Paslaugos - 93895-2021

24/02/2021    S38

Belgija-Briuselis: Teisiniai ir techniniai valstybių narių atitikties taikomiems ES aplinkosaugos teisės aktams vertinimai (dvi dalys)

2021/S 038-093895

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate General Environment
Adresas: ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: env-tenders@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Teisiniai ir techniniai valstybių narių atitikties taikomiems ES aplinkosaugos teisės aktams vertinimai (dvi dalys)

Nuorodos numeris: ENV/2020/OP/0017
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Siekiant užtikrinti teisingą Sąjungos aplinkosaugos teisės aktų perkėlimą ir taikymą visose valstybėse narėse svarbu teisiškai ir techniškai įvertinti informaciją, kurią Komisija gauna kaip skundus, preliminaraus pažeidimo ar pažeidimo nagrinėjimo procedūras ar kaip pranešimo, ar ataskaitų teikimo įsipareigojimus, ar bet kokią informaciją, sukuriamą pačios Komisijos iniciatyva.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 5 200 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Valstybių narių priemonių, skirtų perkelti ir taikyti ES aplinkosaugos teisės aktus, atitikties tikrinimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
79111000 Teisinio konsultavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Rangovo patalpos.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1 dalis — Valstybių narių priemonių, skirtų perkelti ir taikyti ES aplinkosaugos teisės aktus, atitikties tikrinimas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Bendrą preliminariosios sutarties valdymą / Lyginamasis svoris: 50
Kokybės kriterijus - Vardas: Paaiškinamosios užduotys / Lyginamasis svoris: 50
Kaina - Lyginamasis svoris: 50/50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

07 02 03 (Life Op.) Parama geresniam aplinkos valdymui ir informavimui visais lygmenimis.

II.2.14)Papildoma informacija

Tai buvo anksčiau publikuota išankstiniame informaciniame skelbime 2020/S059-140463 šiek tiek skirtingu pavadinimu: Valstybių narių priemonių perkelti direktyvas į aplinkos sektorių (1 ir 2 dalys) atitikties tikrinimas.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Techniniai valstybių narių atitikties taikomiems ES aplinkosaugos teisės aktams vertinimai

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
79111000 Teisinio konsultavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Rangovo patalpos.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

2 dalis — Techniniai valstybių narių atitikties taikomiems ES aplinkosaugos teisės aktams vertinimai.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Bendrą preliminariosios sutarties valdymą / Lyginamasis svoris: 50
Kokybės kriterijus - Vardas: Paaiškinamosios užduotys / Lyginamasis svoris: 50
Kaina - Lyginamasis svoris: 50/50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

07 02 03 (Life Op.) Parama geresniam aplinkos valdymui ir informavimui visais lygmenimis.

II.2.14)Papildoma informacija

Tai buvo anksčiau publikuota išankstiniame informaciniame skelbime 2020/S059-140463 šiek tiek skirtingu pavadinimu: Valstybių narių priemonių perkelti direktyvas į aplinkos sektorių (1 ir 2 dalys) atitikties tikrinimas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 123-300536
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: FRA/E.3/ENV /2020/OP/0017 - Milieu Consulting SPRL - lot 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Valstybių narių priemonių, skirtų perkelti ir taikyti ES aplinkosaugos teisės aktus, atitikties tikrinimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
04/02/2021
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Milieu Consulting SPRL
Adresas: Chaussée de Charleroi 112
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1060
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 4 000 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: FRA/E.3/ENV /2020/OP/0017 - Milieu Consulting SPRL - lot 2 - 1st ranking
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Techniniai valstybių narių atitikties taikomiems ES aplinkosaugos teisės aktams vertinimai

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
04/02/2021
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Milieu Consulting SPRL
Adresas: Chaussée de Charleroi 112
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1060
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 200 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: FRA/E.3/ENV/2020/OP/0017 – Arcadis Belgium NV– lot 2 – 2nd ranking
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Techniniai valstybių narių atitikties taikomiems ES aplinkosaugos teisės aktams vertinimai

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
04/02/2021
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Arcadis Belgium NV
Adresas: Rue du Marquis 1 Markiesstraat
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1000
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Umweltbundesamt mit beschränkter Haftung
Adresas: Spittelauer Lände 5
Miestas: Vienna
NUTS kodas: AT ÖSTERREICH
Pašto kodas: 1090
Šalis: Austrija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 200 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/02/2021