Forniture - 94912-2019

28/02/2019    S42    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Łódź: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2019/S 042-094912

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Indirizzo postale: ul. Irysowa 2
Città: Łódź
Codice NUTS: PL71
Codice postale: 91-857
Paese: Polonia
Persona di contatto: Iga Gorczyca
E-mail: przetargi_lodz@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 422339600
Fax: +48 422339675

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.gddkia.gov.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Zarządzanie drogami krajowymi

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb GDDKiA Odział w Łodzi z podziałem na 11 części

Numero di riferimento: O.Ł.D3.2414.1.2019.ig
II.1.2)Codice CPV principale
09300000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb GDDKiA Odział w Łodzi z podziałem na 11 części.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie dróg krajowych i obiektów na terenie administrowanym przez Rejon w Kutnie

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71
Luogo principale di esecuzione:

Polska, woj. łódzkie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie dróg krajowych i obiektów na terenie administrowanym przez Rejon w Kutnie.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Umowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej – w zależności od tego, która okoliczność wystąpi wcześniej, lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie autostrad A1 i A2 na terenie administrowanym przez Rejon w Kutnie.

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71
Luogo principale di esecuzione:

Polska, woj. łódzkie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie autostrad A1 i A2 na terenie administrowanym przez Rejon w Kutnie.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Umowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej – w zależności od tego, która okoliczność wystąpi wcześniej, lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 16 000,00 PLN.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie dróg krajowych i obiektów na terenie administrowanym przez Rejon w Opocznie.

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71
Luogo principale di esecuzione:

Polska, woj. łódzkie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie dróg krajowych i obiektów na terenie administrowanym przez Rejon w Opocznie.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Umowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej – w zależności od tego, która okoliczność wystąpi wcześniej, lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 100,00 PLN.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie drogi krajowej nr 1 na terenie administrowanym przez Rejon w Radomsku.

Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71
Luogo principale di esecuzione:

Polska, woj. łódzkie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie drogi krajowej nr 1 na terenie administrowanym przez Rejon w Radomsku.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Umowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej – w zależności od tego, która okoliczność wystąpi wcześniej, lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 400,00 PLN.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie drogi krajowej nr 74j na terenie administrowanym przez Rejon Radomsku.

Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71
Luogo principale di esecuzione:

Polska, woj. łódzkie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie drogi krajowej nr 74j na terenie administrowanym przez Rejon Radomsku.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Umowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej – w zależności od tego, która okoliczność wystąpi wcześniej, lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 300,00 PLN.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie dróg krajowych i obiektów na terenie administrowanym przez Rejon w Wieluniu.

Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71
Luogo principale di esecuzione:

Polska, woj. łódzkie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie dróg krajowych i obiektów na terenie administrowanym przez Rejon w Wieluniu.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Umowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej – w zależności od tego, która okoliczność wystąpi wcześniej, lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 500,00 PLN.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie drogi krajowej nr 74j na terenie administrowanym przez Rejon w Wieluniu.

Lotto n.: 7
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71
Luogo principale di esecuzione:

Polska, woj. łódzkie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie drogi krajowej nr 74j na terenie administrowanym przez Rejon w Wieluniu.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Umowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej – w zależności od tego, która okoliczność wystąpi wcześniej, lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 400,00 PLN.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie dróg krajowych i obiektów na terenie administrowanym przez Rejon w Łowiczu.

Lotto n.: 8
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71
Luogo principale di esecuzione:

Polska, woj. łódzkie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie dróg krajowych i obiektów na terenie administrowanym przez Rejon w Łowiczu.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Umowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej – w zależności od tego, która okoliczność wystąpi wcześniej, lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 400,00 PLN.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie dróg krajowych i obiektów na terenie administrowanym przez Rejon w Sieradzu.

Lotto n.: 9
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71
Luogo principale di esecuzione:

Polska, woj. łódzkie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie dróg krajowych i obiektów na terenie administrowanym przez Rejon w Sieradzu.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Umowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej – w zależności od tego, która okoliczność wystąpi wcześniej, lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 900,00 PLN.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie drogi ekspresowej nr S14 administrowanej przez Rejon w Sieradzu.

Lotto n.: 10
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71
Luogo principale di esecuzione:

Polska, woj. łódzkie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie drogi ekspresowej nr S14 administrowanej przez Rejon w Sieradzu.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Umowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej – w zależności od tego, która okoliczność wystąpi wcześniej, lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 700,00 PLN.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie dróg krajowych i obiektów na terenie administrowanym przez Rejon w Opocznie.

Lotto n.: 11
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL71
Luogo principale di esecuzione:

Polska, woj. łódzkie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń w pasie dróg krajowych i obiektów na terenie administrowanym przez Rejon w Opocznie.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Umowa będzie obowiązywała od 20.5.2019 r. lub od dnia zawarcia (jeżeli umowa zawarta będzie później) przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej – w zależności od tego, która okoliczność wystąpi wcześniej, lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 700,00 PLN.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.).

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Nie dotyczy

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Nie dotyczy

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny, ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawie z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne. 2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte w SIWZ.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/04/2019
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/04/2019
Ora locale: 09:15
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a(alfa), w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w§ 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku, gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 - 4 oraz 8 ustawy Pzp. 10. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 11. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych –Departament Odwołań
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
25/02/2019