Tjenesteydelser - 96476-2021

25/02/2021    S39

Italien-Ispra: Copernicus-støtte til gruppen for jordobservationer for global landbrugsovervågning (GEOGLAM)

2021/S 039-096476

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Postadresse: Via Enrico Fermi 2749
By: Ispra (VA)
NUTS-kode: ITC41 Varese
Postnummer: I-21027
Land: Italien
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Copernicus-støtte til gruppen for jordobservationer for global landbrugsovervågning (GEOGLAM)

Sagsnr.: JRC/IPR/2020/OP/0303
II.1.2)Hoved-CPV-kode
77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen har til formål at indføre Copernicus-støtte til gruppen for jordobservationer for global landbrugsovervågning (GEOGLAM — Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring — http://earthobservations.org/geoglam.php). Hovedformålet er styrkelse af nationale og regionale landbrugsovervågningssystemer i GEOGLAM-partnerlande ved tilgængeliggørelse af basisprodukter til overvågning af afgrøder, der er baseret på Sentinel-data, og som supplerer de eksisterende produkter fra Copernicus-Landovervågningstjenesten.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
Hovedudførelsessted:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Copernicus-støtte til gruppen for global overvågning af jordobservationer (GEOGLAM).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Se udbudsmaterialet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 043-100663
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: SIRS Systèmes d'information à Référence spatiale
By: Villeneuve d'Ascq
NUTS-kode: FRE11 Nord
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Terrasphere imaging & gis b.v
By: Amsterdam
NUTS-kode: NL329 Groot-Amsterdam
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/02/2021