Supplies - 94712-2021

24/02/2021    S38

Denmark-Copenhagen: Food, beverages, tobacco and related products

2021/S 038-094712

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI)
National registration number: 17472437
Postal address: H.C. Hansens Gade 4
Town: København S
NUTS code: DK0 DANMARK
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Michelle Offersen
E-mail: mo@ski.dk
Telephone: +45 51886068
Internet address(es):
Main address: www.ski.dk
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Fødevarer (nethandel)

Reference number: 50.91
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

SKI udbød en 4-årige rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til offentlige (særligt kommunale) institutioner, benævnt 50.91 Fødevarer (nethandel).

Rammeaftalen retter sig mod mindre køkkener hos de tilsluttede kunder, som er forpligtet til at indkøbe fødevarer omfattet af aftalen, når disse indkøb ligger i ordrestørrelsesintervallet fra 300 DKK og op til 1 500 DKK (ekskl. leveringsgebyr) pr. levering. Mindsteordrestørrelsen er på 300 DKK. Kunderne har ret, men ikke pligt, til anvende rammeaftalen for fødevarebestillinger over 1 500 DKK. Leverandøren skal levere det til enhver tid gældende sortiment på leverandørens webshop indenfor de udbudte underproduktgrupper.

Udbuddet blev gennemført som et offentligt udbud efter tildelingskriteriet pris.

Udbuddet er opdelt i 4 identiske men geografisk opdelte delaftaler - se punkt II.1.6).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Fødevarer (nethandel) - Vestjylland

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
55521100 Meals-on-wheels services
55521200 Meal delivery service
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
85312200 Homedelivery of provisions
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
Main site or place of performance:

Vestjylland

II.2.4)Description of the procurement:

Rammeaftalen er opdelt i 4 geografisk opdelte delaftaler med identiske krav til sortimentet. Delaftale 1 vedrører levering af fødevarer i Vestjylland til særligt disse kommuner: Billund Kommune, Jammerbugt Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune, Vesthimmerlands Kommune. Levering kan forekomme udenfor de nævnte kommuners geografiske grænser, men dog kun indenfor delaftalens geografiske grænser. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Fødevarer (nethandel) - Østjylland og Fyn

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
55521100 Meals-on-wheels services
55521200 Meal delivery service
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
85312200 Homedelivery of provisions
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
Main site or place of performance:

Østjylland og Fyn

II.2.4)Description of the procurement:

Rammeaftalen er opdelt i 4 geografisk opdelte delaftaler med identiske krav til sortimentet. Delaftale 2 vedrører levering af fødevarer i Østjylland og på Fyn til særligt disse kommuner: Brønderslev Kommune, Haderslev Kommune, Hjørring Kommune, Syddjurs Kommune, Aalborg Kommune. Levering kan forekomme udenfor de nævnte kommuners geografiske grænser, men dog kun indenfor delaftalens geografiske grænser. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Fødevarer (nethandel) - Sjælland

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
55521100 Meals-on-wheels services
55521200 Meal delivery service
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
85312200 Homedelivery of provisions
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
Main site or place of performance:

Sjælland

II.2.4)Description of the procurement:

Rammeaftalen er opdelt i 4 geografisk opdelte delaftaler med identiske krav til sortimentet. Delaftale 3 vedrører levering af fødevarer på Sjælland til særligt disse kommuner: Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Faxe Kommune, Frederiksberg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Glostrup Kommune, Greve Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Herlev Kommune, Hillerød Kommune, Holbæk Kommune, Hvidovre Kommune, Ishøj Kommune, Kalundborg Kommune, Københavns Kommune, Køge Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune, Slagelse Kommune, Solrød Kommune, Sorø Kommune, Tårnby Kommune, Vallensbæk Kommune. Levering kan forekomme udenfor de nævnte kommuners geografiske grænser, men dog kun indenfor delaftalens geografiske grænser. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Fødevarer (nethandel) - Lolland-Falster, Vordingborg og Langeland

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
55521100 Meals-on-wheels services
55521200 Meal delivery service
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
85312200 Homedelivery of provisions
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
Main site or place of performance:

Lolland-Falster, Vordingborg og Langeland

II.2.4)Description of the procurement:

Rammeaftalen er opdelt i 4 geografisk opdelte delaftaler med identiske krav til sortimentet. Delaftale 4 vedrører levering af fødevarer på Lolland-Falster, i Vordingborg og på Langeland til særligt disse kommuner: Guldborgsund kommune, Lolland Kommune. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 245-606535
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Lot No: Delaftale 1
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Lot No: Delaftale 2
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Lot No: Delaftale 3
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Lot No: Delaftale 4
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

SKI har efter tilbudsfasen ikke modtaget antagelige tilbud. Som følge heraf er SKI nødsaget til at aflyse alle 4 delaftaler fra det igangværende udbud.

SKI har dog besluttet at gennemføre et udbud med forhandling med de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud på de 4 delaftaler på det nu aflyste udbud i overensstemmelse med proceduren i udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2 samt § 61, stk. 4.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/02/2021