Roboty budowlane - 96937-2019

TITytułPolska-Warszawa: Roboty inżynieryjne i budowlane
NDNr dokumentu96937-2019
PDData publikacji01/03/2019
OJDz.U. S43
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówekRoboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAEU Institution-
DSDokument wysłany26/02/2019
DTTermin09/04/2019
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232300 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
71420000 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE