Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 95568-2021

24/02/2021    S38

Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester

2021/S 038-095568

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Aagaard Christiansen
E-mail: schr@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ambulancetjeneste og liggende / hvilende patienttransport

Sagsnr.: 2020-005181
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85143000 Ambulancetjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

De udbudte fire (4) delaftaler omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel (AMB) og udførelse af liggende / hvilende patienttransport (PT).

Udbudsmaterialet, herunder krav til egnethed, er baseret på udbudsmaterialet i Region Midtjyllands igangværende udbud. Såfremt en ansøger har ansøgt om prækvalifikation i Region Midtjyllands udbud, vil grundlaget for denne ansøgning kunne genanvendes i nærværende udbud.

Den i afsnit II.1.5) anslåede værdi er baseret på ordregives forventede årlige betaling for den samlede ambulancetjeneste i dag (responstidsmodel) x 5 år. Det er ikke muligt at angive en anslået værdi pr. udbudt delaftale (beredskabsmodel).

Såfremt tidspunktet for kontraktens underskrivelse udskydes væsentligt i forhold til det i tidsplanen forudsatte tidspunkt, vil driftstart kunne udskydes tilsvarende, således at det sikres, at implementeringsperioden får en varighed på minimum 11 måneder.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 600 590 225.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale Vest

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde. Herudover omfatter kontrakten udførelse af liggende / hvilende patienttransport.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- 23.a Option: Fravalg af mobiliseringstidsbod

- 23.b Option: Optag af ambulancebehandlerelever

- 23.c Option: Årlig revisionserklæring

- 23.d Option: Fravalg af sikkerhedsstillelse.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale Syd

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde. Herudover omfatter kontrakten udførelse af liggende / hvilende patienttransport.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- 23.a Option: Fravalg af mobiliseringstidsbod

- 23.b Option: Optag af ambulancebehandlerelever

- 23.c Option: Årlig revisionserklæring

- 23.d Option: Fravalg af sikkerhedsstillelse.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale Nord

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde. Herudover omfatter kontrakten udførelse af liggende / hvilende patienttransport.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- 23.a Option: Fravalg af mobiliseringstidsbod

- 23.b Option: Optag af ambulancebehandlerelever

- 23.c Option: Årlig revisionserklæring

- 23.d Option: Fravalg af sikkerhedsstillelse

- 23.e Option: Ambulance på Læsø (kun delaftale Nord).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet af delaftalen er annulleret.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale Aalborg

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde. Herudover omfatter kontrakten udførelse af liggende / hvilende patienttransport.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- 23.a Option: Fravalg af mobiliseringstidsbod

- 23.b Option: Optag af ambulancebehandlerelever

- 23.c Option: Årlig revisionserklæring

- 23.d Option: Fravalg af sikkerhedsstillelse.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet af delaftalen er annulleret.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 121-296166
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale Vest

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/02/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: PreMed A/S
CVR-nummer: 39712105
Postadresse: Jernet 13
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 275 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 314 337 665.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale Syd

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/02/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: PreMed A/S
CVR-nummer: 39712105
Postadresse: Jernet 13
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 275 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 286 252 560.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale Nord

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale Aalborg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Udbuddet af delaftale 3 (Nord) og delaftale 4 (Aalborg) er annulleret som følge af ordregivers hjemtagning af opgaverne.

2) De i afsnit V.2.4) angivne kontraktværdier er opgjort som de evalueringstekniske priser (før vægtning) x 5, og således med de mængder, der indgik i evalueringen. Kontrakternes værdi vil kunne ændres i henhold til kontraktens bestemmelser om skalering, ligesom en længere varighed af kontrakterne end 5 år vil medføre ændrede samlede kontraktværdier.

3) Mængder:

Kontraktens pkt. 22.a angiver det evalueringsmæssige antal faste beredskaber og enheder, jf. også kontraktbilag 09, og dermed også det forventede antal faste beredskaber og enheder pr. driftstart. Justering vil dog kunne ske før indgåelse af endelig kontrakt under hensyntagen til de begrænsninger, der fremgår af kontraktens pkt. 22.a.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2021