We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 9578-2022

07/01/2022    S5

Hungary-Budapest: Engineering studies

2022/S 005-009578

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: NIF Zrt.
National registration number: AK15388
Postal address: Váci út 45
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1134
Country: Hungary
Contact person: Változáskezelési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telephone: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internet address(es):
Main address: http://www.nif.hu
Address of the buyer profile: http://www.nif.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

1.rész: Debrecen-Békéscsaba gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében

II.1.2)Main CPV code
71335000 Engineering studies
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

1.rész: Debrecen-Békéscsaba gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében

Lot No: 1. rész
II.2.2)Additional CPV code(s)
90712500 Environmental institution building or planning
71240000 Architectural, engineering and planning services
71322500 Engineering-design services for traffic installations
71320000 Engineering design services
71356400 Technical planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Nyertes ajánlattevő feladata a Debrecen- Békéscsaba gyorsforgalmi úti összeköttetés kialakításának tanulmánytervi vizsgálata. E feladat magában foglalja döntés-előkészítő tanulmány, környezetvédelmi hatásvizsgálat, tanulmányterv, költség haszon vizsgálat, közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítését, ill. a környezetvédelmi engedély megszerzését. A tanulmányterv egyik fő célja Debrecen és Békéscsaba közötti gyorsforgalmi úti kiépítés lehetőségeinek feltárása, változatok kidolgozása, műszaki jellemzők meghatározása, rész-szakaszok kijelölése.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 18
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2018/S 113-257714

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 4500012445
Lot No: 1. rész
Title:

1.rész: Debrecen-Békéscsaba gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
14/05/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Postal address: Utas u. 4.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1025
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 437 000 000.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

A 2. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. december 21.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71335000 Engineering studies
VII.1.2)Additional CPV code(s)
90712500 Environmental institution building or planning
71240000 Architectural, engineering and planning services
71322500 Engineering-design services for traffic installations
71320000 Engineering design services
71356400 Technical planning services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1134 Budapest, Váci út 45.

VII.1.4)Description of the procurement:

Nyertes ajánlattevő feladata a Debrecen- Békéscsaba gyorsforgalmi úti összeköttetés kialakításának tanulmánytervi vizsgálata. E feladat magában foglalja döntés-előkészítő tanulmány, környezetvédelmi hatásvizsgálat, tanulmányterv, költség haszon vizsgálat, közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítését, ill. a környezetvédelmi engedély megszerzését. A tanulmányterv egyik fő célja Debrecen és Békéscsaba közötti gyorsforgalmi úti kiépítés lehetőségeinek feltárása, változatok kidolgozása, műszaki jellemzők meghatározása, rész-szakaszok kijelölése.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 1019
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 519 775 500.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Postal address: Utas u. 4.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1025
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 2. pontját:

„2. A szerződés tárgya

Miután Megrendelő elfogadta a Tervező ajánlatát, a Tervező elvállalja az 1. rész: Debrecen-Békéscsaba 2x2 forgalmi sávos közúti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében.

A tervezési feladat részletes leírását a Szerződés 2. sz. mellékletét képező Tervezési feladat tartalmazza.

A projekt azonosítószáma (PST): A047.01”

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 3.1. pontját:

„3.1 A Tervezőt a 2. pont szerinti Tervezési feladat elvégzéséért az alábbi nettó Tervezői díj illeti meg: 519 775 500,- Ft, azaz ötszáztizenkilencmillió-hétszázhetvenötezer-ötszáz forint.

A Tervezői díj részei:

Munkadíj (nettó): 467 497 950,- Ft

Szerzői jog ellenértéke (nettó) 52 277 550,- Ft”

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 4. pontját:

„4. Határidő

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépéstől számított 1019 nap.

Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig az alábbiakban meghatározott Ütemezés szerint köteles elvégezni:

1. számú részteljesítés Szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap

(teljesült) Döntés előkészítő tanulmány leszállítása

Szerződés hatályba lépésétől számított 900. nap

(2020.10.30.) Az összes szerződés szerinti dokumentáció módosított tartalommal történő elkészítése és leszállítása véleményezésre. Az összes szerződés szerinti dokumentáció végleges állapotnak megfelelő tartalommal történő leszállítása Megrendelő részére előzetes véleményezésre.

2. számú részteljesítés Szerződés hatályba lépésétől számított 958. nap

(2020.12.27.) Az összes szerződés szerinti dokumentáció módosított tartalommal történő elkészítése és leszállítása és dokumentált beadása az illetékes hatóság(ok)nak. A dokumentációk végleges leszállítása, amelyben a Megrendelő összes jogos észrevétele pótlásra illetve javításra került.

Végteljesítés Szerződés hatályba lépésétől számított 1019. nap

(2021.02.26.) Környezetvédelmi engedély megszerzése

a Szerződés 5. pontját az alábbi 5.4., 5.5. és 5.6. ponttal egészítik ki:

„5.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a 2. számú részteljesítést jelen 2. számú szerződésmódosításban rögzített tervszállítási ütemezés tekintetében meghatározott időpontjával elfogadja.

5.5 Szerződő Felek Megállapodnak abban, hogy a végteljesítés szerződésszerű teljesítésének a szerződésmódosítás III.3. pontjában meghatározott dátuma jelen szerződésmódosítás aláírásával kerül Megrendelő által elismerésre. Erre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Végteljesítéssel összefüggő teljesítésigazolást a szerződésmódosítás aláírását követően bocsátja ki.

5.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy Tervező a társadalmi igényeken alapuló új „hibrid” (IV.) változat kidolgozásából, valamint az ITM KIFEF/102437/2019-ITM iktatószámú elrendelő kiegészítésében foglaltakból eredő áttervezési feladatok 82 775 500,- Ft értékű többlet Tervezői díját a Végszámlában érvényesíti. A Végszámlában a környezetvédelmi engedély megszerzése tekintetében a munkadíj vonatkozásában számlázható összeg 39 300 000,- Ft, a szerzői jog ellenértéke tekintetében számlázható összeg 0,- Ft.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Felek számára fel nem róható előre nem látható körülményként merült fel,hogy a társadalmi és magasszintű térségi egyeztetések során olyan új szempontok vetődnek fel, amelyekre tekintettel első elfogadott II.ésIII. változatból új „hibrid”(IV.) változatot kell kidolgoznia Tervezőnek,majd az ismételt társadalmi egyeztetések következtében az ITM KIFEF/102437/2019-ITM ikt.elrendelő levél kiegészítése alapján szükséges kidolgozni a 2x2 sávos főúti kiépítési lehetőségeket,melyek következtében a folyamatban lévő tervezési feladat keretében további vizsgálatok és egyeztetések válnak szükségessé.A változatok további vizsgálata miatt a határidőben történő teljesítés lehetetlenné vált Feleken kívül álló előre nem látható külső körülményekre visszavezethető okokból kifolyólag,amely a határidők és a tervezői díj módosításának szükségességét generálta. Megállapítható, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Felek nem láthattak előre kellő gondossággal eljárva sem.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 437 000 000.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 519 775 500.00 HUF