Építési beruházás - 94555-2019

28/02/2019    S42

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2019/S 042-094555

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Geo Hőterm Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94970625
Postai cím: Moszkvai Krt. 15.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Tamás
E-mail: info@geosz.hu
Telefon: +36 302882138
Fax: +36 302882138

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szeged geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017

Hivatkozási szám: EKR000481832018
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

,,Vállalkozási szerződés keretében Szeged geotermikus hőellátásának megvalósítására 4 városrészben”

Jelen projekt megvalósítása keretében Szeged városában geotermikus hőhasznosító rendszer kerül kiépítésre. A rendszerek egyenként egy termelő és két visszasajtoló kutas geotermikus hőtermelő/visszasajtoló kutat tartalmaznak, melyek a termelt hőt, a SZETÁV Kft. által üzemeltetett különböző hőközpontokba adják át.

A 4 rendszer az alábbi városrészekben kerül megépítésre

Szeged, Északi-városi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00004

Szeged, Felsővárosi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00005

Szeged, Odesszai hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00006

Szeged, Rókusi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00007

Az építési feladat mind a 4 városrész esetében azonos műszaki tartalommal kerül megvalósításra.

Az Odessza városrészben a Vs-2 jelű termálkút a meglévő székelysori kút felújításával jön létre.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 294 086 249.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szeged É-i-városi hőkörzet geotermikus hőellátása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45231110 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45232142 Hőátadó-állomás építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6724 szeged, 11643/33. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szeged, Északi-városi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00004

Az építési feladat:

A városi környezetben (lakóövezetben) megvalósítandó főbb elemek, mennyiségek szakáganként és rendszerenként a következők:

— Kútfúrás pannon homokkőbe

— 1 db geotermikus termelő kút 2 000 m talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— 2 db geotermikus visszasajtoló kút, a termelő kúttal azonos mélységközbe mélyítve 1 800 m talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— A használt víz biztonságos mennyiségi elhelyezése érdekében növelt szűrőfelületű visszasajtoló kút kivitelezése előírt, ferdített szűrőrakattal.

A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0 - 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0 - 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0 - 1700,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1650,0 - 2000,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” - os, és a 9 5/8” - os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.

A visszasajtoló kutak tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0 - 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0 - 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0 - 1550,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1500,0 - 1800,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” - os, és a 9 5/8” - os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.

— Mélyépítés

— Hőszigetelt vezetékrendszer, mely áll

— a „primer” termál vezetékből

— a „primer” lefűtött termálvíz vezeték rendszerből

— a „szekunder” távvezeték párból

— a technológiai „eldobó” vezetékrendszerből

— optikai vezeték fektetése nyomvonalon védőcsőben

A mélyépítés mennyiségi, műszaki tartalma a következő:

Összesen építendő:

— DN200/315 előszigetelt acélcső DIN2458/DIN1626 DIN8074/75 és CEN Purecon rendszerű csővezeték építése földfelszín alatt vezetve

3 785 fm, iránytörésekkel, csőlírával tágulási párnákkal, csőtörés jelző rendszerrel terv szerint.

— KA-PVC 63×1,9mm védőcső optikai kábel részére, nyomvonalon, földfelszín alatt vezetve

3 200 fm

— D250×22,7 PE100 SDR11 PN16 KPE csővezeték építése, földfelszín alatt vezetve

1 805 fm, iránytörésekkel, hegesztett vagy elektrofúziós kötésekkel szerelve

— D160 SDR17,6 PE100 P10 KPE csővezeték, földfelszín alatt vezetve

1 245 fm, iránytörésekkel, hegesztett, vagy elektrofúziós kötéssel

— Előre gyártott beton akna fedlappal (Optikai kábel fűző akna)

34db

— Előregyártott vasbeton kútakna elhelyezése 2 db

— Magasépítés

— Gépalapok építése a fúróberendezés számára

— könnyűszerkezetes gépházak építése

— 1 db termelő kútgépház 92,4 m2 alapterülettel

— 1 db visszasajtoló gépház 20 m2 alapterülettel

— Gépészet

— Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez

— Erős és gyengeáramú szerelések

Erősáramú csatlakozások kialakítása

— Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése

— 0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése

— nagyfogyasztók hajtásának kiépítése

— 0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése

— analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése

— SCADA távfelügyeleti rendszer szoftveres és hardveres kiépítése, 170 db I/O pont

— kommunikációs optikai hálózat telepítése 3200 fm

Kiviteli, megvalósulási és üzembehelyzési tervdok. készítése, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka elvégzése.

