Roba - 94712-2021

24/02/2021    S38

Danska-Kopenhagen: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

2021/S 038-094712

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI)
Nacionalni registracijski broj: 17472437
Poštanska adresa: H.C. Hansens Gade 4
Mjesto: København S
NUTS kod: DK0 DANMARK
Poštanski broj: 2300
Država: Danska
Osoba za kontakt: Michelle Offersen
E-pošta: mo@ski.dk
Telefon: +45 51886068
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ski.dk
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Fødevarer (nethandel)

Referentni broj: 50.91
II.1.2)Glavna CPV oznaka
15000000 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Fødevarer (nethandel) - Vestjylland

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15000000 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
55521100 Usluge redovitog dovoženja hrane
55521200 Usluge dostave hrane
15890000 Razni prehrambeni proizvodi i osušeni proizvodi
85312200 Usluge dostave namirnica u domove
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK DANMARK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Fødevarer (nethandel) - Østjylland og Fyn

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15000000 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
55521100 Usluge redovitog dovoženja hrane
55521200 Usluge dostave hrane
15890000 Razni prehrambeni proizvodi i osušeni proizvodi
85312200 Usluge dostave namirnica u domove
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK DANMARK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Fødevarer (nethandel) - Sjælland

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15000000 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
55521100 Usluge redovitog dovoženja hrane
55521200 Usluge dostave hrane
15890000 Razni prehrambeni proizvodi i osušeni proizvodi
85312200 Usluge dostave namirnica u domove
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK DANMARK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Fødevarer (nethandel) - Lolland-Falster, Vordingborg og Langeland

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15000000 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
55521100 Usluge redovitog dovoženja hrane
55521200 Usluge dostave hrane
15890000 Razni prehrambeni proizvodi i osušeni proizvodi
85312200 Usluge dostave namirnica u domove
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK DANMARK

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 245-606535

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Grupa br.: Delaftale 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Drugi razlozi (obustava postupka)

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Grupa br.: Delaftale 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Drugi razlozi (obustava postupka)

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Grupa br.: Delaftale 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Drugi razlozi (obustava postupka)

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Grupa br.: Delaftale 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Drugi razlozi (obustava postupka)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/02/2021