Árubeszerzések - 96520-2019

28/02/2019    S42

Magyarország-Paks: Hírközlési hálózat

2019/S 042-096520

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK06068
Postai cím: Pf .: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi beszerzési csoportvezető
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu

I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egységes Digitális Rádiórendszerének (EDR) kiépítése

II.1.2)Fő CPV-kód
32412000 Hírközlési hálózat
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Egységes Digitális Rádiórendszerének (EDR) kiépítése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 3 932 568 886.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32412000 Hírközlési hálózat
32500000 Távközlési berendezések és kellékek
30231100 Számítógép-terminálok
32237000 Kézi adóvevő készülékek
51311000 Rádióberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
45314000 Távközlési berendezések szerelése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
80590000 Oktatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.: 8803/17.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A projekt keretében az alábbi fő feladatok kerülnek megvalósításra:

— Igényelt kapacitás számítási, rádiótechnikai, földrengés állósági, statikai, kiviteli, megvalósulási tervek elkészítése, engedélyeztetések lefolytatása,

— Fő bázisállomás elhelyezésére szolgáló konténer és kábeltartó földrengésálló kialakítása (szerkezeti és építészeti szempontból), betáplálások, adatkapcsolatok kiépítése,

— Fő bázisállomás infrastrukturális elemeinek szállítása, installálása (antenna közösítő rendszer, TX/RX, szerverek (database, SDS, user, stb.), switch, hangrögzítő, manager terminál, szünetmentes tápegység, stb.),

— Redundáns bázisállomás elhelyezésére szolgáló mozgatható konténer - hatósági jelzéssel ellátott - földrengésálló kialakítása, konténer elhelyezésére szolgáló terület kialakítása, bekerítése, 12 méter magas földrengésálló torony és kábeltartó felállítása,

— Redundáns bázisállomás infrastrukturális elemeinek szállítása, installálása (antenna közösítő rendszer, TX/RX, szerverek (database, SDS, user), switch, hangrögzítő, manager terminál, szünetmentes tápegység, kitolható legalább 15 m magas árbóc, egyéb elemek),

— Diszpécser, manager és a rögzített kommunikációt visszahallgató kliens rendszerek kialakítása,

— Vezetékes adatkapcsolati rendszerek és vezeték nélküli redundáns adatkapcsolati útvonalak kiépítése az infrastrukturális elemek között,

— Felhasználók ellátása kézi, asztali és gépkocsiba építhető rádió terminálokkal és a használatukat segítő kiegészítőkkel, installálások elvégzése,

— Rádió terminálok programozásához, karbantartásához, ellenőrzéséhez, szervizeléséhez szükséges eszközök szállítása,

— Aggregátorok szállítása,

— Oktatási anyagok elkészítése, oktatások lebonyolítása rendszer üzemeltetői, programozói, felhasználói szinteken (rádió terminál, diszpécser terminálok, visszahallgató kliensek),

— Előzetes kezelési, karbantartási utasítások elkészítése,

— Üzembe helyezési, próbaüzemi munkaprogramok elkészítése,

— Meglévő beltéri rendszerek átalakítása, távfelügyeleti (NMS) rendszer kiépítése az I. kiépítés, II. kiépítés, I. gépház, II. gépház, vízmű I., vízmű II., Védett Vezetési Pont, KKÁT épületeiben,

— Új, földrengésálló beltéri rendszerek kialakítása az I. kiépítés, II. kiépítés, Védett Vezetési Pont, Tartalék Vezetési Pont épületeiben,

— Lefedettségi mérések elvégzése, kiértékelése,

— Üzemeltetés, karbantartás struktúrájának kialakítása,

— Régi rádiórendszer antenna és tápvonal rendszerének bontása,

— Verziókövetés (licenckövetés és frissítés).

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Oktatási feladatok

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az II.1.7 és V.2.4. pontban megjelölt összeg 4 457 308 EUR és 2 511 133 365 HUF (Az EUR-s terjedelem 318,90 HUF/EUR árfolyamon került átszámításra.)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás választásának indoklása

a) Kizárólagos jog

A feladat elvégzését a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdésében és a 6. § (1) bekezdésében, valamint a 12. § (2) és (7) bekezdésében foglaltak alapján az egységes digitális rádiótávközlő rendszer (EDR) vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság kizárólagos jog alapján látja el, amely magában foglalja a kormányzati célú hálózat tervezését, a kormányzati célú hálózat előkészítését, létesítését, bővítését, fejlesztését, valamint fenntartására, működtetésére és üzemeltetésére irányuló szolgáltatásokat, a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződés megkötését.

A törvény értelmében az ajánlattevő köteles a digitális rádióhálózat útján kielégíthető nukleáris veszélyhelyzet-megelőzési és -elhárítás, illetve üzemi célú EDR szolgáltatást külön jogszabályban meghatározott, továbbá a felhasználókra vonatkozóan a nukleáris biztonsági hatóság által előírt nukleáris biztonsági követelményeknek megfelelően teljesíteni.

b)A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján annak indoklása, hogy a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg

Az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát, a beszerzendő áru, a kiépítendő Egységes Digitális Rádiórendszer alapján határozta meg, melyre a d.a) pontban részletesen indokolt kizárólagos jogból következő törvényi kötelezettség teljesítésére tekintettel más reális alternatíva nem létezik.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
20/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pro-M Zrt.
Postai cím: Száva utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: info@pro-m.hu
Telefon: +36 12656500
Fax: +36 12656515
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 3 646 100 000.00 HUF
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 932 568 886.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— EDR kiépítése kapcsán felmerülő munkák elvégzése, valamint az ehhez tartozó eszközök szállítása

— EDR kiépítése kapcsán felmerülő szerelési, üzembehelyezési, oktatási munkák elvégzése, valamint az ehhez tartozó eszközök szállítása

— Terminálok gépjárműbe szerelése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az II.1.7 és V.2.4. pontban megjelölt összeg 4 457 308 EUR és 2 511 133 365 HUF. (Az EUR-s terjedelem 318,90 HUF/EUR árfolyamon került átszámításra.)

V.2.5 alvállalkozói arány nem ismert

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/02/2019