Próbaüzem:1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tartalmazza.

Részleteket a műsz.leírás tart.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1 alk.-i köv.-re bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hón., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2 alk.-i köv-. bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hó., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.3.2-17-2017-00004

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szeged Felsővárosi hőkörzet geotermikus hőellátása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45231110 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45232142 Hőátadó-állomás építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6723 Szeged, 10313/13. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szeged, Felsővárosi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00005

Az építési feladat:

A városi környezetben (lakóövezetben) megvalósítandó főbb elemek, mennyiségek szakáganként és rendszerenként a következők:

— Kútfúrás pannon homokkőbe

— 1 db geotermikus termelő kút 2 000 m. talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— 2 db geotermikus visszasajtoló kút, a termelő kúttal azonos mélységközbe mélyítve 1 800 m. talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— A használt víz biztonságos mennyiségi elhelyezése érdekében növelt szűrőfelületű visszasajtoló kút kivitelezése előírt, ferdített szűrőrakattal.

A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0 - 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0 - 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0 - 1700,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1650,0 - 2000,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” - os, és a 9 5/8” - os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.

A visszasajtoló kutak tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0 - 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0 - 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0 - 1550,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1500,0 - 1800,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” - os, és a 9 5/8” - os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.

— Mélyépítés

— Hőszigetelt vezetékrendszer, mely áll

— a „primer” termál vezetékből

— a „primer” lefűtött termálvíz vezeték rendszerből

— a „szekunder” távvezeték párból

— a technológiai „eldobó” vezetékrendszerből

— optikai vezeték fektetése nyomvonalon védőcsőben

A mélyépítés mennyiségi, műszaki tartalma a következő:

Összesen építendő:

— DN200/315 előszigetelt acélcső DIN2458/DIN1626 DIN8074/75 és CEN Purecon rendszerű csővezeték építése földfelszín alatt vezetve

2 112 fm, iránytörésekkel, csőlírával tágulási párnákkal, csőtörés jelző rendszerrel terv szerint.

— KA-PVC 63×1,9mm védőcső optikai kábel részére, nyomvonalon, földfelszín alatt vezetve

2 112 fm

— D250×22,7 PE100 SDR11 PN16 KPE csővezeték építése, földfelszín alatt vezetve

2 785 fm, iránytörésekkel, hegesztett vagy elektrofúziós kötésekkel szerelve

— D160 SDR17,6 PE100 P10 KPE csővezeték, földfelszín alatt vezetve

178 fm, iránytörésekkel, hegesztett, vagy elektrofúziós kötéssel

— Előre gyártott beton akna fedlappal (Optikai kábel fűző akna)

30 db

2 db előregyártott vasbeton kútakna telepítése (4,0×3,0 m)

— Magasépítés

— Gépalapok építése a fúróberendezés számára

— könnyűszerkezetes gépházak építése

— 1 db termelő kútgépház 83 m2 alapterülettel

— 1 db visszasajtoló gépház 20 m2 alapterülettel

— Gépészet

— Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez

— Erős és gyengeáramú szerelések

— Erősáramú csatlakozások kialakítása

— Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése

— 0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése

— nagyfogyasztók hajtásának kiépítése

— 0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése

— analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése

— SCADA távfelügyeleti rendszer szoftveres és hardveres kiépítése, 170 db I/O pont

— kommunikációs optikai hálózat telepítése 2 112 fm

Kiviteli és megvalósulási és üzembehelyezési tervdok. készítése, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka elvégzése.

Próbaüzem:1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tart.

Részletek a műsz.leírásban

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1 alk.-i köv.-re bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hón., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2 alk.-i köv-. bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hó., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.3.2-17-2017-00005

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szeged Odesszai hőkörzet geotermikus hőellátása

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45231110 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45232142 Hőátadó-állomás építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6726 Szeged, 1950. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szeged, Odesszai hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00006

Az építési feladat:

A városi környezetben (lakóövezetben) megvalósítandó főbb elemek, mennyiségek szakáganként és rendszerenként a következők:

— Kútfúrás pannon homokkőbe

— 1db geotermikus termelő kút 2 000 m talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— 1db geotermikus visszasajtoló kút, a termelő kúttal azonos mélységközbe mélyítve 1 800m talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— 1db meglévő geotermikus kút felújítása

— A használt víz biztonságos mennyiségi elhelyezése érdekében növelt szűrőfelületű visszasajtoló kút kivitelezése előírt, ferdített szűrőrakattal.

