Varor - 94712-2021

24/02/2021    S38

Danmark-Köpenhamn: Livsmedel, drycker, tobak o d

2021/S 038-094712

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI)
Nationellt registreringsnummer: 17472437
Postadress: H.C. Hansens Gade 4
Ort: København S
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Michelle Offersen
E-post: mo@ski.dk
Telefon: +45 51886068
Internetadress(er):
Allmän adress: www.ski.dk
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fødevarer (nethandel)

Referensnummer: 50.91
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

SKI udbød en 4-årige rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til offentlige (særligt kommunale) institutioner, benævnt 50.91 Fødevarer (nethandel).

Rammeaftalen retter sig mod mindre køkkener hos de tilsluttede kunder, som er forpligtet til at indkøbe fødevarer omfattet af aftalen, når disse indkøb ligger i ordrestørrelsesintervallet fra 300 DKK og op til 1 500 DKK (ekskl. leveringsgebyr) pr. levering. Mindsteordrestørrelsen er på 300 DKK. Kunderne har ret, men ikke pligt, til anvende rammeaftalen for fødevarebestillinger over 1 500 DKK. Leverandøren skal levere det til enhver tid gældende sortiment på leverandørens webshop indenfor de udbudte underproduktgrupper.

Udbuddet blev gennemført som et offentligt udbud efter tildelingskriteriet pris.

Udbuddet er opdelt i 4 identiske men geografisk opdelte delaftaler - se punkt II.1.6).

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fødevarer (nethandel) - Vestjylland

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
55521100 Hemkörning av mat
55521200 Måltidsleveranser
15890000 Diverse livsmedel och torrvaror
85312200 Hemkörning av varor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vestjylland

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Rammeaftalen er opdelt i 4 geografisk opdelte delaftaler med identiske krav til sortimentet. Delaftale 1 vedrører levering af fødevarer i Vestjylland til særligt disse kommuner: Billund Kommune, Jammerbugt Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune, Vesthimmerlands Kommune. Levering kan forekomme udenfor de nævnte kommuners geografiske grænser, men dog kun indenfor delaftalens geografiske grænser. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fødevarer (nethandel) - Østjylland og Fyn

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
55521100 Hemkörning av mat
55521200 Måltidsleveranser
15890000 Diverse livsmedel och torrvaror
85312200 Hemkörning av varor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Østjylland og Fyn

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Rammeaftalen er opdelt i 4 geografisk opdelte delaftaler med identiske krav til sortimentet. Delaftale 2 vedrører levering af fødevarer i Østjylland og på Fyn til særligt disse kommuner: Brønderslev Kommune, Haderslev Kommune, Hjørring Kommune, Syddjurs Kommune, Aalborg Kommune. Levering kan forekomme udenfor de nævnte kommuners geografiske grænser, men dog kun indenfor delaftalens geografiske grænser. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fødevarer (nethandel) - Sjælland

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
55521100 Hemkörning av mat
55521200 Måltidsleveranser
15890000 Diverse livsmedel och torrvaror
85312200 Hemkörning av varor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sjælland

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Rammeaftalen er opdelt i 4 geografisk opdelte delaftaler med identiske krav til sortimentet. Delaftale 3 vedrører levering af fødevarer på Sjælland til særligt disse kommuner: Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Faxe Kommune, Frederiksberg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Glostrup Kommune, Greve Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Herlev Kommune, Hillerød Kommune, Holbæk Kommune, Hvidovre Kommune, Ishøj Kommune, Kalundborg Kommune, Københavns Kommune, Køge Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune, Slagelse Kommune, Solrød Kommune, Sorø Kommune, Tårnby Kommune, Vallensbæk Kommune. Levering kan forekomme udenfor de nævnte kommuners geografiske grænser, men dog kun indenfor delaftalens geografiske grænser. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fødevarer (nethandel) - Lolland-Falster, Vordingborg og Langeland

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
55521100 Hemkörning av mat
55521200 Måltidsleveranser
15890000 Diverse livsmedel och torrvaror
85312200 Hemkörning av varor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lolland-Falster, Vordingborg og Langeland

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Rammeaftalen er opdelt i 4 geografisk opdelte delaftaler med identiske krav til sortimentet. Delaftale 4 vedrører levering af fødevarer på Lolland-Falster, i Vordingborg og på Langeland til særligt disse kommuner: Guldborgsund kommune, Lolland Kommune. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 245-606535
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Del nr: Delaftale 1
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Del nr: Delaftale 2
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Del nr: Delaftale 3
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 50.91 Fødevarer (nethandel)
Del nr: Delaftale 4
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

SKI har efter tilbudsfasen ikke modtaget antagelige tilbud. Som følge heraf er SKI nødsaget til at aflyse alle 4 delaftaler fra det igangværende udbud.

SKI har dog besluttet at gennemføre et udbud med forhandling med de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud på de 4 delaftaler på det nu aflyste udbud i overensstemmelse med proceduren i udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2 samt § 61, stk. 4.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadress: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadress: www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/02/2021