Szolgáltatások - 95773-2019

28/02/2019    S42

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2019/S 042-095773

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84131474
Postai cím: István Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Milasovszkyné Gálszécsy
E-mail: kozbeszerzes@univet.hu
Telefon: +36 309526140
Fax: +36 14784105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.univet.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.univet.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezés az Állatorvostudományi Egyetemen

Hivatkozási szám: EKR000535652018
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Tervezési szerződés az Állatorvostudományi Egyetem Kampuszának tervezési (engedélyes és kiviteli) munkáinak ellátására.”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 690 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71221000 Épületekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71222000 Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71246000 Építkezéshez szükséges mennyiségek meghatározása és jegyzékbe vétele
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356000 Műszaki szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1078 Budapest, István utca 2.; 1078 Budapest, Rottenbiller utca 50. 33824 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezési munkák a Budapest, VII. kerület, István utca 2. 33298 hrsz. alatti területén tervezett új építésű középmagas épület, felújításra kerülő meglévő-megmaradó (B, C, H, I, J, K, L, M, N épületek), illetve elbontásra kerülő (G, F épületek, B épületek utólagos toldalékai) épületek és környezetének, valamint a Rottenbiller utca 50. 33824 hrsz. alatti épületek (Főépület, melléképületek) felújítási munkáinak és környezetének teljes körű tervezésére vonatkoznak.

A tervezési terület műemléki védettségű.

Az Állatorvostudományi Egyetem átalakításának a megvalósításhoz szükséges vázlattervek, engedélyes tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a dokumentáció részét képező tervezési programban foglalt részletek szerint.

Tervező feladata a megvalósításhoz szükséges vizsgálatok elvégzése, a szükséges tervdokumentációk elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése a tervezési programban foglalt részletek szerint.

— Tervező megvizsgálja a tervezési területre vonatkozó szabályozásokat, jogszabályi előírásokat és védettségeket,

— előkészítő műszaki vizsgálatok,

— épületek műszaki állapotának és építészeti-szerkezeti felmérése, feltárások, felmérési tervek készítése (alaprajzok, metszetek, homlokzatok)

— meglévő épületek vizsgálata műszaki, használhatósági szempontok szerint,

— egyeztetés Megrendelővel, igények részleteinek véglegesítése műszaki, használhatósági szempontok alapján,

— régészeti, műemlékvédelmi, örökségvédelmi, szakhatósági, főépítészi, építéshatósági, önkormányzati, egyéb hatósági, közműszolgáltatói, telken belüli és kívüli útépítési, ÁNTSZ stb. egyeztetések, minden szükséges terv, dokumentáció elkészítése, engedélyek, jóváhagyások megszerzése,

— tervezőnek meg kell vizsgálni a területen rendelkezésre álló, vagy rendelkezésre nem álló, de fejlesztéssel elérhető energiaszolgáltatásokat (különös tekintettel a távhőszolgáltatásra),

— minimum 3db vázlatterv készítése megrendelői jóváhagyáshoz,

— a Megrendelő által kiválasztott vázlattervet megrendelő igényeit figyelembe véve Megrendelő jóváhagyásáig kell tervezőnek módosítani,

— adatszolgáltatás és együttműködés az Előzetes Környezeti Hatástanulmányt készítő tervezőkkel,

— folyamatos egyeztetés, együttműködés a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat, Szabályozási Terv módosításában részt vevő szereplőkkel; részükre tervezői adatszolgáltatás biztosítása

— egyeztetés, együttműködés Állami Főépítésszel és/vagy kerületi Főépítésszel,

— a jogszabályokban foglalt kötelező eljárásokat le kell folytatni,

— tervtanácsi (kerületi és központi), építési- és bontási engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés, beleértve minden további szükséges tudományos/mérnöki dokumentációt, amelyet Megrendelő nem adott át és a feladatok hiánytalan elvégzéséhez szükséges,

— az összes szükséges technológia terv (pld. labortechnológia, sporttechnológia, oktatástechnológia, biztonságtechnika, konyhatechnológia, stb.) elkészítése,

— bejelentési-kötelezettséghez kötött tevékenységekhez szükséges tervek,

— Tervező feladata a területen lévő fák vizsgálata, az indokoltan kivágásra kerülő fák engedélyezési dokumentációjának, fakivágási engedélyének megszerzése,

— kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), különös tekintettel a részlettervekre,

— megújuló energiák hatékonysági vizsgálata és tervei, a meglévő napelemes és légkezelő rendszerek figyelembe vételével, hasznosításával,

— adatszolgáltatás Megrendelőnek a gépészeti és elektromos rendszerek várható fogyasztási mennyiségeiről,

— minden egyéb tervdokumentáció és egyeztetés, engedély beszerzése és ahhoz szükséges dokumentáció, ami a teljes körű tervezési munka ellátásához szükséges,

— minden kivitelezési tervdokumentációt olyan tartalommal és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen közbeszerzési eljárások lefolytatására.

