Árubeszerzések - 96520-2019

28/02/2019    S42    Árubeszerzések - Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Paks: Hírközlési hálózat

2019/S 042-096520

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK06068
Postai cím: Pf .: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi beszerzési csoportvezető
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu

I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egységes Digitális Rádiórendszerének (EDR) kiépítése

II.1.2)Fő CPV-kód
32412000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Egységes Digitális Rádiórendszerének (EDR) kiépítése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 3 932 568 886.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32412000
32500000
30231100
32237000
51311000
45314000
71240000
71320000
80590000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.: 8803/17.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A projekt keretében az alábbi fő feladatok kerülnek megvalósításra:

— Igényelt kapacitás számítási, rádiótechnikai, földrengés állósági, statikai, kiviteli, megvalósulási tervek elkészítése, engedélyeztetések lefolytatása,

— Fő bázisállomás elhelyezésére szolgáló konténer és kábeltartó földrengésálló kialakítása (szerkezeti és építészeti szempontból), betáplálások, adatkapcsolatok kiépítése,

— Fő bázisállomás infrastrukturális elemeinek szállítása, installálása (antenna közösítő rendszer, TX/RX, szerverek (database, SDS, user, stb.), switch, hangrögzítő, manager terminál, szünetmentes tápegység, stb.),

— Redundáns bázisállomás elhelyezésére szolgáló mozgatható konténer - hatósági jelzéssel ellátott - földrengésálló kialakítása, konténer elhelyezésére szolgáló terület kialakítása, bekerítése, 12 méter magas földrengésálló torony és kábeltartó felállítása,

— Redundáns bázisállomás infrastrukturális elemeinek szállítása, installálása (antenna közösítő rendszer, TX/RX, szerverek (database, SDS, user), switch, hangrögzítő, manager terminál, szünetmentes tápegység, kitolható legalább 15 m magas árbóc, egyéb elemek),

— Diszpécser, manager és a rögzített kommunikációt visszahallgató kliens rendszerek kialakítása,

— Vezetékes adatkapcsolati rendszerek és vezeték nélküli redundáns adatkapcsolati útvonalak kiépítése az infrastrukturális elemek között,

— Felhasználók ellátása kézi, asztali és gépkocsiba építhető rádió terminálokkal és a használatukat segítő kiegészítőkkel, installálások elvégzése,

— Rádió terminálok programozásához, karbantartásához, ellenőrzéséhez, szervizeléséhez szükséges eszközök szállítása,

— Aggregátorok szállítása,

— Oktatási anyagok elkészítése, oktatások lebonyolítása rendszer üzemeltetői, programozói, felhasználói szinteken (rádió terminál, diszpécser terminálok, visszahallgató kliensek),

— Előzetes kezelési, karbantartási utasítások elkészítése,

— Üzembe helyezési, próbaüzemi munkaprogramok elkészítése,

— Meglévő beltéri rendszerek átalakítása, távfelügyeleti (NMS) rendszer kiépítése az I. kiépítés, II. kiépítés, I. gépház, II. gépház, vízmű I., vízmű II., Védett Vezetési Pont, KKÁT épületeiben,

— Új, földrengésálló beltéri rendszerek kialakítása az I. kiépítés, II. kiépítés, Védett Vezetési Pont, Tartalék Vezetési Pont épületeiben,

— Lefedettségi mérések elvégzése, kiértékelése,

— Üzemeltetés, karbantartás struktúrájának kialakítása,

— Régi rádiórendszer antenna és tápvonal rendszerének bontása,

— Verziókövetés (licenckövetés és frissítés).

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Oktatási feladatok

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az II.1.7 és V.2.4. pontban megjelölt összeg 4 457 308 EUR és 2 511 133 365 HUF (Az EUR-s terjedelem 318,90 HUF/EUR árfolyamon került átszámításra.)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás választásának indoklása

a) Kizárólagos jog

A feladat elvégzését a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdésében és a 6. § (1) bekezdésében, valamint a 12. § (2) és (7) bekezdésében foglaltak alapján az egységes digitális rádiótávközlő rendszer (EDR) vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság kizárólagos jog alapján látja el, amely magában foglalja a kormányzati célú hálózat tervezését, a kormányzati célú hálózat előkészítését, létesítését, bővítését, fejlesztését, valamint fenntartására, működtetésére és üzemeltetésére irányuló szolgáltatásokat, a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződés megkötését.

A törvény értelmében az ajánlattevő köteles a digitális rádióhálózat útján kielégíthető nukleáris veszélyhelyzet-megelőzési és -elhárítás, illetve üzemi célú EDR szolgáltatást külön jogszabályban meghatározott, továbbá a felhasználókra vonatkozóan a nukleáris biztonsági hatóság által előírt nukleáris biztonsági követelményeknek megfelelően teljesíteni.

b)A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján annak indoklása, hogy a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg

Az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát, a beszerzendő áru, a kiépítendő Egységes Digitális Rádiórendszer alapján határozta meg, melyre a d.a) pontban részletesen indokolt kizárólagos jogból következő törvényi kötelezettség teljesítésére tekintettel más reális alternatíva nem létezik.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
20/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pro-M Zrt.
Postai cím: Száva utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: info@pro-m.hu
Telefon: +36 12656500
Fax: +36 12656515
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 3 646 100 000.00 HUF
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 932 568 886.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— EDR kiépítése kapcsán felmerülő munkák elvégzése, valamint az ehhez tartozó eszközök szállítása

— EDR kiépítése kapcsán felmerülő szerelési, üzembehelyezési, oktatási munkák elvégzése, valamint az ehhez tartozó eszközök szállítása

— Terminálok gépjárműbe szerelése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az II.1.7 és V.2.4. pontban megjelölt összeg 4 457 308 EUR és 2 511 133 365 HUF. (Az EUR-s terjedelem 318,90 HUF/EUR árfolyamon került átszámításra.)

V.2.5 alvállalkozói arány nem ismert

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/02/2019