Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Lavori - 97053-2021

26/02/2021    S40

Ungheria-Budapest: Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune

2021/S 040-097053

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_86128665
Indirizzo postale: Böszörményi út 23–25.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU110 Budapest
Codice postale: 1126
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Rimóczi János
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Tel.: +36 12245900
Fax: +36 12245905
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.hegyvidek.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.hegyvidek.hu
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Kötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése

Numero di riferimento: EKR000547622020
II.1.2)Codice CPV principale
45234000 Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Budapest Főváros XII.kerületben elhelyezkedő Zugligeti Libegő egyköteles, körforgalmú, négyszemélyes függőszékes kötélpályájának elvi építési engedélyéhez illeszkedően tervezési feladatok ellátása, a jelenleg meglévő Zugligeti Libegő elbontása, az új létesítmény építése az új pályaparaméterek alapján

Az új kötélpálya teljes hossza 1 056,35 fm, vízszintes vetületi hossza 1 018,98 m.

A két állomás közötti magasságkülönbség 262,26 m, a kötélpálya átlagos hajlásszöge 25,74 % (amely értéktől pozitív irányba el lehet térni) az 56,35 % megadott legnagyobb hajlásszög mellett. A kötél legnagyobb hajlásszöge 56,35 %, amely értéktől pozitív irányba el lehet térni, negatív irányban nem.

A nyomtáv 5,20 m. A székek száma: 76 db, 4 személyes, egymástól 28,80 m-re elhelyezve.

A teljes nyomvonalon összesen 11 db új acélszerkezetű oszlop készül, távolságuk a terep függvényében változik (kb. 140-160 m), a két végén ennél kisebb (kb. 50-100 m). Az oszlopok magassága változó, de jellemzően 16-19 m.

Az oszlopok elvi engedély alapján tervezett alapozása vasbeton pontalapozással készül. A pálya megépítésével párhuzamosan el kell végezni a létesítményhez tartozó elektromos kábelek (erős és gyengeáramú) fektetését is.

A bontási és építési munkákhoz csak a pálya által igénybevett területet lehet használni, a keresztező utak bevonásával.

Nyertes AT feladata:

— bontási kiviteli terv készítése és engedély megszerzése (ITM),

— gyártmányspecifikus kiviteli terv készítése és engedélyezésre való beadása és végleges gyártmányspecifikus kiviteli tervre vonatkozó engedély (431/2017.(XII.20.) Korm. r. 2.§ a) pont szerinti építési engedély) megszerzése,

— kivitelezési feladatok elvégzése, amely magában foglalja a bontási feladatok elvégzését is.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 3 595 845 000.00 HUF
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45234000 Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune
45234230 Lavori di costruzione di seggiovie
45111100 Lavori di demolizione
71245000 Piani di approvazione, piani di esecuzione e specifiche
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU110 Budapest
Luogo principale di esecuzione:

Budapest XII.kerület: 10503/10; 10503/15; 10503/16; 10503/19; 10837/3; 10843/2; 10845; 10846/2; 10846/3; 10846/5; 10846/6; 10846/7; 10847; 10848/3; 10848/4; 10875/2; 10875/2; 10875/3 10875/5 hrsz-ek

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Az új kötélpálya teljes hossza 1 056,35 fm, vízszintes vetületi hossza 1 018,98 m.

A két állomás közötti magasságkülönbség 262,26 m, a kötélpálya átlagos hajlásszöge 25,74 % (amely értéktől pozitív irányba el lehet térni) az 56,35 % megadott legnagyobb hajlásszög mellett. A kötél legnagyobb hajlásszöge 56,35 %, amely értéktől pozitív irányba el lehet térni, negatív irányban nem.

A nyomtáv 5,20 m. A székek száma: 76 db, 4 személyes, egymástól 28,80 m-re elhelyezve.

A teljes nyomvonalon összesen 11 db új acélszerkezetű oszlop készül, távolságuk a terep függvényében változik (kb. 140-160 m), a két végén ennél kisebb (kb. 50-100 m). Az oszlopok magassága változó, de jellemzően 16-19 m.

Az oszlopok elvi engedély alapján tervezett alapozása vasbeton pontalapozással készül. A pálya megépítésével párhuzamosan el kell végezni a létesítményhez tartozó elektromos kábelek (erős és gyengeáramú) fektetését is.

A bontási és építési munkákhoz csak a pálya által igénybevett területet lehet használni, a keresztező utak bevonásával.

Nyertes AT feladata:

— bontási kiviteli terv készítése és engedély megszerzése (ITM),

— gyártmányspecifikus kiviteli terv készítése és engedélyezésre való beadása és végleges gyártmányspecifikus kiviteli tervre vonatkozó engedély (431/2017.(XII.20.) Korm. r. 2.§ a) pont szerinti építési engedély) megszerzése,

— kivitelezési feladatok elvégzése, amely magában foglalja a bontási feladatok elvégzését is.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: 2. Ajánlattevő által megajánlott biztonsági és karbantartási feltételek / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: 2.1. A jármű és a kötél kapcsolatánál lévő kapocspofák minimális mozgatása kapcsolásonként (a kapcsok minimális üresmozgása: a függőszékek a két állomáson való áthaladáskor minimális számú kapocsműködtetéssel (max. 1 nyitás és 1 zárás) haladnak át.) (IGEN/NEM) / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: 2.2. Osztatlan kötéltárcsa-agy (Igen/Nem) / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 2.3. Fékvizsga terhelősúlyokkal való ellenőrzési gyakorisága az üzembe helyezéstől számított 20 évben (db) (1 db - 20 db) / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: 2.4. Fékvizsga és a vészmeghajtás ellenőrzése terhelősúlyok nélkül végezhető a 2.3. értékelési szempontban megjelölt vizsgálatok között (Igen/Nem) / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: 2.5. A megajánlott közlekedési létesítmény minimum egy darab függőszéke alkalmas mozgássérült személy tolókocsiban történő szállítására (IGEN/NEM) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: 2.6.A megajánlott közlekedési létesítmény függőszékeinek 25 %-a rendelkezik billenthető sporteszköz (kerékpár) tartóval a függőszék haladási irányának külső oldalán(IGEN/NEM) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: 3. III.1.3) M.2.c) pontja szerinti szakember vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési szakterületen tervezői feladatok ellátása során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (0-36 hónap) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 137-336067
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

Kötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/02/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MNT Systems Kft.
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_76580161
Indirizzo postale: Táncsics Mihály utca 48.
Città: Pomáz
Codice NUTS: HU120 Pest
Codice postale: 2013
Paese: Ungheria
E-mail: office@mntsys.com
Tel.: +36 203285810
Indirizzo Internet: http://www.mntsys.com
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 281 460 000.00 HUF
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 595 845 000.00 HUF
V.2.5)Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

— felhívás III.1.1) B) SZ2. szerinti követelmény, és a III.1.3) M2.C pontja szerinti szakember biztosítása

Tervezés (építészeti-műszaki) AF III.1.3) M2.C pontja szerinti szakember biztosítása, AF III.1.1) B) SZ2. pontja szerinti követelmény biztosítása

— Bontás, alapozás

— felhívás III.1.3) M1.A-B-C, alkalmassági követelmény, valamint III.1.3) M2.A-B pontja szerinti szakemberek biztosítása

A közbeszerzés tárgyát képező kötöttpályás (kötélpályás) közlekedési létesítmény kivitelezése során projektvezetés és munkafolyamat irányítási feladatok ellátása, így a teljes építési kivitelezési folyamat műszaki szakmai vezetése, amely magában foglalja a közlekedési létesítmény kötél fordító műveinek, a gépteremnek és a kötélpálya vezető rendszereknek a kiépítéséhez kapcsolódó, valamint a kiesésgátló biztonsági megoldások szerelésével összefüggő műszaki szakmai irányítást is, továbbá folyamatos rendelkezésre állás tanácsadással (a felhívás III.1.3) M2.A pontja szerinti szakember biztosítása);

A közbeszerzés tárgyát képező kötöttpályás (kötélpályás) közlekedési létesítmény építése során szerelésvezetői és kötélrendszer szerelői feladatok ellátása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás tanácsadással (a felhívás III.1.3) M2.B pontja szerinti szakember biztosítása);

Tartóoszlop állítás, kötélpálya vezető rendszer kiépítése (beleértve a kötélfordító műveket és a géptermet), kötélpálya felszerelése, kiesésgátlóval ellátott függesztékek és kabin felszerelése, folyamatos rendelkezésre állás tanácsadással különösen, de nem kizárólagosan a projektvezető és a szerelésvezető szakemberek útján (a felhívás III.1.3) M1.A-B-C, alkalmassági követelmény biztosítása).

— Gyengeáramú rendszerek szerelése (informatikai hálózat kiépítése, hangosítás kiépítése)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

I.

Ajánlattevők:

1)

MNT Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

2013 Pomáz, Táncsics Mihály utca 48.

14900549-2-13

2)

Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

9500 Celldömölk, Nagy S. tér 14.

14564477-2-18

És Doppelmayr Seilbahnen GmbH

6922 Wolfurt, Konrad-Doppelmayr Strasse 1.

ATU 35811109

Mint közös ajánlattevők

II.

Nyertes ajánlattevő:

MNT Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

2013 Pomáz, Táncsics Mihály utca 48.

14900549-2-13

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Kbt.148.§szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
23/02/2021