Услуги - 97020-2016

23/03/2016    S58    Съд на Европейския съюз - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Подобряване и ремонт на архитектурни елементи и на довършителни работи – монтаж на техническо оборудване

2016/S 058-097020

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 18.3.2016 г., 2016/S 055-091133)

Съд на Европейския съюз, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ. За контакти: section „Facility Management“. Тел. +352 43032367. Електронна поща: appel_offre_COJ-15-46@curia.europa.eu

Вместо 

II.2.1) Наименование:

Довършителни работи: метална дограма; дървена дограма; вътрешни конструкции; покрития.

Партида 2:

(...)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:

Продължителност в месеци: 12.

(...)

Да се чете 

II.2.1) Наименование:

Довършителни работи: метална дограма; дървена дограма; вътрешни конструкции; покрития.

Партида 2:

(...)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:

Продължителност в месеци: 48.

(...)