Supplies - 95008-2021

24/02/2021    S38

Romania-Sibiu: X-ray devices

2021/S 038-095008

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 007-010745)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
National registration number: 11411672
Postal address: Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4
Town: Sibiu
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 550166
Country: Romania
Contact person: Cozac Alina Mihaela
E-mail: achizitii@pediatriesibiu.ro
Telephone: +40 269218349
Fax: +40 269230045
Internet address(es):
Main address: www.pediatriesibiu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziționarea de echipamente de radiologie și imagistică medicală în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu”

Reference number: 11411672/2020/139478/5
II.1.2)Main CPV code
33111000 X-ray devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

În data de 17.8.2020, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, în calitate de beneficiar al finanțării și lider al parteneriatului cu Municipiul Sibiu, a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, contractul de finanțare nr. 347 având ca obiect implementarea proiectului cu cod SMIS 139478, titlu „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv Specific 9.1: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Perioada implementarii proiectului: 1.2.2020-31.3.2021.

Prin aceasta achizitie, alaturi de celelalte proceduri de atribuire incluse in proiect, se intentioneaza a se atinge obiectivul general al proiectului, respectiv gestionarea eficienta si la timp de catre Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu a crizei generate de SARS-CoV-2 în rândul pacienților pediatrici din Sibiu si județele învecinate.

Obiectul contractului îl constituie achizitionarea de echipamente care să permită diagnosticarea, tratamentul și controlul pacienților infectați cu noul coronavirus, precum și a celor suspecți de a fi contractat SARS-CoV-2.

Obiectul contractului îl constituie:

1. pentru loturile nr. 1, 2, 4 si 5: furnizare, transport, montare, punere în funcțiune, instruire personal și service în garanție;

2. pentru lotul nr. 3: furnizare si transport.

Prin prezenta proceduta se vor achizitiona:

— lot 1 – aparat Rontgen mobil complet digital pentru radiografii la pat – 1 bucata;

— lot 2 – instalație mobilă radiologie cu post grafie și scopie, cu braț mobil C-arm, compatibilă cu sistem de neuronavigație – 1 bucata;

— lot 3 – mănuși chirurgicale unică folosință cu protecție RX – 50 bucati;

— lot 4 – monitor de inalt contrast radiologic pentru vizualizarea imaginilor radiografice, CT și IRM – 2 bucati;

— lot 5 – negatoscop – 4 bucati.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu cel puţin 10 zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor – cf. art. 160 alin. (2), coroborat cu art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/02/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 007-010745

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Lot No: 1, 2, 3, 4, 5
Place of text to be modified: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Instead of:
Date: 23/02/2021
Read:
Date: 08/03/2021
Section number: IV.2.7)
Lot No: 1, 2, 3, 4, 5
Place of text to be modified: Condiții de deschidere a ofertelor
Instead of:
Date: 23/02/2021
Read:
Date: 08/03/2021
Section number: IV.2.6)
Lot No: 1, 2, 3, 4, 5
Place of text to be modified: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Instead of:
Date: 23/05/2021
Read:
Date: 08/06/2021
VII.2)Other additional information: