Építési beruházás - 96090-2014

Normál nézet megjelenítése

21/03/2014    S57

Magyarország-Siófok: Gázelosztás járulékos berendezései

2014/S 057-096090

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Egyes ágazatokban

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK02385
Postai cím: Tanácsház utca 5.
Város: Siófok
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Kiss Nándor István
E-mail: beszerzes02@fgsz.hu
Telefon: +36 84505502
Fax: +36 84505521

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.fgsz.hu

I.2)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Az FGSZ Zrt. földgázszállító rendszerén gázminőség-mérés rekonstrukciójával kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése – 2014.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: Magyarország.

NUTS-kód HU MAGYARORSZÁG

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés keretében az FGSZ Zrt. földgázszállító rendszerén gázminőség-mérés rekonstrukciójával kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése – 2014.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45231223 Gázelosztás járulékos berendezései

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 95 984 428 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013/S 230-399973 27.11.2013

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V.1)Az eljárás eredménye és a szerződés értéke
Rész száma: 1 - Elnevezés: -
V.1.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
12.2.2014
V.1.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
V.1.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: CH-Plussz-2000 Kft.
Postai cím: Ipartelep 01884/2. hrsz.
Város: Algyő
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország

V.1.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 151 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 95 984 428 HUF
Áfa nélkül
V.1.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
V.1.6)Alkalmi vétel esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
1) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 60. §-ának (5) bekezdése szerinti minősítése:
A CH-Plussz-2000 Kft. (6750 Algyő, Ipartelep 01884/2 hrsz.) kisvállalkozás.
2) Ajánlatot benyújtott Ajánlattevők:
Atys-co Irányítástechnikai Kft. (1107 Budapest, Fertő u. 14.)
CH-Plussz-2000 Kft. (6750 Algyő, Ipartelep 01884/2 hrsz.)
GS Pipe Kft. (1111 Budapest, Kende utca 16.)
NG Project Kft. (3527 Miskolc, Sajószigeti út 15.)
Turbo Team Kft. (4934 Beregdaróc, Pf.: 6.)
Vabeko Kft. (8600 Siófok, Fő u. 260.)
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://portal.kt.hu/

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (3) bekezdése szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: http://portal.kt.hu/

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
18.3.2014