Karakter korlát miatt folytatás VI.3) -ban

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Alkalmasságot igazoló szakemberek alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2. a) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap; / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M.2. b) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap; / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: 2.3 Az M.2. c) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap; / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: 2.4 Az M.2. d) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap; / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: 2.5 Az M.2. e) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap; / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.6 Az M.2. f) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap; / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 166-378634
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezés az Állatorvostudományi Egyetemen

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Incorso Építész és Építő Műhely Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71322911
Postai cím: Meggyfa Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@incorso.hu
Telefon: +36 306502677
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93712165
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerterv.com
Telefon: +36 202994496
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 822 493 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 690 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Karakterkorlátra való teintettel: VI.3) További információk pontban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Karakterkorlát miatt a "II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:" pont folytatása:

— tervezői művezetés, melybe Megrendelő beleérti a kivitelezés közben felmerülő, szükséges fedvénytervek,részletrajzok és minden olyan terv elkészítését, amit az elkészült és leadott kivitelezési tervdokumentáció nemtartalmazott, előre nem látható okokból nem tartalmazhatott, de a kivitelezési munkákhoz szükséges, a tervezett létesítmény kivitelezési munkáinak teljes időtartama alatt.

A megvalósítás során 372 fős szálláshely kerül kialakításra.

Bontandó épületek, épületrészek területe: nettó 4 440 nm.

Felújításra kerülő épületek, épületrészek területe: nettó 13 176 nm.

Új építésű épület becsült területe: nettó 21 000 nm.

A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Érvényes-Nyertes Ajánlattevő:

— INCORSO ÉPÍTÉSZ és ÉPÍTŐ MŰHELY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Meggyfa utca 27. fszt.; adószáma: 13952392-2-41.) és FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, Fő utca 221.; adószáma: 25895470-2-07.) közös ajánlattevő

Érvénytelen Ajánlatot tevők:

— "MG Építész" Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.; adószáma: Adószám: 13079909-2-43.)

— DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ Kft. (6726 Szeged, Alsó-Kikötő sor 8/C; Adószám: 12826708-2-06.)

— TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1., Adószám: 11474762-2-11.)

— CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1112 Budapest, Dió u. 3-5.; Adószám: 12014055-2-43.)

— Perfektum Építész Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Perc utca 2.; Adószám: 26295464-2-41.)

Alvállalkozók:

INCORSO ÉPÍTÉSZ és ÉPÍTŐ MŰHELY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Meggyfa utca 27. fszt.; adószáma: 13952392-2-41.) vonatkozásában:

— M/2. pont F) alpont - tűzvédelem

— Úttervezés

— M/2. pont E) alpont, G) alpont

— M/2. pont C) alpont

— M/2. pont D) alpont

— M/2. pont B) alpont

— Bardoli Tűzvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2133 Sződliget, Rezeda utca 38.; Adószám: 14515538-2-13.) - M/2. pont F) alpont - tűzvédelem

— SKS Terv Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Columbus utca 24. A. ép. 2. em. 2.; Adószám: 14601941-2-42.) - Úttervezés

— DOS Studio Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Thököly út 150. 3. em. 2.; Adószám: 25995824-2-42.) - M/2. pont E) alpont, G) alpont

— DUMOD Általános Vállalkozó és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Röntgen utca 9. 2. em. 1.; Adószám: 23060971-2-41.) - M/2. pont C) alpont

— K1 Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (2093 Budajenő, Szőlőhegyi út 23.; Adószám: 25939051-2-13.) - M/2. pont D) alpont

— MB3D Con-Strual Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Meggyfa utca 29. fszt.; Adószám: 14799095-2-41.) - M/2. pont B) alpont

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/02/2019