Szolgáltatások - 9536-2022

07/01/2022    S5

Magyarország-Sopron: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2022/S 005-009536

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 25891108208
Postai cím: Új Utca 4
Város: Sopron
NUTS-kód: HUZ Extra-Regio NUTS 1
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kárpáti Béla
E-mail: titkarsag@sopronfertonzrt.hu
Telefon: +36 99951594
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.sopronfertonzrt.hu/kapcsolat
A felhasználói oldal címe: https://www.sopronfertonzrt.hu/kapcsolat
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vagyonkezelés/ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sopron MKR tervezési szolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR001356762021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Sopron Multifunkcionális Konferencia- és Rendezvényközpont tervezési szolgáltatás.

Ajánlatkérő által a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Kormányrendelet szerint lebonyolított nyílt tervpályázat eljárásban nyertes pályamű továbbtervezésére és a tervezett beruházás vázlattervei, építési engedélyes tervei és kiviteli tervei, valamint a Konferencia-és Rendezvényközpont megvalósításhoz szükséges egyéb engedélyeket megalapozó dokumentumok elkészítésére vonatkozó tervezési szolgáltatás. A tervezett beruházása a Lővérek program keretében megvalósuló nemzetközi konferencia központ beruházás kapcsán a volt Maroni Hotel épületének bontásával 700 fő befogadására alkalmas multifunkcionális központ létrehozása.

A további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 397 200 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Sopron belterület 7020/2, 7022, 7023/1 és 7023/2 helyrajzi számú, természetben a 9400 Sopron, Lőver krt. 74. szám alatt lévő ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Sopron Multifunkcionális Konferencia- és Rendezvényközpont tervezési szolgáltatás.

Ajánlatkérő által a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Kormányrendelet szerint lebonyolított nyílt tervpályázat eljárásban nyertes pályamű továbbtervezésére és a tervezett beruházás vázlattervei, építési engedélyes tervei és kiviteli tervei, valamint a Konferencia-és Rendezvényközpont megvalósításhoz szükséges egyéb engedélyeket megalapozó dokumentumok elkészítésére vonatkozó tervezési szolgáltatás. A tervezett beruházása a Lővérek program keretében megvalósuló nemzetközi konferencia központ beruházás kapcsán a volt Maroni Hotel épületének bontásával 700 fő befogadására alkalmas multifunkcionális központ létrehozása.

Az Engedély kiadásához szükséges a Beruházásra vonatkozó településrendezési eszköz módosítása, melyre vonatozóan Sopron Megyei Jogú Város a tervezési Szerződés 3. sz mellékletét képező szerződést írta alá. A szerződés alapján az Ajánlatkérő, mint költségviselő szintén szerződő fél azzal, hogy bizonyos megrendelői jogok gyakorlására az önkormányzat mellett ő is jogosult. A Szerződés alapján a Tervező kötelezettsége, hogy a településrendezési eszköz elkészítésére vonatkozó szerződésben a Megrendelő pozícióját átvegye és a szerződésbe a Megrendelő helyett belépjen.

A további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. pont M1 a) szerinti szakember szálláshely, középület vagy oktatási épület tervezésben szerzett szakmai többlettapasztalata (maximum 60 hónap). / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Értékelési szempontok:

Ár kritérium - Nettó ajánlati ár:

1. A tervezési díj (nettó HUF)/Súlyszám: 40

2. Tervezői művezetés díja (nettó HUF/nap)/Súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  • Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Magyarázat:

Ajánlatkérő 2021. október 19. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (5) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Sopron Multifunkcionális Konferencia- és Rendezvényközpont tervezési szolgáltatás” tárgyban.

Ajánlatkérő - hiánypótlást követően - a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.

Ajánlatkérő jelen eljárást megelőzően tervpályázati eljárást folytatott le, amely eljárást megindító felhívása az Európai Uniós Hivatalos Lapjában (TED) 2021/S 080-206722 azonosító számon jelent meg 2021. április 26. napján.

A tervpályázati kiírás II.2.4) pontja szerint a tervpályázat tárgya a Lővérek program keretében megvalósuló nemzetközi konferencia központ beruházás kapcsán a volt Maroni Hotel épületének bontásával mintegy 700 fő befogadására alkalmas multifunkcionális központ létrehozására vonatkozó programterv alapján beadandó tervezői koncepciók készítése. A Tervpályázat célja az ingatlanokon egy a XXI. századi követelményeknek mindenben megfelelő kongresszusi és rendezvényközpontot megvalósítása és a városképbe illeszkedő épület tervkoncepciójának és tervezőjének kiválasztása.

A tervpályázati kiírás IV.3.3) pontja értelmében a tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyerteseinek valamelyikével köti meg az Ajánlatkérő. A tervpályázati kiírás IV.3.4) pontja szerint Ajánlatkérő számára kötelező a bírálóbizottság döntése.

A tervpályázati eljárásban döntést hozó bírálóbizottság a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015 (X.28.) Korm. rendeletnek megfelelően az eljárás nyerteseinek az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket nyilvánította és alkalmasnak ítélte arra, hogy a tervpályázatot követő közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívásra kerüljenek.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
22/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10569731241
Postai cím: Lublói Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@kozti.hu
Telefon: +36 209718189
Fax: +36 14872609
Internetcím: http://www.kozti.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 402 500 000.00 HUF
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 397 200 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

SZÉS6 szakember

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/01/2022