A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0-50,0m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0-700,0m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0-1700,0m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1650,0-2000,0m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8”-os, és a 9 5/8”-os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti komm. teljes kizárása érdekében.

A visszasajtoló kút tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0-50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0-700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0-1550,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1500,0-1800,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8”-os, és a 9 5/8”-os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti komm. teljes kizárása érdekében.

Szeged B-384 OKK számú, 1900,00m talpmélységű meglévő termálkút esetleges hibáinak feltárása, tisztítása, szükség szerinti javítása, átképzés visszasajtoló kúttá.

— Mélyépítés

— Hőszigetelt vezetékrendszer, mely áll

— a „primer” termál vezetékből

— a „primer” lefűtött termálvíz vezeték rendszerből

— a „szekunder” távvezeték párból

— a technológiai „eldobó” vezetékrendszerből

— optikai vezeték fektetése nyomvonalon védőcsőben

A mélyépítés mennyiségi, műszaki tartalma a következő:

Összesen építendő:

— DN200/315 előszigetelt acélcső DIN2458/DIN1626 DIN8074/75 és CEN Purecon rendszerű csővezeték építése földfelszín alatt vezetve

5 725fm, iránytörésekkel, csőlírával tágulási párnákkal, csőtörés jelző rendszerrel terv szerint.

— KA-PVC 63×1,9mm védőcső optikai kábel részére, nyomvonalon, földfelszín alatt vezetve

2 900fm

— D250×22,7 PE100 SDR11 PN16 KPE csővezeték építése, földfelszín alatt vezetve

2 935fm, iránytörésekkel, hegesztett vagy elektrofúziós kötésekkel szerelve

— Előre gyártott beton akna fedlappal (Optikai kábel fűző akna) 17 db

2 db előregyártott vasbeton kútakna telepítése (4,0×3,0 m)

— Magasépítés

— Gépalapok építése a fúróberendezés számára

— könnyűszerkezetes gépházak építése

— 1 db termelő kútgépház 92 m2 alapterülettel

— 1 db visszasajtoló gépház 20 m2 alapt-tel

— Gépészet

— Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez

— Erős és gyengeáramú szerelések

— Erősáramú csatlakozások kialakítása

— Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése

— 0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése

— nagyfogyasztók hajtásának kiépítése

— 0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése

— analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése

— SCADA távfelügyeleti rendsz. szoftveres és hardveres kiépítése, 170 db I/O pont

— kommunikációs optikai hálózat telepítése 2 900 fm

Kiviteli, megvalósulási és üzembehelyezési tervdok. készítése, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka

Próbaüzem:1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tart.

Részl.-k a műsz.leírásban

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1 alk.-i köv.-re bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hón., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2 alk.-i köv-. bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hó., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.3.2-17-2017-00006

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szeged Rókusi hőkörzet geotermikus hőellátása

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45231110 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45232142 Hőátadó-állomás építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6726 Szeged, 16440. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szeged, Rókusi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00007

Az építési feladat:

A városi környezetben (lakóövezetben) megvalósítandó főbb elemek, mennyiségek szakáganként és rendszerenként a következők:

— Kútfúrás pannon homökkőbe

— 1 db geotermikus termelő kút 2 000 mé talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— 2 db geotermikus visszasajtoló kút, a termelő kúttal azonos mélységközbe mélyítve 1 800 m talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— A használt víz biztonságos mennyiségi elhelyezése érdekében növelt szűrőfelületű visszasajtoló kút kivitelezése előírt, ferdített szűrőrakattal.

A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0-50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0-700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0-1700,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1650,0-2000,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” - os, és a 9 5/8” - os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.

A visszasajtoló kutak tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0 - 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0 - 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0 - 1550,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1500,0 - 1800,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” - os, és a 9 5/8” - os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.

— Mélyépítés

— Hőszigetelt vezetékrendszer, mely áll

— a „primer” termál vezetékből

— a „primer” lefűtött termálvíz vezeték rendszerből

— a „szekunder” távvezeték párból

— a technológiai „eldobó” vezetékrendszerből

— optikai vezeték fektetése nyomvonalon védőcsőben

A mélyépítés mennyiségi, műszaki tartalma a következő:

Összesen építendő:

— DN200/315 előszigetelt acélcső DIN2458/DIN1626 DIN8074/75 és CEN Purecon rendszerű csővezeték építése földfelszín alatt vezetve

5 950 fm, iránytörésekkel, csőlírával tágulási párnákkal, csőtörés jelző rendszerrel terv szerint.

— KA-PVC 63×1,9mm védőcső optikai kábel részére, nyomvonalon, földfelszín alatt vezetve

3 350 fm

— D250×22,7 PE100 SDR11 PN16 KPE csővezeték építése, földfelszín alatt vezetve

3 660 fm, iránytörésekkel, hegesztett vagy elektrofúziós kötésekkel szerelve

— D160 SDR17,6 PE100 P10 KPE csővezeték, földfelszín alatt vezetve

800 fm, iránytörésekkel, hegesztett, vagy elektrofúziós kötéssel

— Előre gyártott beton akna fedlappal (Optikai kábel fűző akna) 20db

2 db előregyártott vasbeton kútakna telepítése vs. kutak részére.

— Magasépítés

— Gépalapok építése a fúróberendezés számára

— Könnyűszerkezetes gépházak építése

— 1 db termelő kútgépház 92 m2 alapterülettel

— 1 db visszasajtoló gépház 20 m2 alapterülettel

— Gépészet

— Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez

— Erős és gyengeáramú szerelések

— Erősáramú csatlakozások kialakítása

— Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése

— 0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése

— nagyfogyasztók hajtásának kiépítése

— 0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése

— analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése

SCADA távfelügyeleti rendszer szoftveres és hardveres kiépítése, 170 db I/O pont

— kommunikációs optikai hálózat telepítése 3 350 fm

Kiviteli, megvalósulási és üzembehelyezési tervdok. készítés, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka elvégzése.

Próbaüzem: 1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tartalmazza.

Részletek a műsz.leírásban

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1 alk.-i köv.-re bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hón., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2 alk.-i köv-. bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hó., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.3.2-17-2017-00007

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 151-346258
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Szeged É-i-városi hőkörzet geotermikus hőellátása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hansa-Kontakt Inv. Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70984174
Postai cím: Back Bernát Utca 6.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: kutfuras@hansakontakt.hu
Telefon: +36 30/3139744
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 286 415 200.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 338 884 649.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Szeged Felsővárosi hőkörzet geotermikus hőellátása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hansa-Kontakt Inv. Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70984174
Postai cím: Back Bernát Utca 6.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: kutfuras@hansakontakt.hu
Telefon: +36 30/3139744
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 286 415 200.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 318 177 551.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

Szeged Odesszai hőkörzet geotermikus hőellátása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hansa-Kontakt Inv. Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70984174
Postai cím: Back Bernát Utca 6.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: kutfuras@hansakontakt.hu
Telefon: +36 30/3139744
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 286 415 200.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 318 070 047.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 4
Elnevezés:

Szeged Rókusi hőkörzet geotermikus hőellátása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hansa-Kontakt Inv. Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70984174
Postai cím: Back Bernát Utca 6.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: kutfuras@hansakontakt.hu
Telefon: +36 30/3139744
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 286 415 200.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 318 954 002.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve és adószáma:

1.Részajánlati terület:

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.; adószám: 10738885-2-20)

Hansa-Kontakt Inv. Kft. (székhely: 6728 Szeged, Back Bernát utca 6.; adószám: 14061060-2-06)

2.Részajánlati terület:

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.; adószám: 10738885-2-20)

Hansa-Kontakt Inv. Kft. (székhely: 6728 Szeged, Back Bernát utca 6.; adószám: 14061060-2-06)

3.Részajánlati terület:

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.; adószám: 10738885-2-20)

Hansa-Kontakt Inv. Kft. (székhely: 6728 Szeged, Back Bernát utca 6.; adószám: 14061060-2-06)

4.Részajánlati terület:

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.; adószám: 10738885-2-20)

Hansa-Kontakt Inv. Kft. (székhely: 6728 Szeged, Back Bernát utca 6.; adószám: 14061060-2-06)

Az I.2.) Közös közbeszerzés ponthoz:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. A Kbt. 29.§ (1) bekezdése alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jár el a Geo Hőterm Kft. nevében is. (konzorciális megállapodásban foglaltkra figyelemmel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/02/2019