Sucursala Zalau

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77211300 Services de défrichement
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO116 Sălaj
Lieu principal d'exécution:

Jud. Salaj

II.2.4)Description des prestations:

Efectuarea periodica/accidentala a lucrarilor de intretinere (defrisare a vegetatiei existente / crescute) in culoarul de protectie si siguranta a liniilor electrice aeriene:

Valoarea estimata a acordului cadru este: minim 120.000 RON si maxim 280.000 lei

Cantitati estimate pentru acordul cadru: min 441 sute mp. si 1.665 buc, max. 1.030 sute mp si 3.884 buc.

Cantitati estimate pentru incheierea unui singur contract subsecvent: min 110 sute mp si 416 buc, max: 368 sute mp si 1.387 buc

Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 100.000 RON.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Timpul minim de interventie este de 2 ore. Timpul maxim de interventie este de 6 ore. Pentru un timp ofertat sub timpul minim de interventie, acesta nu va fi punctat suplimentar, punctajul maxim oferit va fi tot de 10 puncte. / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot 4-Sucursala Satu-Mare

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77211300 Services de défrichement
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Lieu principal d'exécution:

Jud. Satu-Mare

II.2.4)Description des prestations:

Efectuarea periodica/accidentala a lucrarilor de intretinere (defrisare a vegetatiei existente / crescute) in culoarul de protectie si siguranta a liniilor electrice aeriene:

Valoarea estimata a acordului cadru este: minim 80.000 RON si maxim 290.000 lei

Cantitati estimate pentru acordul cadru: min 294 sute mp. si 1.110 buc, max. 1.067 sute mp si 4.023 buc.

Cantitati estimate pentru incheierea unui singur contract subsecvent: min 74 sute mp si 277 buc, max: 368 sute mp si 1.387 buc

Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 100.000 RON.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Timpul minim de interventie este de 2 ore. Timpul maxim de interventie este de 6 ore. Pentru un timp ofertat sub timpul minim de interventie, acesta nu va fi punctat suplimentar, punctajul maxim oferit va fi tot de 10 puncte. / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot 3-Sucursala Baia-Mare

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77211300 Services de défrichement
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO114 Maramureş
Lieu principal d'exécution:

Jud. Maramures

II.2.4)Description des prestations:

Efectuarea periodica/accidentala a lucrarilor de intretinere (defrisare a vegetatiei existente / crescute) in culoarul de protectie si siguranta a liniilor electrice aeriene

Valoarea estimata a acordului cadru este: minim 160.000 RON si maxim 920.000 lei

Cantitati estimate pentru acordul cadru: min 589 sute mp. si 2.220 buc, max. 3.384 sute mp si 12.763 buc.

Cantitati estimate pentru incheierea unui singur contract subsecvent: min 147 sute mp si 555 buc, max: 1.104 sute mp si 4.162 buc

Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 300.000 RON.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Timpul minim de interventie este de 2 ore. Timpul maxim de interventie este de 6 ore. Pentru un timp ofertat sub timpul minim de interventie, acesta nu va fi punctat suplimentar, punctajul maxim oferit va fi tot de 10 puncte. / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot 5-Sucursala Bistrita

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77211300 Services de défrichement
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Lieu principal d'exécution:

Jud. Bistrita-Nasaud

II.2.4)Description des prestations:

Efectuarea periodica/accidentala a lucrarilor de intretinere (defrisare a vegetatiei existente / crescute) in culoarul de protectie si siguranta a liniilor electrice aeriene:

Valoarea estimata a acordului cadru este: minim 160.000 RON si maxim 620.000 lei

Cantitati estimate pentru acordul cadru: min 589 sute mp. si 2.220 buc, max. 2.281 sute mp si 8.601 buc.

Cantitati estimate pentru incheierea unui singur contract subsecvent: min 147 sute mp si 555 buc, max: 736 sute mp si 2.775 buc

Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 200.000 RON.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Timpul minim de interventie este de 2 ore. Timpul maxim de interventie este de 6 ore. Pentru un timp ofertat sub timpul minim de interventie, acesta nu va fi punctat suplimentar, punctajul maxim oferit va fi tot de 10 puncte. / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 225-515763
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4662
Lot nº: 3
Intitulé:

Lot 3-Sucursala Baia-Mare

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/01/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 74 000.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 74 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1588
Lot nº: 1
Intitulé:

Lot 1-Sucursala Cluj

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 340 357.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 340 357.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 487
Lot nº: 2
Intitulé:

Lot 2-Sucursala Oradea

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/05/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 45 000.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 45 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 53
Lot nº: 3
Intitulé:

Lot 3-Sucursala Baia-Mare

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
04/02/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 300 000.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 300 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1372
Lot nº: 6
Intitulé:

Lot 6-Sucursala Zalau

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/12/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 125 325.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 125 325.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1255
Lot nº: 1
Intitulé:

Lot 1-Sucursala Cluj

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/12/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 000.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 100 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 916
Lot nº: 5
Intitulé:

Lot 5-Sucursala Bistrita

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/10/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 000.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 100 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 238
Lot nº: 1
Intitulé:

Lot 1-Sucursala Cluj

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/04/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 31
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 31
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 31
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 600 000.00 RON
Offre la plus basse: 2 897 153.00 RON / Offre la plus élevée: 2 897 153.00 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 273, 274, 275, 276, 277, 278
Lot nº: 5
Intitulé:

Lot 5-Sucursala Bistrita

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/04/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 31
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 31
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 31
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 200 000.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 200 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 54
Lot nº: 5
Intitulé:

Lot 5-Sucursala Bistrita

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
04/02/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 000.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 100 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 55
Lot nº: 2
Intitulé:

Lot 2-Sucursala Oradea

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
04/02/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 258 726.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 258 726.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 679
Lot nº: 6
Intitulé:

Lot 6-Sucursala Zalau

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 500.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 22 500.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1276
Lot nº: 3
Intitulé:

Lot 3-Sucursala Baia-Mare

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/10/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 140 357.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 140 357.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1503
Lot nº: 5
Intitulé:

Lot 5-Sucursala Bistrita

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 98 984.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 98 948.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1642
Lot nº: 4
Intitulé:

Lot 4-Sucursala Satu-Mare

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AVRIL
Numéro national d'identification: RO 2825969
Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37
Ville: Negresti-Oas
Code NUTS: RO115 Satu Mare
Code postal: 445200
Pays: Roumanie
Courriel: avril@avril.ro
Téléphone: +40 260610765
Fax: +40 260610765
Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 133 404.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 133 404.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: București
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departamentul achiziții și logistică
Adresse postale: Str. Ilie Măcelaru nr. 28A
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400380
Pays: Roumanie
Courriel: mihaiela.oltean@distributie-energie.ro
Téléphone: +40 264205435
Fax: +40 264205425
Adresse internet: www.edtn.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/02/2021