Dienstleistungen - 93704-2021

23/02/2021    S37

Rumänien-Constanța: Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse

2021/S 037-093704

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 240-594671)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța
Nationale Identifikationsnummer: 11062831
Postanschrift: Incintă Port Constanța nr. 1
Ort: Constanța
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900900
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mirela Liliana Mateiciuc
E-Mail: achizitii@constantza-port.ro
Telefon: +40 241611540
Fax: +40 241619512
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.portofconstantza.com
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Studiu de fezabilitate, DALI, analiză cost-beneficiu și cerere de finanțare „Realizarea lucrărilor de infrastructură, cal de acces și utilități, în vederea dezvoltării de terminale specializate în portul Constanța Sud – molurile III S și IV S

Referenznummer der Bekanntmachung: 11062831/2020/B137
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul achiziţiei constă în achiziţionarea serviciului de elaborare a urmatoarelor:

— studiu de fezabilitate + studii conexe/suport, analiza cost beneficiu si cererea de finantare;

— un proiect in faza de documentatie de avizare a lucrarilor de inferventii (DALJ), elaborat in conformitate cu HG 907/2016, Anexa 5, inclusiv analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie asupra lucrarilor/cheurilor existente la molul III S (bunuri apartinand domeniului public al statului aflate in concesiunea CN APM S.A.) si documentatii pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor, in conformitate cu certificatul de urbanism;

— un studiu de fezabilitate in conformitate cu HG 907/2016, Anexa 4 continutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Realizarea lucrarilor de infrastructura, cai de acces rutier si feroviar, utilitati, in vederea dezvoltarii de terminale specializate in Portul Constanta Sud – molurile III S si IVS”, inclusiv analiza cost-beneficiu si documentatii pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor, in conformitate cu certificatul de urbanism;

— expertize tehnice pentru constructiile existente;

— cerere de finantare si documente suport necesare obtinerii fondurilor europene in cadrul PNRR 2021-2026.

Termenul-limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.

EC stabileste doua termene-limită in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, dupa cum urmeaza:

— EC va raspunde într-un prim termen de 20 de zile inainte de termenul-limită de depunere a ofertelor tuturor solicitărilor de clarificare adresate de operatorii economici in intervalul de la publicarea anuntului si până la data la care se implineste termenul cu 30 de zile anterior datei-limită de depunere a ofertelor;

— EC va raspunde într-un al doilea termen de 11 zile inainte de termenul-limită de depunere a ofertelor restului de solicitări de clarificari adresate cu 18 zile anterior datei limită de depunere a ofertelor. EC isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificări în acest al doilea termen pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus.

Cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul operatorilor economici de a adresa solicitari de clarificari pe parcursul intregii perioade care se scurge de la momentul publicării anuntului de participare si până la a 18-a zi anterior termenului limita de depunere a ofertelor stabilit de EC.

La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va mai raspunde.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 240-594671

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Anstatt:
Tag: 01/03/2021
muss es heißen:
Tag: 31/03/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiții de deschidere a ofertelor
Anstatt:
Tag: 01/03/2021
muss es heißen:
Tag: 31/03/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Anstatt:
Tag: 30/08/2021
muss es heißen:
Tag: 30/09/2021
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: